Pangalink.net lähtekood
JavaScript CSS
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
config
docs
lib Initial import Dec 3, 2015
www
.gitignore
.jshintrc
Gruntfile.js
LICENSE
README.md
index.js
package.json
server.js

README.md

Pangalink.net

Eeldused

  • Node.js, vähemalt versioon 5.0.0
  • MongoDB
  • GIT (valikuline. Vajalik koodi alla laadimiseks ja uuendamiseks, kuid mitte rakenduse tööks)

Install

git clone git://github.com/andris9/Pangalink.net.git
cd Pangalink.net
npm install

Windowsi kasutajatele

Pangalink.net genereerib sertifikaadid openssl käsu abil. *nix süsteemides on openssl reeglina vaikimisi installitud, kuid Windowsis ei ole. Seega Pangalink.net kasutamiseks kontrolli, et OpenSSL oleks installitud ja Node.js jaoks saadaval, vastasel korral ei ole võimalik genereerida serte ja teenus ei hakka korralikult tööle.

Konfiguratsioon

Muuda faili config/default.js väärtusi või või lisa NODE_ENV väärtuse nimega täiendav fail. Lisakonfiguratsioonifailid täiendavad, mitte ei asenda vaikimisi seadeid.

Näiteks kui tahad, et konfiguratsioon laetaks failidest default.js + production.js, käivita rakendus järgmiselt:

NODE_ENV=production node index.js

Käivitamine

node index.js

Juhul kui veebiliides kasutab porti 80 või 443, pead käivitama rakenduse juurkasutaja õigustes.

Litsents

MIT