Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Updating locale

 • Loading branch information...
commit 74cfd9153f1c616a2361114360699d738347f287 1 parent 4790a97
Localization Server authored
Showing with 4,160 additions and 5,493 deletions.
 1. +1 −0  .gitignore
 2. +104 −177 bigbluebutton-client/locale/az_AZ/bbbResources.properties
 3. +125 −160 bigbluebutton-client/locale/bg_BG/bbbResources.properties
 4. +131 −145 bigbluebutton-client/locale/bn_BN/bbbResources.properties
 5. +117 −147 bigbluebutton-client/locale/cs_CZ/bbbResources.properties
 6. +97 −127 bigbluebutton-client/locale/da_DK/bbbResources.properties
 7. +96 −140 bigbluebutton-client/locale/de_DE/bbbResources.properties
 8. +105 −177 bigbluebutton-client/locale/el_GR/bbbResources.properties
 9. +144 −148 bigbluebutton-client/locale/es_ES/bbbResources.properties
 10. +129 −170 bigbluebutton-client/locale/es_LA/bbbResources.properties
 11. +144 −182 bigbluebutton-client/locale/fa_IR/bbbResources.properties
 12. +86 −166 bigbluebutton-client/locale/fr_CA/bbbResources.properties
 13. +112 −135 bigbluebutton-client/locale/fr_FR/bbbResources.properties
 14. +127 −157 bigbluebutton-client/locale/hr_HR/bbbResources.properties
 15. +80 −155 bigbluebutton-client/locale/hu_HU/bbbResources.properties
 16. +118 −147 bigbluebutton-client/locale/id_ID/bbbResources.properties
 17. +86 −166 bigbluebutton-client/locale/it_IT/bbbResources.properties
 18. +100 −130 bigbluebutton-client/locale/ja_JP/bbbResources.properties
 19. +123 −147 bigbluebutton-client/locale/ko_KR/bbbResources.properties
 20. +82 −156 bigbluebutton-client/locale/lt_LT/bbbResources.properties
 21. +97 −127 bigbluebutton-client/locale/lv_LV/bbbResources.properties
 22. +144 −147 bigbluebutton-client/locale/nb_NO/bbbResources.properties
 23. +123 −165 bigbluebutton-client/locale/nl_NL/bbbResources.properties
 24. +144 −147 bigbluebutton-client/locale/pl_PL/bbbResources.properties
 25. +121 −128 bigbluebutton-client/locale/pt_BR/bbbResources.properties
 26. +72 −146 bigbluebutton-client/locale/pt_PT/bbbResources.properties
 27. +81 −156 bigbluebutton-client/locale/ro_RO/bbbResources.properties
 28. +144 −156 bigbluebutton-client/locale/ru_RU/bbbResources.properties
 29. +126 −157 bigbluebutton-client/locale/sr_RS/bbbResources.properties
 30. +124 −157 bigbluebutton-client/locale/sr_SR/bbbResources.properties
 31. +104 −185 bigbluebutton-client/locale/sv_SE/bbbResources.properties
 32. +118 −147 bigbluebutton-client/locale/th_TH/bbbResources.properties
 33. +144 −148 bigbluebutton-client/locale/tr_TR/bbbResources.properties
 34. +144 −147 bigbluebutton-client/locale/uk_UA/bbbResources.properties
 35. +128 −167 bigbluebutton-client/locale/vi_VN/bbbResources.properties
 36. +142 −148 bigbluebutton-client/locale/zh_CN/bbbResources.properties
 37. +97 −133 bigbluebutton-client/locale/zh_TW/bbbResources.properties
View
1  .gitignore
@@ -3,3 +3,4 @@ record-and-playback/playback-client-js/testmeeting/
record-and-playback/playback-web/playback-web-0.1.war
bigbluebutton-client/.actionScriptProperties
bigbluebutton-client/.flexProperties
+push_to_git.py
View
281 bigbluebutton-client/locale/az_AZ/bbbResources.properties
@@ -1,178 +1,105 @@
-# BigBlueButton.mxml
-bbb.pageTitle = BigBlueButton
-
-# MainApplicationShell.mxml
-bbb.mainshell.locale.version=0.71
-bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Xahis edirik gozləyin {0} modul yuklənir:
-bbb.mainshell.statusProgress.loading = {0}(yuklənib)
-bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Xahis edirik biz serverin test muddəti ərzində gozləyəsiz.
