Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polska paczka językowa dla Flarum

Informacje

Wersja

  • 0.8.1
  • Opublikowana 21 Grudnia 2018

Dodałem kilka tłumaczeń dodatkowych rozszerzeń

Jak zainstalować?

Composer: composer require bepro/lang-polish

Jak zaktualizować?

Composer: composer update

Paczka została stworzona niemalże od podstaw przeze mnie, niemniej jednak zaczerpnąłem kilka wersów z nierozwijanego już tłumaczenia Veriael'a

About

Polska paczka językowa dla Flarum wraz z niektórymi rozszerzeniami.

Resources

License

Packages

No packages published