pdnssec also signs slave domains without warning #592

Closed
Habbie opened this Issue Apr 26, 2013 · 1 comment

Projects

None yet

1 participant

@Habbie
Member
Habbie commented Apr 26, 2013

When there is a domain for which you are a slave pdnssec also signs them when you request it to do it. A warning or an error would be great against mistakes.

If it gives an error it would be nice to have an overrule option to still sign it (for example for hidden masters without dnssec support).

IRC log (Dutch):
14:33 < MarkS2> Habbie: is dat risico van het opnieuw signen met pdnssec als het een slave met dnssec data betreft al opgelost? dat is het enige dat ik kan
bedenken dat dan een -f/--force oid vereist zou kunnen zijn
14:34 @Habbie MarkS2, wat bedoel je exact?
14:35 < MarkS2> als je een slave domein in je database hebt staan met dnssec data (binnen gekomen via axfr) dan is het signen met pdnssec mogelijk en
daardoor kun je eerder een fout maken
14:35 @Habbie ah
14:35 < MarkS2> dat hij slave domeinnamen doet is mogelijk eerder het probleem (een overrule optie om het toch te kunnen is dan wel handig denk ik)

@Habbie Habbie was assigned Apr 26, 2013
@Habbie Habbie closed this Apr 26, 2013
@Habbie
Member
Habbie commented Apr 26, 2013

Author: peter
committed in r2795

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment