Deklaracje podatkowe w systemie Linux
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docs
LICENSE
README.md
deklaracje.sh

README.md

deklaracje

Deklaracje podatkowe w systemie Linux

Skrypt instalujący e-deklaracje i e-pity na systemie Debian i pochodnych, jak Ubuntu, Mint i inne.
Testowo Fedora i OpenSuse.

Skrypt opiera się o rozwiązania nocnegopingwina, opisane na tej stronie. http://nocnypingwin.pl/e-deklaracje-pod-linuxem-2017

Oraz na podstawie paczki ze skryptem z Archlinuksa. http://airdownload.adobe.com/air/lin/download/2.6/AdobeAIRSDK.tbz2

Skrypt ułatwiający instalacje aplikacji do rozliczeń podatków e-deklaracje i e-pity, działa na wszystkich „deb-ianowych” dystrybucjach, jak Debian, Ubuntu, Linuxmint, jak również na Fedorze i Suse (z tym że na rpm-ach trzeba traktować to testowo). Na OpenSuse Tumbleweed nie działa Adobereader, który to program jest podstawowym komponentem e-deklaracji, dlatego do momentu rozwiązania tego problemu jest dostępna możliwość instalacji tylko e-pitów na suse. Na architekturze 64-bitowej jak i na 32-bitowej, z sudo i bez, i nie tylko na Gnome i Kde. Jeżeli coś się nie powiodło trzeba powtórzyć instalacje, wcześniej i czasami wyczyścić /tmp z nie w pełni pobranych plików (przy zerwaniu połączenia internetowego, na przykład), może być pytanie o nadpisanie istniejących paczek.

Uwaga:

Ze względu na to, że na systemach 64-bitowych potrzebne są biblioteki i programy 32-bitowe, do uruchomienia AdobeAIR i adobe readera (niezbędny w e-deklaracjach),to do instalacji potrzeba na tych systemach sporo miejsca. I tak.

Do pobrania są (do instalacji e-pity nie pobierany jest Adobe reader):

 • Adobe reader - 60MB – po zainstalowaniu 130MB
 • AdobeAIRSDK - 34MB - po rozpakowaniu 65MB
 • e-Deklaracje - 2MB - nierozpakowywane 2MB
 • e-Pity - 13MB - nierozpakowywane 13MB
 • 32-bitowe zależności opisane niżej.

Do tego pobierane są niezbędne paczki 32-bitowe, potrzebne do działania tych programów (jak ktoś już używał 32-bitowych aplikacji, będzie niewiele do zainstalowania). Są to wartości różnie, zależy od architektury i systemu, jak i dystrybucji. Razem z powyższymi programami, będzie do pobrania od 100MB-300MB (mówimy tu o wszystkim, instalacji obydwóch aplikacji i Adobe readera razem z AdobeAIRSDK, oraz potrzebnych zależności 32-bitowych), co po rozpakowaniu zajmie na dysku od 200MB (Debian 32-bit, co zrozumiałe prawie całe środowisko gotowe, instaluje w zasadzie tylko aplikacje i minimum zależności), do nawet ponad 400MB (na suse, trzeba pamiętać że po pobraniu potrzebne jest miejsce do zainstalowania, później można wyczyść archiwum pobranych paczek). Jest to niewiele więcej jak byśmy zainstalowali Adobeair, a nie AdobeAIRSDK (różnica paczek to około 20MB-30MB). Jak widać do instalacji potrzeba sporo miejsca, razem z plikami tymczasowymi w tmp i paczkami pobranymi do cache instalatora.

Instalacja

Uruchomić jako użytkownik, nie root.

Albo, pobieramy skrypt ze stronie https://github.com/Xgunter/deklaracje i w konsoli, lub od razu w konsoli.

Pobrać.

wget https://raw.githubusercontent.com/Xgunter/deklaracje/master/deklaracje.sh

Nadać uprawnienia do uruchamiania.

chmod +x deklaracje.sh

I uruchomić

./deklaracje.sh

Można jednym poleceniem w konsoli. Uważać na skopiowanie całej linii.

cd /tmp; wget https://raw.githubusercontent.com/Xgunter/deklaracje/master/deklaracje.sh; chmod +x deklaracje.sh; ./deklaracje.sh

W terminalu pojawi się menu z wyborem, wpisujemy numer instalacji i zatwierdzamy klawiszem enter.

deklaracje instaler

 • Do instalacji zależności z repozytoriów dystrybucji, należy podać hasło root-a.
 • Pierwsze uruchomienie czasami trwa długo, zwłaszcza jak nie mieliśmy środowiska 32-bitowgo.

Po zainstalowaniu w menu startowym - biuro powinna być możliwość uruchomienia e-deklaracji, czy e-pitów, mozna uruchomić w konsoli wpisując adekwatnie do nazwy e-deklaracje i e-pity.

deklaracje start

Jeżeli chcemy używać e-deklaracji musimy zaakceptować licencje Adobe-readera.

deklaracje reader

Na niektórych dystrybucjach będzie alert SSL Certificate. Z pytaniem czy ufamy, w tym wypadku rządowej stronie bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl i chcemy się z nią połączyć, zatwierdzamy jak chcemy korzystać z e-deklaracji.

deklaracje ssl

Testowane na.

 • Debian stabilny, testowy, niestabilny, obydwie architektury i368 i x64 – nie ma problemów
 • Ubuntu-16.04-64bit -nie ma problemów
 • Linuxmint-18.3 mate - , programy działają prawidłowo, tylko nie czyta czasami skrótów startowych desktop, albo uruchamiamy z terminala, albo kopiujemy na Pulpit/Desktop.

cp $HOME/.local/share/applications/e-*.desktop $HOME/Pulpit/

 • deepin-15.5-amd64 - tak samo jak Linuxmint ma problemy ze aktywatorami desktop, ale można uruchomić z konsoli e-deklaracje e-pity, pierwsze uruchamiania długie może i z minutę, tak jak pisałem budowanie środowiska 32-bitowego na systemie 64-bitowym.
 • Fedora 27-64bity – nie ma problemów, nie dodałem możliwości instalacji e-pitów, ale sprawdzałem działają prawidłowo.
 • OpenSuse Tumbleweed - nie działa adobe reader, niezbędny do e-deklaracji, e-pity działają prawidłowo na systemie 32-bity i 64 bity.
 • OpenSUSE-13.2 – e-deklaracje i e-pity działają prawidłowo, ze względów opisanych wyżej dodana jest tylko możliwość instalacji e-pitów.

Bezpieczeństwo.

Wszystkie paczki pobierane są z oficjalnych serwerów twórców aplikacji i repozytoriów danej dystrybucji Linuksa. Z wyłączeniem Adobe readera (instalowany w /opt/adobe) i paczek z repozytoriów dystrybucji, wszystko rozmieszczane jest w katalogu użytkownika, z jego uprawnieniami, a nie root-a.
Można skrypt uruchomić na livecd, konieczne minimum 2GB RAM.

Upgrade

Wystarczy w miejsce starych paczek (są przetrzymywanie spakowane), wkleić nowe.

Odpowiedzialność.

Robicie wszystko na swoją odpowiedzialność, sprawdzajcie skrypty z których instalujecie.

Licencjonowanie.

Rozwiązanie jest autorskie i pochodzi z tej strony http://nocnypingwin.pl/e-deklaracje-pod-linuxem-2017 , a co do skryptu to jak widać GPL3.