Polskie Filtry Elementów Irytujących ukrywają i blokują wyskakujące okienka, widgety, newslettery, powiadomienia push, strzałki, niezgodne z tematem artykułów otagowane linki wewnętrzne i inne drażniące elementy (Polskie Filtry RODO-Ciasteczkowe są już w nich zawarte).
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.circleci Update script and Circle config Jan 20, 2019
.github Update probot config Jan 27, 2019
.vscode Add tasks for VS Code [ci skip] Jul 16, 2018
PPB Update strzalki.txt Feb 20, 2019
scripts Fix script Feb 2, 2019
templates Update template Feb 20, 2019
.travis.yml Set higher limit [ci skip] Jan 17, 2019
LICENSE Add license [ci skip] Jul 21, 2018
PAF_arrows.txt Update Arrows to version 2019.2.20.2 [ci skip] Feb 20, 2019
PAF_backgrounds_self-advertising.txt Update Backgrounds to version 2019.2.17.1 [ci skip] Feb 17, 2019
PAF_contact_feedback_widgets.txt Update Contact Widgets to version 2019.2.20.1 [ci skip] Feb 20, 2019
PAF_newsletters.txt Update Newsletters to version 2019.2.20.1 [ci skip] Feb 20, 2019
PAF_other_widgets.txt Update Other Widgets to version 2019.2.20.1 [ci skip] Feb 20, 2019
PAF_pop-ups.txt Update Pop-ups to version 2019.2.20.1 [ci skip] Feb 20, 2019
PAF_pop-ups_supp.txt Update Pop-ups - supplement to version 2019.2.17.2 [ci skip] Feb 17, 2019
PAF_push.txt Update Web Push to version 2019.2.11.1 [ci skip] Feb 11, 2019
PAF_scrolling_videos.txt Update Scrolling Videos to version 2019.1.24.1 [ci skip] Jan 24, 2019
PAF_tagged_internal_links.txt Update Tagged Internal Links to version 2019.1.1 [ci skip] Jan 2, 2019
PPB.txt Update Annoyance - Main to version 2019.2.20.2 [ci skip] Feb 20, 2019
PPB_uBlock_AdGuard.txt Update Annoyance - Supplement to version 2019.2.20.1 [ci skip] Feb 20, 2019
README.md Update README.md Nov 21, 2018

README.md

Polskie Filtry Elementów Irytujących

Filtry ukrywające i blokujące wyskakujące okienka, widgety, newslettery, powiadomienia push, strzałki, niezgodne z tematem artykułów otagowane linki wewnętrzne i inne drażniące elementy (Polskie Filtry RODO-Ciasteczkowe są już w nich zawarte).

Więcej informacji na polishannoyancefilters.netlify.com.