Skip to content
Projekt för att kontinuerligt övervaka en webbplats mätbara kvalitetsfaktorer.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
checks
dependencies
exempelfiler
rapporter
.gitignore
LICENSE
README.md
__init__.py
_playground.py
_privatekeys_CHANGE-ME.py
default.py
helper.py
requirements.txt
test.py
verifierad-notebook.ipynb
verifierad.sublime-project
verifierad.sublime-workspace

README.md

verifierad.nu - håll koll på din webbplats

Projekt för att kontinuerligt övervaka en webbplats mätbara kvalitetsfaktorer.

Det här är ett ganska utvecklarcentrerat projekt. Förhoppningen är att kunna erbjuda koden som en gratistjänst på sikt, åtminstone för svensk offentlig sektor.

Kom igång

För att komma igång med en egen version av testet kollar du in vår HOW TO, eller om du vill se utvecklingen kan du kolla in vår CHANGELOG.

Vill du bidra?

Hör av dig till @marcusosterberg via Twitter. För närvarande är det Marcus Österberg som kodar och Mattias Skoog som sköter test av dokumentation. Råkar du vara bra på Python tar vi gärna emot kodgranskning, är du bra på paketering av kod till tjänster behövs även det, kan du grafisk formgivning vore det kul med en logga och klistermärken. Häng på! :)

Licens

Projektets innehåll erbjuds med MIT-licens. Det innebär att du vågar använda kod till lite vad du nu vill utan risk för att behöva ha med advokater att göra.

Historik

Koden har ursprungligen skrivits av Marcus Österberg för att skapa ett index kring webbprestanda och webbanalys för svensk offentlig sektor under 2016.

Från och med 2017 blir detta projekt till en öppen källa (källkod). Västra Götalandsregionen (VGR) är projektets primära sponsor genom donerad arbetstid inom uppdraget att bidra till webbriktlinjer.se / Vägledning för webbutveckling

Betrakta det här projektet som ett exempel på verktyg för att mäta prestanda i enlighet med Webbriktlinje 54 och hur VGR försöker följa upp sin prestandabudget.

You can’t perform that action at this time.