Skip to content

PyLadiesCZ/Zpetnovazebnik

Repository files navigation

Zpětnovazebník

Web pro sbírání zpětné vazby z jednotlivých lekcí kurzů a workshopů PyLadies https://pyladies.cz/, Zpětnou vazbu přidávají účastníci a koučové ze "zaheslovaného" odkazu. Kurz je na Zpětnovazebník možné přidat ručně přes /admin rozhraní, nebo importem celého kurzu z API https://naucse.python.cz/.

Instalace a spuštění

 • Přepni se do adresáře s kódem projektu.

Nainstalovanou aplikaci spustíš následovně:

 • Nainstaluj si poetry.
 • Nainstaluj závislosti:
  $ poetry install
 • Proveď migraci:
  $ poetry run python manage.py migrate
 • Spusť vývojový server:
  $ poetry run python manage.py runserver
 • Program vypíše adresu (např. http://127.0.0.1:8000/); tu navštiv v prohlížeči.

Testy

Aplikace obsahuje několik testů, které se z nainstalovaného vývojového prostředí dají spustit pomocí:

$ poetry run python -m pytest

Nasazení

Aplikace jede na rosti.cz. Pro nasazení je potřeba:

cd app
git pull
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py collectstatic --noinput 
supervisorctl restart app

Při změně závislostí je třeba na vývojářově stroji pustit:

poetry update
poetry export -f requirements.txt -o requirements.txt

Výsledek se dá do Gitu a v produkci se pustí pip install -r requirements.txt.

První nasazení

Na Roští bylo po vytvoření aplikace potřeba:

 • Smazat /srv/app a nahradit klonem repozitáře
 • V /srv/conf/supervisor.d/python.conf změnit jméno modulu s aplikací (na konci přík. řádky pro gunicornn) na feedback.wsgi
 • V /srv/conf/nginx.d/app.conf přidat místo zakomentované ukázky:
     location /static/ {
         alias /srv/app/staticfiles/;
     }
  

Licence

Kód je k dispozici pod licencí MIT, viz soubor [LICENSE.MIT].

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Contributors 4

 •  
 •  
 •  
 •