Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODS Open RaadsInformatie

De Open Api Specificatie voor Open Raadsinformatie beschrijft de standaard voor het ontsluiten van Raadsinformatie van gemeenten.

Startpunt voor informatiemodellen van gegevens in de berichten is het informatiemodel voor Open Raadsinformatie.

Startpunt voor technische uitwisselafspraken voor de te ontwikkelen RESTfull API operaties is de overheidsbrede API strategie en overheidsbrede URI strategie (beiden nog in ontwikkeling).

Eventuele opmerkingen, toevoegingen of voorstellen kunnen hier als issue worden ingediend.

De "master" branch is de stand van zaken voor versie 1.1.0 (zie ook de betreffende release). Ontwikkelingen voor versie 1.2.0 zijn terug te vinden in de branch "develop".

Documentatie

Bronnen

Contactpersonen:

Licentie

De koppelvlakstandaard, inclusief alle onderdelen die erbij horen (volgens productvisie en/of definition of done) zijn gelicenceerd onder EUPL.