Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

78 lines (77 sloc) 3.008 kb
sl:
refinery:
plugins:
refinerycms_inquiries:
title: Povpraševanja
description: Priskrbi kontaktni obrazec in shrani povpraševanja
inquiries:
inquiries:
new:
send: Pošlji sporočilo
privacy_policy: "Cenimo vašo zasebnost"
admin:
inquiries:
delete: Odstrani povpraševanje
inquiry:
read_inquiry: Preberi povpraševanje
said: pravi
mark_as_spam: Označi kot nezaželjeno
mark_as_ham: Premakni v prejeto
index:
no_inquiries: Trenutno še ni nobenega povpraševanja.
no_spam: Huura! Nimate nezaželjene pošte.
submenu:
inbox: Prejeto
spam: Nezaželjeno
update_notified: Uredi prejemnike obvestila
edit_confirmation_email: Uredni potrditveni email
show:
details: Podrobnosti
age: Starost
actions: Možnosti
back_to_all_inquiries: Nazaj na vsa povpraševanja
spam: Nezaželjeno
spam_yes: 'da'
inquiry: Povpraševanje
to: Za
from: Od
click_to_email: Pošlji email sporočilo
phone: Telefon
date: Datum
message: Sporočilo
settings:
notification_recipients_form:
inquiry_settings_value_name: Pošlji obvestilo na
hint: "V zgornje polje vnesite email naslov. Želite da obvestila prejme več oseb? Vnesite več email naslovov ločenih z vejicami."
example: "Primer: jaz@domena.com, prijatelj@msn.com, sodelavec@work.com"
confirmation_email_form:
to: Za
from: Od
subject: Zadeva
click_to_edit_subject: Uredi zadevo
explanation: "Vedno ko vas nekdo kontaktira na vaši spletni strani mu Refinery pošlje email obvestilo o prejetem povpraševanju."
below_edit_email_sent: Spodaj lahko uredite vsebino email sporočila.
the_customer_making_inquiry: Stranka, ki je poslala povpraševanje
message: Sporočilo
note: "Opomba: vstavite tekst %name% kjer želite, da se pojavi ime stranke v email sporočilu."
inquiry_mailer:
notification:
greeting: Pozdravljeni
you_recieved_new_inquiry: Na vaši spletni strani ste prejeli ste novo povpraševanje.
inquiry_starts: --- začetek povpraševanja ---
inquiry_ends: --- konec povpraševanja ---
from: Od
email: Email
phone: Telefon
message: Sporočilo
closing_line: Lepo Pozdravljeni
ps: P.S. Vsa povpraševanja so shranjena pod zavihkom "Povpraševanja" v Refinery.
activerecord:
models:
refinery/inquiries/inquiry: Povpraševanje
attributes:
refinery/inquiries/inquiry:
name: Ime
email: Email
phone: Telefon
message: Sporočilo
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.