Projekt för att kontinuerligt övervaka en webbplats mätbara kvalitetsfaktorer.
Python Jupyter Notebook
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Permalink
Failed to load latest commit information.
checks Check for string, fetch URLs from page, URL harvesting Nov 27, 2017
dependencies Jupyter notebook and included dependency Jan 16, 2018
exempelfiler Jupyter notebook and included dependency Jan 16, 2018
rapporter Removing some sample reports Aug 16, 2017
.gitignore Jupyter notebook and included dependency Jan 16, 2018
LICENSE
README.md Update README.md May 12, 2017
__init__.py Google Mobile-Friendly test Jan 31, 2017
_playground.py Reformats code to better comply with PEP8, especially indentations. May 12, 2017
_privatekeys_CHANGE-ME.py Improves documentation about how to get keys and copy file for use. May 22, 2017
default.py Check for string, fetch URLs from page, URL harvesting Nov 27, 2017
helper.py
requirements.txt Preview of content check Jun 16, 2017
test.py Improves Google PageSpeed doc and refactor function name to compy wit… May 23, 2017
verifierad-notebook.ipynb Jupyter notebook and included dependency Jan 16, 2018
verifierad.sublime-project OneOff now with Pagespeed Jun 3, 2017
verifierad.sublime-workspace

README.md

verifierad.nu - håll koll på din webbplats

Projekt för att kontinuerligt övervaka en webbplats mätbara kvalitetsfaktorer.

Det här är ett ganska utvecklarcentrerat projekt. Förhoppningen är att kunna erbjuda koden som en gratistjänst på sikt, åtminstone för svensk offentlig sektor.

Kom igång

För att komma igång med en egen version av testet kollar du in vår HOW TO, eller om du vill se utvecklingen kan du kolla in vår CHANGELOG.

Vill du bidra?

Hör av dig till @marcusosterberg via Twitter. För närvarande är det Marcus Österberg som kodar och Mattias Skoog som sköter test av dokumentation. Råkar du vara bra på Python tar vi gärna emot kodgranskning, är du bra på paketering av kod till tjänster behövs även det, kan du grafisk formgivning vore det kul med en logga och klistermärken. Häng på! :)

Licens

Projektets innehåll erbjuds med MIT-licens. Det innebär att du vågar använda kod till lite vad du nu vill utan risk för att behöva ha med advokater att göra.

Historik

Koden har ursprungligen skrivits av Marcus Österberg för att skapa ett index kring webbprestanda och webbanalys för svensk offentlig sektor under 2016.

Från och med 2017 blir detta projekt till en öppen källa (källkod). Västra Götalandsregionen (VGR) är projektets primära sponsor genom donerad arbetstid inom uppdraget att bidra till webbriktlinjer.se / Vägledning för webbutveckling

Betrakta det här projektet som ett exempel på verktyg för att mäta prestanda i enlighet med Webbriktlinje 54 och hur VGR försöker följa upp sin prestandabudget.