Skip to content
This repository has been archived by the owner on Jan 5, 2024. It is now read-only.

SpareBank1/jobbsb1

Repository files navigation

Jobbe i SpareBank 1

Dette repositoryet inneholder SpareBank 1s rekrutteringssite for designere og utviklere. Siten lages med GatsbyJS og SpareBank 1 Designsystem.

Kom i gang

Installer Gatsbys kommandolineverktøy:

npm install -g gatsby-cli

Klon repoet og kjør npm install:

npm i

Start en lokal utviklingsserver:

npm run dev

Publisering

Deploy til github pages:

npm run deploy

Merge til master branch vil føre til at repoet bygges og publiseres med en github workflow

Tester

Kjør tester:

npm run test

Kjør tester og oppdater snapshots:

npm run test-update