Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
44 lines (36 sloc) 2.92 KB
description
Asmaa Mirkhan'ın Derin Öğrenme Hakkında Notları

💫 Derin Öğrenme Notları

🎤 Açıklama

  • 🤝 Türkçe içeriğine katkıda bulunmak adına İngilizce olan DeepLearningNotes 💫 projemin çevirisidir
  • 🕸 Düz Yapay Sinir Ağları, Evrişimli Yapay Sinir Ağları ve Tekrarlayan Yapay Sinir Ağlarının kavramları, teoriği ve uygulanması ile ilgili ayrıntılı notlar içermektedir
  • 🦋 Yeni kavramlar öğrendikçe bu projeye ekleyeceğim (takipte kalın 🎉)
  • 🔎 Sağ üst köşedeki arama alanı istediğiniz kavramla ilgili bilgi bulmanıza yardımcı olacaktır
  • 🐛 Dil hataları veya düzgün çevrilmemiş cümleler bulduğunuzda Pull Request veya Issue açarak bana bildirmeniz hoş olur 😇
  • 🤗 Katkıda bulunma hakkında detaylı bilgi almak için Katkıda Bulunma 🦋 bölümüne bakabilirsiniz

📑 İçerikler

# Başlık
0. 👩‍🏫 Yapay Sinir Ağlarının Teorik Kavramları
1. 🙋‍♀️ Yapay Sinir Ağları ile Derin Öğrenme'nin Hello World'u
2. 👓 Bilgisayar Görüşüne Giriş
3. 👩‍🏫 Evrişimli Sinir Ağları Kavramları
4. 👩‍🔧 CNN'ler Üzerinde Kodlar ve Notlar
5. 🚙 Derin Öğrenmenin Popüler Stratejileri
6. 🤡 Image Augmentation
7. 👷‍♀️ Uygulamalı Makine Öğrenmesi Üzerine Notlar
8. 🕵️‍♀️ Popüler Obje Algılama Teknikleri
9. Dizi Modelleri

💉 Eklentiler

# Başlık
0. 📚 Tavsiye ettiğim faydalı PDF'ler
1. 👀 Hızlı Görsel Bilgiler

🙌 Söz

"Öğrenme algoritmanızın iki ana bilgi kaynağı vardır; bir tanesi veridir, diğeri de elle müdahele ederek yaptığımız dokunuşlardır" 🤔🚀

⭐ Lütfen..

  • Pull Request açarak içeriği iyileştirmeme ve artırmama yardımcı olun
  • 👓 Bana bir mail atarak veya issue açarak önerilerinizi söyleyin

🤝 İletişim

Bana mail atarak veya LinkedIn üzerinden ulaşarak benimle iletişime geçebilirsiniz, Asmaa Mirkhan 🦋

You can’t perform that action at this time.