BISON Koppelvlakken
Python Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
iff
kv1
kv15
kv17
kv55
kv6
kv78turbo
pas
x10
zmqhttp
README
TODO

README

Binnen deze repository worden de BISON Koppelvlakken uit het Nederlandse Openbaar Vervoer geimplementeerd. Momenteel hebben we binnen het project openOV de beschikking over KV1 data van Arriva en Connexxion. In samenwerking met Calendar42 en Connexxion ontwikkelen we ook de KV6, KV15 en KV17 koppelvlakken voor actuele reisinformatie.

kv1 - versie 8.1.1.0; Dienstregeling
kv6 - versie 8.1.1.0; Actuele Punctualiteit
kv15 - versie 8.1.0.0; Vrije teksten
kv17 - versie 8.1.0.0; Mutaties op Operationeel Proces
kv55         ; Bus Mobiel

KV1; python tmi.py << bestand uit KV1 levering / ZIP-bestand >>
KV6; uwsgi --http 0.0.0.0:3006 -w kv6-receiver-uwsgi-db
KV15; uwsgi --http 0.0.0.0:3015 -w kv15-receiver
KV17; uwsgi --http 0.0.0.0:3017 -w kv17-receiver
KV55; uwsgi --http 127.0.0.1:8080 -w kv55_client_zmq (ontvanger publiek)
   uwsgi --http 127.0.0.1:8181 -w kv55_receiver_zmq (ontvanger privaat, pubsub)
   python kv55_request_zmq.py (cache)
   python zmq_arriva.py (arriva backend)
   testen: curl -H "Expect: " -X POST -T kv55.xml http://127.0.0.1:8181