Linux Desktop Clipper Application for Evernote
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bin
data
debian
evernote
noteclipper
po
thrift
vagrant
.gitignore
.gitmodules
COPYING
INSTALL
LICENSE
README.md
setup.py

README.md

EN-LinuxClipper

Evernote için Linux Masaüstü Yakalama Uygulaması (Linux Desktop Clipper Application for Evernote)

Evernote (http://evernote.com/) servisinde not alma ve diğer işlemler için Linux üzerinde kullanılabilecek uygulamalar mevcut olmasına rağmen (örn: http://nevernote.sourceforge.net/) Linux üzerinde çalışan bir yakalama (clipping) uygulaması bulunmamaktadır.

Linux kullanıcıları ekran görüntülerini, clipboard'a kopyaladıkları metinleri, yerel diskteki dosyalarını not olarak eklemek istediklerinde web tarayıcılarını açıp evernote web sitesini kullanmak zorunda kalmaktadırlar.

Gereksinimler

  • Linux üzerinde masaüstü uygulaması yazılabilecek bir dilde giriş düzeyinde bilgi (Hangi dili kullanacağınızı siz seçeceksiniz.)
  • Linux GNOME masaüstü ortamı için geliştirme yapmak hakkında giriş düzeyinde bilgi (http://developer.gnome.org/ adresine bakılabilir.)
  • Git sürüm kontrol sistemi hakkında giriş düzeyinde bilgi (http://git-scm.com/documentation adresine bakılabilir.)
  • Linux ve Gnome masaüstü ortamı kurulu bir çalışma ortamı (sanal makine olabilir.)
  • Ücretsiz Evernote hesabı (https://www.evernote.com/Registration.action adresinden alınabilir.)
  • Orta düzey İngilizce okuma bilgisi

Kazanımlar

  • Sürüm kontrol sistemi kullanarak proje geliştirme yeteneği
  • Geliştirici dökümanı okuyarak kod geliştirme becerisi
  • Harici yazılımlar ile çalışabilmek için API kullanabilme ve API belgelendirmelerini kullanabilme yeteneği

Yapılacaklar

  • Kullanacağımız dili seçtikten sonra o dil için Gnome geliştirme dökümanlarını ve örnekleri indirip çalışacağız ve okuduklarımızı uygulamaya başlayacağız. Yol haritası için Issues adresine bakılabilir.