Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Baza Al #1

Open
bazaal opened this issue May 23, 2019 · 0 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
@bazaal
Copy link
Owner

commented May 23, 2019

Baza almak için fiyatlarımızı inceleyebilirsiniz. Fiyatlar ürünün boyutlarına, malzemesine ve kalitesine göre değişiklik gösterir. Önemli olan ihtiyacınızı karşılayan ve zevklerinizle bağdaşan bir ürün seçmeniz çünkü bazayı bir kere aldınız mı uzun yıllar boyunca kullanacaksınız. Baza modelleri çok çeşitli olduğu için dekorasyonunuza ve bütçenize uygun ürünleri rahatça bulabileceğinizin müjdesini verebiliriz. Baza, yatak odası dekorasyonuna veya bazayı kullanmak istediğiniz başka odaların dekorasyonuna uyum sağlamalıdır ama onu uzun bir yatak örtüsü ile kapatmanız veya baza fırfırı ile süslemeniz ya da baza başlığı ile tamamlamanız mümkün. Ama ne olursa olsun onu uygun ölçülerdeki yatak modelleri ile kullanmanız şart.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.