Skip to content

Commit

Permalink
[trunk] - language - hu_HU update thanks to samli
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@8406 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Dec 31, 2010
1 parent 567c388 commit b8a38d6
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 10 additions and 9 deletions.
16 changes: 8 additions & 8 deletions language/hu_HU/admin.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -438,7 +438,6 @@
$lang['Not linked elements'] = 'Nem kapcsolódó elemek';
$lang['Specials'] = 'Speciális összetevők';
$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Keresse meg az azonos nevű fájlokat';

$lang['Overall'] = 'Teljes';
$lang['Year'] = 'Év';
$lang['Month'] = 'Hónap';
Expand Down Expand Up @@ -603,7 +602,6 @@
$lang['Downloads'] = 'Letöltés';
$lang['Released on'] = 'Felszabadítva';
$lang['Number of downloads'] = 'Letöltések száma';
// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri
$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Hirdetmények Hírlevél';
$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Tartsa a kapcsolatot Piwigo projekttel, iratkozzon fel a Piwigo Hírlevélre. Levélben értesítjük ha újabb kiadás érhető el, (beleértve a biztonsági hibák javítását, valamint a frissítéseket) valamint ha nagyobb esemény történik a projektben. Csak néhány levél évente.';
$lang['Subscribe %s'] = 'Feliratkozás %s';
Expand Down Expand Up @@ -657,7 +655,6 @@
$lang['Thumbnail'] = 'Bélyegkép';
$lang['Save Settings'] = 'Beállítások mentése';
$lang['Your configuration settings are saved'] = 'A beállítások mentése sikeres';
// --------- missing translations ---- from version 2.1.0 RC1
$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'A frissítés sikertelen.';
$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Időtúllépés esetén a műveletet folytatni kell [Becsült idő: %d másodperc].';
$lang['Processing treatment.'] = 'Feldolgozás.';
Expand Down Expand Up @@ -712,7 +709,6 @@
$lang['None'] = 'Egyik sem';
$lang['Invert'] = 'Felcserél';
$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Nem lehet kikapcsolni ezt a témát, szükség van legalább még egy aktív témára.';
// --------- folytatas $lang ---- from version 2.1.0 RC1
$lang['Webmaster status is required.'] = 'Webmester jogosultság szükséges.';
$lang['Bound Theme'] = 'Fix Téma';
$lang['Allow rating'] = 'Értékelés engedélyezése';
Expand All @@ -731,7 +727,6 @@
$lang['Inactive Languages'] = 'Kikapcsolt nyelvek';
$lang['Make this language available to users'] = 'A nyelv engedélyezése';
$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Nyelv beállítása alapértelmezettként nem regisztrált és új felhasználók részére';
// --------- folytatas $lang ---- from version 2.1.0 RC1
$lang['Add Photos'] = 'Képek hozzáadása';
$lang['Download'] = 'Letöltés';
$lang['The following tag was deleted'] = 'Címke törlése sikeres';
Expand All @@ -744,13 +739,11 @@
$lang['Add another set of photos'] = 'További kép hozzáadása';
$lang['By rank'] = 'Értékelés szerint';
$lang['Manual order'] = 'Kézi rendezés';
// --------- missing translations ---- from version 2.1.0 RC2
$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'A menüsor elemei sikeresen frissítve.';
$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Ezt a témát úgy tervezték, hogy közvetlenül nem aktiválható';
$lang['Pending Comments'] = 'Hozzászólások (függőben)';
$lang['Who can see this photo?'] = 'Ki láthatja ezt a képet?';
$lang['Menu Management'] = 'Menü';
// missing translations
$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'A php.ini fájlban az upload_max_filesize (% sB) nagyobb, mint a post_max_size (% sB), módosítania kell a beállítást';
$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif-kiterjesztés nem érhető el, az adminisztrátor tiltsa le az exif használatát';
$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'A feltöltendő fájl meghaladja a php.ini-ben megadott upload_max_filesize értéket: %sB';
Expand All @@ -763,5 +756,12 @@
$lang['File upload stopped by extension'] = 'Fájlfeltöltést leállította a kiterjesztés';
$lang['Unknown upload error'] = 'Ismeretlen feltöltési hiba';
$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Hibás a fájl "%s" : %s';
$lang['automatic order'] = 'automatikus rendezés';
$lang['manual order'] = 'kézi rendezés';
$lang['Albums automatically sorted'] = 'Automatikusan rendezett albumok';
$lang['Keep high definition'] = 'Nagy felbontás megtartása';
$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'A nagy felbontás maximális szélessége %d és %d között legyen';
$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'A nagy felbontás maximális magassága %d és %d között legyen';
$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'A nagy felbontás maximális képminősége %d és %d között legyen';

?>
?>
3 changes: 2 additions & 1 deletion tools/language/translation_validated.inc.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -259,7 +259,8 @@
),

'hu_HU' => array(
'',
'Album',
'Album: %s',
),

'it_IT' => array(
Expand Down

0 comments on commit b8a38d6

Please sign in to comment.