datoveschranky pro android - aplikace pro operacni system Android umoznujici pristup k datovym schrankam umistenym na adrese http://www.mojedatovaschranka.cz
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
java
LICENSE.txt
README

README

datove schranky - aplikace pro operacni system Android umoznujici pristup k datovym schrankam umistenych na adrese http://www.mojedatovaschranka.cz
===============

Autorstvi:
	Autorem aplikace je spolecnost APK SOFT s.r.o., Na Chodovci 2880, Praha 4, Ceska Republika, dale jen "autor".

Bezpecnost a soukromi:
	Vzhledem k povaze aplikace (obsahuje citlive prihlasovaci udaje, k jeste citlivejsi datove schrance) se autor rozhodl vybrat ten nejtransparentnejsi zpusob pro uzivatele a uvolnil aplikaci jako opensource.
	Zdrojove kody jsou k dispozici na adrese: http://github.com/b00lean/datoveschranky
	Binarni podoba aplikace autorizovana autorem je sirena pomoci Android Marketu.


Licence:
	Aplikace je sirena pod licenci GPL3. V pripade zajmu o komercni typ licence kontaktujte autora na e-mailove adrese info at apksoft.eu.
	Aplikace vyuziva tez nasledujici knihovny tretich stran:
		- JAVA_ISDS (http://github.com/xrosecky/JAVA_ISDS) - BSD Licence
		- ksoap2-android (http://code.google.com/p/ksoap2-android/) - MIT Licence

Vice informaci naleznete na http://wiki.github.com/b00lean/datoveschranky/