Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
from bs4 import BeautifulSoup
from gwiriwr import gwirio_llinell, request, agor_geiriadur, cadw_geiriadur
class COLOUR:
RED = '\033[91m'
BLUE = '\033[94m'
GREEN = '\033[92m'
END = '\033[0m'
def lawrlwytho_tudalen_arhap():
data = request.urlopen(u"https://cy.wikipedia.org/wiki/Arbennig:Random")
r = ""
url = None
try:
r = data.read()
url = data.geturl()
finally:
data.close()
return r, url
if __name__ == "__main__":
geiriadur_personol = agor_geiriadur()
data, url = lawrlwytho_tudalen_arhap()
print((u"\n\nGWIRIO {}\n".format(url) + u"-"*(len(url)+7) + u"\n\n"))
html_tudalen_arhap = BeautifulSoup(data)
# tynnu'r <div> testun allan o'r tudalen wicipedia
testun = html_tudalen_arhap.find(id="mw-content-text")
# echdynnu a dileu'r div 'NavFrame1'
nav_frame = testun.find(class_="NavFrame")
if nav_frame:
nav_frame.extract()
# tacluso'r testun a'i newid yn text
testun = testun.text.replace(u"[golygu]", u"")
# cadw pob llinell testun mewn list
llinellau = filter(len, (t.strip() for t in testun.split(u"\n")))
llinellau_wedi_gwirio = []
for llinell in llinellau:
llinell_wedi_gwirio = None
while True:
# Rhaid ail-gwirio brawddegau tad nad oes unrhywbeth wedi newid o fewn y brawddeg
llinell_wedi_gwirio, gwiriadau = gwirio_llinell(llinell_wedi_gwirio or llinell, geiriadur_personol)
if len(gwiriadau) == 0:
break
llinellau_wedi_gwirio.append(llinell_wedi_gwirio)
print(u'Testun wedi gwirio:\n\n{}'.format(u'\n'.join(llinellau_wedi_gwirio)))
print(u"\n\nWEDI GORFFEN GWIRIO {}\n".format(url))
cadw_geiriadur(geiriadur_personol)