Uw data is van u en niet van TLS.
Python
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

opentls

Uw data is van u en niet van TLS.

Nederland is al een aantal jaar in de ban van de ov-chipkaart. Met dit vervoersbewijs kunnen reizigers afrekenen in het openbaar vervoer. Het gebruiksgemak en werking staat vaak ter discussie. Met de introductie van de ov-chipkaart moeten reizigers naast een initiële controle ook de reis elektronisch afsluiten: de check-uit. Wanneer een transactie niet wordt afgesloten, betaalt de reiziger het in-check tarief. Voor bus, tram en metro ligt dit op 4 euro, voor trein geldt een tarief van 20 euro tenzij op korting wordt gereisd, dan geldt het tarief van 10 euro. De missende check-uit transacties leveren vervoerders jaarlijks ruim 16 miljoen euro op.

Reizigers konden al geruime tijd hun reistransacties ophalen via https://ov-chipkaart.nl/ en daarmee de vergeten, of niet geregistreerde, check-uit transacties inzien. Daarnaast publiceert de eigenaar van de OV-chipkaart scheme, Trans Link Systems B.V., apps voor iOS en Android. Met de recente introductie van de nieuwe apps kunnen reizigers slechts 1 maand reisgegevens terugkijken. Deze repository beschrijft het proces om bij ov-chipkaart.nl in te loggen en de eigen gegevens voortdurend veilig te stellen.

De informatie en het voorbeeldprogramma vallen onder de European Union Computer Programs Directive (2009/24/EC), deze staat het toe reverse engineering toe te passen voor interoperabiliteit.