Skip to content
Permalink
Browse files

Erasmus bilgileri güncellendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Mar 2, 2020
1 parent 6cb3204 commit 9138f9a5da07b1463ab1034daf13ea9b8d1bba67
Showing with 8 additions and 1 deletion.
  1. +8 −1 bilgiler/polonyada-erasmus.md
@@ -4,6 +4,12 @@ description: Polonya Lodz Üniversitesi'nde erasmus programı ile okuma


# 🛫 Polonya'da Erasmus # 🛫 Polonya'da Erasmus


## 📢 Önemli Duyurular

- Bu yazının devamı niteliğinde olan [✈️ Polonyada Erasmus - Lib ~ YEmreAk](https://lib.yemreak.com/yazilarim/polonyada-erasmus) yazıma bakmanı tavsiye ederim
- 🍴 Hayatta kalmak için gerekil notlar da yukarıda yazıda derlenmektedir
- 💡 Bu yazı sadece İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa'yı ilgilendiren notları içerir

## 👣‍ Yapman Gerekenler ## 👣‍ Yapman Gerekenler


[📃 2019-2020 resmi açıklamasına](../res/2019-2020-erasmus-izlenecek-yollar.pdf) bakmanda da da fayda var. [📃 2019-2020 resmi açıklamasına](../res/2019-2020-erasmus-izlenecek-yollar.pdf) bakmanda da da fayda var.
@@ -37,6 +43,7 @@ description: Polonya Lodz Üniversitesi'nde erasmus programı ile okuma


Ders içeriklerinin uyuşması durumunda derleri alıp, saydırabilirsin. Ders içeriklerinin uyuşması durumunda derleri alıp, saydırabilirsin.


- 2019 - 2020 yılı için Lodz University of Technology ders listesine [✈️ Polonyada Erasmus - Lib ~ YEmreAk](https://lib.yemreak.com/yazilarim/polonyada-erasmus) üzerindeki yazımdan erişebilirsin.
- [Lodz'un ders içerikleri](https://programy.p.lodz.pl/ectslabel-web/?s=glowna&l=en) - [Lodz'un ders içerikleri](https://programy.p.lodz.pl/ectslabel-web/?s=glowna&l=en)
- [Okulun ders içerikleri](https://ebs.istanbulc.edu.tr/home/dersprogram?id=1092&yil=2019) - [Okulun ders içerikleri](https://ebs.istanbulc.edu.tr/home/dersprogram?id=1092&yil=2019)
- Eğer eksik dersler varsa 2018 senesine bakabilirsin - Eğer eksik dersler varsa 2018 senesine bakabilirsin
@@ -73,7 +80,7 @@ Ders içeriklerinin uyuşması durumunda derleri alıp, saydırabilirsin.


## ❔ İhtiyacın Olacaklar ## ❔ İhtiyacın Olacaklar


- Yurt (9. yurt en sakin ve okula yakın olan imiş 😅) - Yurt (9. yurt en sakin ve AVM'lere uzak olan yurt 😅)
- İklim bilgisi (soğuktur 🍃) - İklim bilgisi (soğuktur 🍃)


## 🕵️‍ Ufak Analizler ## 🕵️‍ Ufak Analizler

0 comments on commit 9138f9a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.