Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Původní soupis od Oskara je pod GPL licencí #21

Open
honzajavorek opened this issue Mar 20, 2016 · 3 comments
Open

Původní soupis od Oskara je pod GPL licencí #21

honzajavorek opened this issue Mar 20, 2016 · 3 comments

Comments

@honzajavorek
Copy link
Member

Když jsem zakládal tento repozitář jako fork Oskarových poznámek, všiml jsem si, že je má pod licencí GPL. Nevím, jak pracovat s textem pod licencí GPL a vyřešil jsem to takto:

screen shot 2016-03-20 at 12 37 09

Nicméně by bylo asi jednodušší, kdyby se to nějak přelicencovalo. Třeba kdyby @asgeirrr řekl, že je v pohodě když jeho poznámky budou pod nějakou formou CC, které se hodí na text víc, a těmi bychom pak mohli licencovat celou tuhle, jak říká Aleš Zoulek, "repošku".

@asgeirrr
Copy link

Já nejdřív založil ten repozitář, myslel jsem, že tam bude taky nějaký
kód. Nakonec je tam ale text, takže by to chtělo předělat na CC, jiný
důvod to nemá, klidně tam dej kteroukoliv formu CC, která se ti hodí.
Osobně bych byl přísnější a dal bych Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International License[1]. Ale jak chcete, klidně nějakou
permisivnější variantu.

Dne Ne, 20. březen 2016 v 12:40 h uživatel Honza Javorek napsal:

Když jsem zakládal tento repozitář jako fork Oskarových poznámek, všiml jsem si, že je má pod licencí GPL. Nevím, jak pracovat s textem pod licencí GPL a vyřešil jsem to takto:
screen shot 2016-03-20 at 12 37 09
Nicméně by bylo asi jednodušší, kdyby se to nějak přelicencovalo.
Třeba kdyby @asgeirrr[2] řekl, že je v pohodě když jeho poznámky budou
pod nějakou formou CC[3], které se hodí na text víc, a těmi bychom pak
mohli licencovat celou, jak říká Aleš Zoulek, "repošku".

You are receiving this because you were mentioned.
Reply to this email directly or view it on GitHub[4]

Links:

  1. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
  2. https://github.com/asgeirrr
  3. http://creativecommons.org/
  4. Původní soupis od Oskara je pod GPL licencí #21

@honzajavorek
Copy link
Member Author

Super! Tak šlo by o licenci dokumentů a soupisů českých PyLadies, takže by přísnější asi nevadila. U materiálů by to mohl být problém, tam bych byl pro velmi volnou licenci, ale materiály jsou v jiném repozitáři.

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Aug 26, 2017

To "NonCommercial" z toho dělá non-free licenci (viz "Freedom to use the information in the work for any purpose"), což je za mě mnohem větší problém než GPL.
CC-NC vymysleli pro umělce, kteří se bojí že se bez toho NC neuživí. Rozhodně nedoporučuju používat.

CC BY-SA je ekvivalent GPL pro dokumenty/média. A je to permisivnější varianta, s čímž @asgeirrr souhlasil, takže ji použijme :)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

3 participants