Skip to content

antoneliasson/attendance

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Attendance

Ett smidigt program för att ta närvaron på föranmälda deltagare under något evenemang, t.ex. en danskurs (atten-dance). Anmälningslistor importeras från en kommaseparerad fil som exporterats från exempelvis Google Forms. Se doc/import för närmare dokumentation.

I Attendance kan man kryssa i vilka som är närvarande, notera när deras ID kontrollerats (ex. studentlegitimation eller biljett) och under vilka tillfällen de varit närvarande.

Användning (utveckling)

Installera Apache Maven. Klona Attendance' Git-repo. Kör mvn compile för att bygga projektet. mvn test kör de automatiska testerna och kopierar exempeldatabasen från src/test/resources till target/test-classes. Därefter kan mvn exec:exec användas för att starta programmet. JAR-filer byggs med mvn package. Maven laddar automatiskt ner alla beroenden som krävs.

Användning (demo)

Hämta JAR-filen i dist och demodatabasen example.db i src/test/resources. Spara dem i samma katalog. Kör JAR-filen med Java Runtime, t.ex. genom att dubbelklicka på den. En annan databas kan användas genom att ange den som första argumentet på kommandoraden, exempelvis så här:

$ java -jar attendance-0.1-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar nybörjarkurs.db

Man kan även starta Attendance utan argument för att öppna exempeldatabasen och därefter öppna en annan via Arkiv-menyn.

Tekniskt

Data sparas kontinuerligt i en SQLite-databas. Det finns ännu inget sätt att exportera datan till ett mänskligt läsbart format, men det är en funktion som kommer i näst-nästa version.

Det går inte att skapa nya kurstillfällen i programmet. Man får öppna databasen med SQLite:s kommandoradsverktyg och lägga in dem för hand.

Utförlig information om senaste körning sparas i loggfilen logs/debug.log. Varningar och felmeddelanden skrivs även ut till terminalen under körning. Dessa kan vara ganska viktiga, så i nuläget rekommenderas det att köra programmet i en terminal.

Kända problem

  • Sökningar efter namn som innehåller Å, Ä eller Ö är skriftlägeskänsliga. Det gör att t.ex. en sökning efter "åsa" inte kommer att hitta en person med namn "Åsa".

Önskelista

  • Visa senast använda databaser i Arkiv-menyn. Kräver att programmet kan lagra konfigurationsfiler någonstans.
  • Öppna senast använd databas då programmet startas.
  • Visa deltagarstatus med färg i huvudfönstret. T.ex. grönt/gult namn för att markera om ID kontrollerats, grönt/rött betalningsdatum för att markera om betalning gjorts.
  • Visa i statusfältet totala antalet anmälda, antal avprickade för valt tillfälle, antal som betalat etc.
  • Tidsstämpel-fältet används som nyckel för varje deltagare och förväntas vara unik, men importfunktionen kontrollerar inte detta. Ger problem när deltagare skrivits in manuellt in anmälningsformuläret (med en påhittad tidsstämpel)
  • Funktion för att redigera listan med kurstillfällen.
  • Uppdatera andra fält än bara betalning vid CSV-import. Svenska tecken i namn- och medlemstyp-fälten gick åt skogen vid import i Windows. Eventuellt hade Microsoft Excel med saken att göra.
  • Kolla om databasen är låst när en kurs öppnas. Vägra i så fall.
  • Spara sökvägar utan sista segmentet (filnamnet) i Config. De senast importerade CSV-filerna raderas rätt ofta och då återställs sökvägen till user.dir. Kataloger raderas inte lika ofta.

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published

Languages