Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Vymyslet nejlepší možnost, důsledné kontroly úkolů #9

Open
honzajavorek opened this issue Dec 12, 2015 · 4 comments
Open

Vymyslet nejlepší možnost, důsledné kontroly úkolů #9

honzajavorek opened this issue Dec 12, 2015 · 4 comments

Comments

@honzajavorek
Copy link
Member

@lspdv:

Součástí úvodu každého srazu musí být důslednější kontrola a řešení úkolů. Úsporou času by bylo, kdyby možnost, jak lze úkol řešit, byla předpřipravená. Je potřeba vyřešit, zdali by si holky měly úkoly kontrolovat ve dvojících a zdali se na to lze spolehnout

Návrhy Terezy a Zuzky (organizátorky v Praze):

  • Kontrola úkolů by měla zabrat v úvodu 15 minut
  • Na konci KAŽDÉHO srazu by se mohlo vybrat 5 “prioritních” úkolů a na začátku dalšího srazu je opravdu ukázat, postup vysvětlit a striktně je po slečnách chtít vidět splněné (vštípí to plnění úkolů a jistotu, že je pochopily)
  • Hlavní kouč by měl být na úkoly předpřipravený, mít náhled jejich řešení, který projede a vysvětlí.
  • Po kontrole úkolů, dalších 15 minut věnovat krátkému, tématickému úkolu, který vymyslí bývalá PyLadie pro současné PyLadies. Holky jej budou řešit hned na místě, koučové budou nahlížet a sledovat zdali na to jdou správným směrem – mohou si pomáhat ve dvojicích.

Vyřešit: Sepsání řešení úkolů pro potřeby kontrol v úvodech?

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Dec 12, 2015

Tenhle problém vychází z toho jak to funguje v Praze. (Čímž neříkám že v Brně není podobný problém; podúkoly jako "sepsat předpřipravená řešení" klidně řešme společně).

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Feb 2, 2017

Ostravské PyLadies a @frenzymadness budou tohle řešit před příštím během.

@honzajavorek
Copy link
Member Author

Jaká je současná praxe v Praze vlastně? @lspdv @zuzejk

@frenzymadness
Copy link

Řešili jsme to a moc nápadáů nemáme, takže vyzkoušíme další způsob spočívající v tom, že nám budou úkoly uploadovat na Google Drive. Prezentovat se to bude tak, že je to povinné udělat, ale není to pro buzerování lidí, ale jako součást feedbacku, protože hlavní kouč se pak může podívat na domácí projekty a zjistit, kterou část účastnice nepochopily nebo poschopily špatně a místo kontroly projektů na začátku další hodiny může vysvětlit znovu a jinak to, co měly účastnice v úkolech špatně.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

3 participants