Skip to content

SamouczekProgramisty/pogodynka2

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

13 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Pogodynka w chmurze

Pogodynka wysyłająca dane do chmury. Uruchamiana jako demon na Raspberry PI. Obsługuje dwa czujniki:

  • czujnik temperatury
  • czujnik stężenia pyłów PM2.5/PM10

Środowisko developerskie

Żeby uniknąć kompilowania/instalacji specyficznej wersji Python'a na Rasberry PI użyłem domyślnej wersji, która jest aktualnie dosępna. W trakcie pracy nad kodem zainstalowałem dokładnie taką samą wersję lokalnie używając narzędzia pyenv.

pyenv install 3.7.10
pip install poetry
poetry install
poetry run pre-commit install
poetry run pytest

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages