Uw data is van u en niet van TLS.
Python
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
artwork
docs
python
README.md

README.md

opentls

Uw data is van u en niet van TLS.

Nederland is al een aantal jaar in de ban van de ov-chipkaart. Met dit vervoersbewijs kunnen reizigers afrekenen in het openbaar vervoer. Het gebruiksgemak en werking staat vaak ter discussie. Met de introductie van de ov-chipkaart moeten reizigers naast een initiële controle ook de reis elektronisch afsluiten: de check-uit. Wanneer een transactie niet wordt afgesloten, betaalt de reiziger het in-check tarief. Voor bus, tram en metro ligt dit op 4 euro, voor trein geldt een tarief van 20 euro tenzij op korting wordt gereisd, dan geldt het tarief van 10 euro. De missende check-uit transacties leveren vervoerders jaarlijks ruim 16 miljoen euro op.

Reizigers konden al geruime tijd hun reistransacties ophalen via https://ov-chipkaart.nl/ en daarmee de vergeten, of niet geregistreerde, check-uit transacties inzien. Daarnaast publiceert de eigenaar van de OV-chipkaart scheme, Trans Link Systems B.V., apps voor iOS en Android. Met de recente introductie van de nieuwe apps kunnen reizigers slechts 1 maand reisgegevens terugkijken. Deze repository beschrijft het proces om bij ov-chipkaart.nl in te loggen en de eigen gegevens voortdurend veilig te stellen.

De informatie en het voorbeeldprogramma vallen onder de European Union Computer Programs Directive (2009/24/EC), deze staat het toe reverse engineering toe te passen voor interoperabiliteit.