Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
35 lines (25 sloc) 1.38 KB

Programă curs STEAM

# Vârsta: 5-6 ani
# Durată ședință: 60 minute
# Număr ședințe: 31

Introducere

Cursul STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math) este destinat copiilor între 5 și 6 ani și își propune să îi familiarizeze pe cei mici cu tot ce înseamnă tehnologii cutting-edge, sub forma unor activități practice și distractive.

Conținut

Electronică

 • Ce este electricitatea
 • Ce este un circuit electronic

Fizică

 • Electricitate
 • Forțe și mișcare

Modele și machete 3D

 • Distincții din geometrie legate de 2D și 3D, forme, respectiv, corpuri geometrice
 • Măsurători - lungime, capacitate
 • Operațiuni - modelare, tăiere, lipire

Roboți

 • Componente (alimentare, senzori, elemente mecanice, etc.)
 • Cunoștințe despre modul de funcționare, pornire/oprire, conectare cu dispozitive wireless

Elemente de TIC și Programare

 • Aplicații care folosesc elemente vizuale de programare (ScratchJr)
  • Modulul 3 - Game
   • Blocks: Start on bump • Start on tap • Send message • Receive message • Stop
   • Operations: Use the start on bump block to activate another character’s program • Use the start on tap block to activate a character’s program • Use the send and receive message blocks to initiate another character’s program • Terminate particular characters’ programs with the stop block.