Bir rehberden daha fazlası.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
bin
config
db
lib
log
public
test
tmp
vendor
.gitignore
Gemfile
Gemfile.lock Front end: Index, Show Aug 27, 2017
README.md
Rakefile
config.ru
package.json

README.md

Kişiler

Bu Rails uygulaması sadece tanıdığınız kişileri değil, okuduğunuz kitaplardaki kahramanları, izlediğiniz filimlerdeki karakterleri de yedekleyen bir rehber uygulamasıdır.

Tanıdığınız arkadaşlarınıza belirli aralıklarla yorum yazarak arkadaşlarınızdaki değişimi gözlemleyebilirsiniz.

Eski arkadaşlarınızın numarası rehberinizde kalabalık yapıyor, silmek istiyor ama silemiyorsanız buraya yedekleyebilirsiniz. Geri Yükleme yaparken tüm kişiler arasından istediğiniz kişileri seçebilirsiniz.

Ekran Görüntüleri

ss

Yapılacaklar

  • Portre Oluşturma
  • .cvs uzantılı dosya export Etme
  • Gelişmiş Arama Yapma