Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jobbe i SpareBank 1

Dette repositoryet inneholder SpareBank 1s rekrutteringssite for designere og utviklere. Siten lages med GatsbyJS og SpareBank 1 Designsystem.

Kom i gang

Installer Gatsbys kommandolineverktøy:

npm install -g gatsby-cli

Klon repoet og kjør npm install:

npm i

Start en lokal utviklingsserver:

npm run dev

Publisering

Deploy til github pages:

npm run deploy

Merge til master branch vil føre til at repoet bygges og publiseres med en github workflow

Tester

Kjør tester:

npm run test

Kjør tester og oppdater snapshots:

npm run test-update

About

SpareBank 1s rekrutteringsside for designere og utviklere. Lages ved hjelp av GatsbyJS og SpareBank 1 Designsystem.

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published