Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
133 lines (76 sloc) 5.35 KB

Postup instalace Platform IO

Úvod

Základem PlatformIO je sada konzolových nástrojů které umožňují vývoj jednoho kódu pro různé platformy. V současné chvíli podporuje mnoho velkých výrobců HW jako jsou například Atmel, ST Micro, Microchcip, Nordic, NXP, Texas Instruments,...

Druhou (volitelnou) částí, je IDE postavené na editoru Atom. Nicméně PlatformIO jde doinstalovat i do jiných oblíbených editorů a nebo ho používat jen z konzole.

Pro účely workshopu budeme používat výchozí balíku s editorem Atom.

‼️ Instalace trvá řádově desítky minut a vyžaduje stažení několika set MB z internetu. Je nezbytné připravit si prostředí doma před začátkem workshopu.

Postup

Zde následuje výcuc nejdůležitějších kroků instalace na Windows nebo Linux doplněný o první kompilaci, abyste si ověřili, že vše funguje.

Kompletní postup instalace najdete na http://docs.platformio.org/en/stable/ide/atom.html#installation

Obsah

Instalace na Windows

Systémové požadavky

Python 2.7

Platform IO vyžaduje Python 2.7. Pokud Python nemáte nainstalovaný, jděte na https://www.python.org/downloads/, stáhněte si instalátor pro Python verze 2.7! a spusťte jej.

Během instalace se ujistěte, že zaškrtnete možnost "Add python.exe to Path"

Opravdu potřebujete verzi 2.7, Python 3.0 nebude fungovat!

Clang

Pokud chcete, aby fungovala statická analýza kódu (aby vám editor napovídal), musíte nainstalovat CLang.

Jděte na http://llvm.org/releases/download.html, stáhněte instalátor pro Windows a spusťte jej.

Během instalace se ujistěte, že zaškrtnete možnost "Add LLVM to the system PATH"

Pokud během instalace uvidíte chybu Failed to find MSBuild toolsets directory, můžete jí ignorovat, ne výslednou funkci nemá vliv.

Instalace Platform IO

Stáhněte si instalační soubor z adresy http://platformio.org/platformio-ide a nainstalujte.

Nejprve se nainstaluje samotný editor Atom. Při prvním spuštění pak proběhne instalace PlatformIO do Atomu.

První spuštění

Chvíli to trvá, buďte trpěliví ;). Po dokončení instalace se vás aplikace zeptá, jestli se má načíst znovu, potvrďte že ano a tím je instalace dokončená.

PlatformIO Home

Pokračujte na společná část instalace.

Instalace na Ubuntu 16.04

Pro instalaci stačí stáhnout balíček ze stránek http://platformio.org/get-started, nainstalovat jej a spustit.

Abyste mohli nahrávat program do demoboardu pod běžným uživatelem (ne root), tak je potřeba přidat oprávnění k portu. To má za úkol předposlední příkaz který přidá vašeho uživatele do skupiny dialout.

wget https://dl.bintray.com/platformio/ide-bundles/platformio-atom-linux-x86_64.deb
sudo apt-get install git clang
sudo dpkg -i platformio-atom-linux-x86_64.deb
sudo adduser `whoami` dialout
atom

Při prvním spuštění proběhne instalace PlatformIO do Atomu. Po dokončení instalace se vás aplikace zeptá, jestli se má načíst znovu, potvrďte že ano a tím je instalace dokončená.

PlatformIO Home

Společná část

Podpora pro ESP8266

Na záložce Home v Atomu klepněte na New Project. Objeví se okno s inicializací projektu.

Je potřeba abyste vybrali v Select board položku Espressif ESP8266 ESP-12E

PlatformIO new project

Pak zvolte cestu kam projekt uložit.

PlatformIO new project

A poté stiskněte tlačítko Process. Nyní automaticky proběhne instalace platformy espressif8266.

Zkouška instalace

V adresáři src vytvořte nový soubor se jménem main.cpp (klepněte pravým tlačítkem na složku src a tam dejte New File).

PlatformIO new project

V nově vytvořeném main.cpp napište tento kód:

#include <Arduino.h>

void setup()
{
}

void loop()
{
}

A klepněte na build (ikona fajfky nalevo nahoře)

PlatformIO build project

Pokud vše proběhlo správně, tak byste vpravo dole měli vidět hlášku SUCCESS.

Kam dál

Tím máte vše připravené na workshop. Těšíme se na viděnou.

Pár tipů na závěr

  • Pokud používáte českou klávesnici, mohl by vás zajímat plugin keyboard-localization
  • PlatformIO můžete nainstalovat a používat čistě z konzole - pro pythonisty asi stačí říct pip install -U platformio (vice v dokumentaci)