Skip to content

Organizations

@nyhetsbyran-siren

Pinned

 1. Analys av svenska anläggningars utsläpp av de största klimatpåverkande växthusgaserna metan, fossilt koldixoid och dikväveoxid. // Analysis of where you can find Sweden's largest industrial greenho…

  Jupyter Notebook 1

 2. Analys av fördelningen av LONA-bidrag från Naturvårdsverket till kommunerna 2010-2019. // Analysis of how much money Swedish municipalities get from the Swedish Environmental Protections Agency for…

  Jupyter Notebook 1

 3. Analys av svenska bolags försenade årsredovisningar 2004-2018. // Analysis of open data from the Swedish Companies Registration Office about late annual reports from companies all over the country.

  Jupyter Notebook 1

 4. Analys av åldersfördelning och könsfördelning bland kandidaterna till Europaparlamentsvalet i maj 2019. // Analysis of gender and age amongst Swedish EU parliament candidates in may 2019.

  Jupyter Notebook 1 1

15 contributions in the last year

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Mon Wed Fri

Contribution activity

July 2020

annanorberg has no activity yet for this period.

June 2020

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.

You can’t perform that action at this time.