Skip to content

SoftUni/Programming-Basics-Book-CSharp-BG

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
October 3, 2021 18:31
August 26, 2022 21:32
February 21, 2020 17:38
August 26, 2022 22:16
December 5, 2018 22:12
December 15, 2021 00:28
July 8, 2022 12:03
July 8, 2022 12:04
October 3, 2021 18:31
October 3, 2021 18:31
October 3, 2021 18:31
October 3, 2021 18:31
October 21, 2017 16:31

Книга "Основи на програмирането" (със C#)

Книгата "Основи на програмирането със C#" запознава читателите с писането на програмен код на начално ниво (работа с данни, проверки, цикли и методи) с езика C#.

Книга основи на програмирането със C# - корица

Изтеглете книгата

Изтеглете книгата "Основи на програмирането със C#" в PDF формат:

Варианти на книгата

Настоящата книга е достъпна в няколко варианта с различни езици за програмиране:

Информация за книгата

Кратка информация за изданието:

  • Заглавие: Основи на програмирането със C#
  • Автори: Светлин Наков и колектив
    • Основни автори: Aлександър Кръстев, Александър Лазаров, Ангел Димитриев, Васко Викторов, Венцислав Петров, Даниел Цветков, Димитър Татарски, Димо Димов, Диян Тончев, Елена Роглева, Живко Недялков, Жулиета Атанасова, Захария Пехливанова, Ивелин Кирилов, Искра Николова, Калин Примов, Кристиян Памидов, Любослав Любенов, Николай Банкин, Николай Димов, Павлин Петков, Петър Иванов, Росица Ненова, Руслан Филипов, Светлин Наков, Стефка Василева, Теодор Куртев, Тоньо Желев, Християн Христов, Христо Христов, Цветан Илиев, Юлиан Линев, Яница Вълева
    • Други участници в проекта: Марина Шидерова
  • ISBN: 978-619-00-0635-0 (9786190006350)
  • Издание: Faber Publishing, София, май 2017 г.
  • Лиценз: CC-BY-SA
  • Сорс код: https://github.com/SoftUni/Programming-Basics-Book-CSharp-BG

От къде да купя книгата на хартия?

Можете да закупите хартиено копие на книгата от СофтУни: https://softuni.bg/contacts. Свържете се по телефон или email за повече информация.

Безплатен практически курс към книгата

Приятно четене и не забравяйте да се запишете на практическия безплатен курс "Основи на програмирането" към тази книга, защото програмирането се учи с практика, писане на код и решаване на много, много задачи, а не само с четене!