Skip to content

arve0/uubw

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unngå UBW

Importer timeliste til UBW fra tekstfil med komma- eller tab-separerte verdier.

Installere

Firefox

 1. Gå til releases.
 2. Trykk på .xpi-filen.
 3. Godta installasjon og gi tilgang til https://ubw.unit4cloud.com/*.

Chrome

 1. Klon uubw: git clone https://github.com/arve0/uubw
 2. Gå til chrome://extensions/.
 3. Slå på utviklermodus.
 4. Trykk på Last inn upakket.
 5. Velg mappen til uubw.

Bruk

Toggl (CSV-format)

 1. Bruk timeren på toggl.com.
 2. Tagg timeføringene med timekode:nr. nr er arbeidsordre i UBW, eksempelvis er administrasjon 32010000-1.
 3. Hvis timeføringen også skal ha en aktivitet, tagg med aktivitet:nr.
 4. Gå til ReportsDetailed → Velg tidsperiode, eksempelvis This Week.
 5. Last ned med knappen oppe til høyre, velg Download CSV.
 6. Åpne timeføringen i UBW.
 7. Dra over CSV-filen til UBW.
 8. Drikk kaffe og profiiiiiiit.

Tabseparerte verdier

 1. Lag timeliste i TSV eller et regneark.

  ;Arbeidsordre	Aktivitet	Beskrivelse   	man	tir	ons	tor	fre	lør	søn
  32010000-1 	-    	Føre timer i UBW	100
  32010000-1 	-    	Drikke kaffe  	 	8
  32010000-1 	-    	Profiiiiiit   	 		8
  ABSENCE   	-    	Lunsj for de med	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
  ABSENCE   	-    	Lunsjpenger   	1 	1 	1 	1 	1
 2. Åpne timeføringen i UBW.

 3. Dra over TSV-filen til UBW.

 4. Drikk kaffe og profiiiiiiit.

Fravær

Bruk arbeidsordre ABSENCE for å legge inn fravær. Beskrivelsen brukes til å velge riktig type fravær. Beskrivelsen må være identisk lik den du finner i UBW.

Filformat

CSV

Første linje brukes for å velge kolonner. Felt i bruk er Description, Start date, Duration og Tags.

Eksempeleksport fra toggl:

User,Email,Client,Project,Task,Description,Billable,Start date,Start time,End date,End time,Duration,Tags,Amount (USD)
Ditt Navn,din@epost.no,,,,beskrivelse1,No,2019-04-01,08:00:00,2019-04-01,08:15:00,00:15:00,"timekode:32010000-1",
Ditt Navn,din@epost.no,,,,beskrivelse2,No,2019-04-01,08:15:00,2019-04-01,08:30:00,00:15:00,"timekode:32010000-3",

Hvis en ønsker lage CSV selv, vil CSV være:

Description,Start date,Duration,Tags
beskrivelse1,2019-04-01,00:15:00,"timekode:32010000-1"
beskrivelse2,2019-04-01,00:15:00,"timekode:32010000-3"

TSV

 • Linjer som starter med ; blir ignorert.
 • Verdiene er separert med tab.
 • La arbeidsordre som ikke har aktivitet være tom, eller bruk -.
 • Timene blir fylt en kolonne av gangen. Det vil si at første kolonne vanligvis er mandag, så kommer tirsdag, osv.
 • Mellomrom før og etter verdier blir fjernet.

Korte og lange uker

Noen uker er ekstra lange. Eksempelvis uke 43 i 2018, som er fra 22. oktober til 31. oktober. For lange uker trengs ekstra kolonner for å føre timene:

;arbordre	aktivitet	beskrivelse	man	tir	ons	tor	fre	lør	søn	man	tir	ons
32010000-1	-    	Lese epost	8	8	8	8	8			8	8	8

Når timene føres vil de ikke bli synlig. En må navigere seg i kalenderen for å kontrollere timene for alle dagene:

Tilsvarende blir det for kort uke, bare med færre kolonner i TSV-filen. Om en fører i for mange kolonner, vil UBW vise summen, men når en lagrer valideres og korrigeres timelisten.

Konvertere fra CSV til TSV

Om du ønsker å summere og legge sammen timer fra Toggl, kan det gjøres med scriptet toggl_til_tsv:

$ ./toggl_til_tsv ~/Downloads/Toggl_time_entries_2019-11-18_to_2019-11-24.csv
Legge til 0,5t lunsj og lunjspenger for dagene du har jobbet? [y/n]: y
timeliste-2019-48.tsv created
Deleting /Users/arve/Downloads/Toggl_time_entries_2019-11-18_to_2019-11-24.csv

Utvikler

Kjør npm start, så åpner Firefox med automatisk reload av plugin. Ved endringer vil content-scriptet stoppes og oppdateres.

Publisere

 1. Lag API credentials hos mozilla.
 2. Opprett filen credentials.sh med JWT issuer og JWT secret:
MOZ_API_KEY="user:12345678:90" # JWT issuer
MOZ_API_SECRET="...."     # JWT secret
 1. Endre versjonsnummer i manifest.json.
 2. Bygg, npm run build.
 3. Signer, npm run sign.
 4. Addon er nå i mappen web-ext-artifacts.

Lisens

Copyright Arve Seljebu

About

Unngå UBW - Fyll ut timelisten fra CSV eller TSV-fil

Resources

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published