Skip to content
Unngå UBW - Fyll ut timelisten fra TSV-fil
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
README.md
lang-uke.png
package-lock.json
package.json
test.js
youtube.png

README.md

Unngå UBW

Importer timeliste til UBW fra tekstfil med tab-separerte verdier.

Installere

Firefox

 1. Gå til releases.
 2. Trykk på .xpi-filen.
 3. Godta installasjon og gi tilgang til https://ubw.unit4cloud.com/*.

Chrome

 1. Klon uubw: git clone https://github.com/arve0/uubw
 2. Gå til chrome://extensions/.
 3. Slå på utviklermodus.
 4. Trykk på Last inn upakket.
 5. Velg mappen til uubw.

Bruk

 1. Lag timeliste i TSV eller et regneark.

  ;Arbeidsordre	Aktivitet	Beskrivelse   	man	tir	ons	tor	fre	lør	søn
  32010000-1 	-    	Føre timer i UBW	100
  32010000-1 	-    	Drikke kaffe  	 	8
  32010000-1 	-    	Profiiiiiit   	 		8
  ABSENCE   	-    	Lunsj for de med	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
  ABSENCE   	-    	Lunsjpenger   	1 	1 	1 	1 	1
  
 2. Åpne timeføringen i UBW.

 3. Dra over TSV-filen til UBW.

 4. Drikk kaffe og profiiiiiiit.

Filformat TSV

 • Linjer som starter med ; blir ignorert.
 • Verdiene er separert med tab.
 • La arbeidsordre som ikke har aktivitet være tom, eller bruk -.
 • Timene blir fylt en kolonne av gangen. Det vil si at første kolonne vanligvis er mandag, så kommer tirsdag, osv.
 • Mellomrom før og etter verdier blir fjernet.

Fravær

Bruk arbeidsordre ABSENCE for å legge inn fravær. Beskrivelsen brukes til å velge riktig type fravær.

Korte og lange uker

Noen uker er ekstra lange. Eksempelvis uke 43 i 2018, som er fra 22. oktober til 31. oktober. For lange uker trengs ekstra kolonner for å føre timene:

;arbordre	aktivitet	beskrivelse	man	tir	ons	tor	fre	lør	søn	man	tir	ons
32010000-1	-    	Lese epost	8	8	8	8	8			8	8	8

Når timene føres vil de ikke bli synlig. En må navigere seg i kalenderen for å kontrollere timene for alle dagene:

Tilsvarende blir det for kort uke, bare med færre kolonner i TSV-filen. Om en fører i for mange kolonner, vil UBW vise summen, men når en lagrer valideres og korrigeres timelisten.

Utvikler

Kjør npm start, så åpner Firefox med automatisk reload av plugin. Dog, du må oppdatere UBW for at content-scriptet skal bli lastet inn på nytt ved endringer.

Lisens

Copyright Arve Seljebu

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.