Skip to content
ServerSide Scripting opdracht HvA
PHP JavaScript
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
core
static
views
.gitignore
.htaccess
index.php
readme.markdown

readme.markdown

Visitekaartjes Generator

Dit is mijn uitwerking voor de visitekaartjes opdracht van SSS.

Het is in principe een basis PHP scriptje wat formulier input 10x terug uitschreeuwt. Hier staat de versie live.

Je kan kiezen voor:

  • PHP: alles wordt op normale wijze verwerkt door een PHP script
  • AJAX: alles wordt verwerkt door PHP maar er vindt geen refresh plaats, het script wordt naar de server gestuurd dmv. Ajax
  • JS: De opdracht wordt clientside (puur javascript) uitgevoerd

technieken:

  • PHP: alles is OOP op basis van het MVC principe*
  • JS (jQuery): Ajax, basis animatie, en kleine dingetjes. Zie static/js/script.js
  • CSS3: zie css/style.css

*Het is inderdaad omslachtig om dit toe te passen op deze extreem simepele opdracht, maar dit is voor mij een leerervaring met OOP (en MVC) binnen PHP.

based on h5bp

Something went wrong with that request. Please try again.