-bbb.mainshell.copyrightLabel2 = (c) 2010, BigBlueButton build {0} - For more information see http://www.bigbluebutton.org/.
-bbb.mainshell.logBtn.toolTip = Loq pəncərəsini aç
-bbb.mainshell.fullScreenBtn.toolTip = Pəncərəni bütün ekrana böyüt
-bbb.mainshell.resetLayoutBtn.toolTip = Pəncərəni yenilə
-
-# OldLocaleWarnWIndow.mxml
-bbb.oldlocalewindow.reminder1=Ola bilər ki sizdə video konfransın köhnə versiyası var.
-bbb.oldlocalewindow.reminder2=Brovseri yeniləyin.
-bbb.oldlocalewindow.windowTitle=Diqqət: köhnə dil ayarları
-
-# LogWindow.mxml
-bbb.logwindow.title = Giriş pəncərəsi
-bbb.logwindow.highlight = Seç:
-bbb.logwindow.turnLoggingOff = Söndür
-bbb.logwindow.clearBtn = Təmizlə
-bbb.logwindow.refreshBtn = Yenilə
-
-
-# JoinFailedWindow.mxml
-bbb.joinFailedWindow.title = Qoşulma kəsildi
-bbb.joinFailedWindow.okBtn = OLDU
-bbb.joinFailedWindow.failedInfo = Sessiya qapandış Yenidən daxil olun.
-
-# MainToolbar.mxml
-bbb.mainToolbar.loggedInUserLbl = {1}:
-bbb.mainToolbar.helpBtn = Yardım
-bbb.mainToolbar.logoutBtn = Çıxış
-bbb.mainToolbar.logoutBtn.toolTip = Çıxış
-
-
-###### modules ######
-
-# ViewersWindow.mxml
-bbb.viewers.title = Web - ({0}) qoşulanlar
-bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer = Adı
-bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer.nameLabel.toolTip = Siz bu istifadəçi adı ilə daxil olmusunuz.
-bbb.viewers.viewersGrid.roleItemRenderer = Rol
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer = Status
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.raiseHand.toolTip = Mousun vəziyyəti {0}
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.streamIcon.toolTip = Baxmaq üçün tıkla.
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.presIcon.toolTip = Prezentator
-bbb.viewers.presentBtn.toolTip = Prezentator olacaq istifadəçini seç.
-bbb.viewers.raiseHandBtn.toolTip = Göstəricini tıklayın.
-bbb.viewers.presentBtn.label = Prezentatoru dəyiş
-bbb.viewers.kickUserBtn.toolTip = İstifadəçini seç
-
-# Presentation
-## PresentationWindow.mxml
-bbb.presentation.title = Prezentasiya
-bbb.presentation.uploadPresBtn = Prezentasiya üçün sənədi yükləyin.
-bbb.presentation.uploadPresBtn.toolTip = Prezentasiya üçün sənədi yükləyin.
-bbb.presentation.backBtn.toolTip = Əvvəlki slayd.
-bbb.presentation.slideNumLbl =
-bbb.presentation.forwardBtn.toolTip = Sonrakı slayd
-bbb.presentation.resetZoomBtn.toolTip = Böyütməni ləğv et
-bbb.presentation.presenterNameLbl = {0} cari görüntü.
-bbb.presentation.maximizeRestoreBtn.toolTip = Pəncərəni böyüt
-bbb.presentation.maximizeRestoreBtn.toolTip2 = Əvvəlki ölçü
-bbb.presentation.clickToUpload = Prezentasiya üçün sənədi yükləyin
-bbb.presentation.maxUploadFileExceededAlert = Səhv: Faylın ölçüsü böyükdür.
-
-## PresentationWindowMediator.as
-bbb.presentation.presenting = {0} gözlənilməkdədir.
-bbb.presentation.pages = {0} / {1}
-
-## FileUploadWindowMediator.as
-bbb.presentation.uploadcomplete = Yükləmə sona çatdı. Sənəd yüklənənə qədər gözləyin.
-bbb.presentation.uploadsuccessful = Yükləmə uğurla sona çatdı.
-bbb.presentation.uploaded = yükləndi.
-bbb.presentation.document.supported = Yüklənmiş sənəd proqram tərəfindən dəstəklənir.
-bbb.presentation.document.converted = Uğurla konvertasiya olundu.
-bbb.presentation.error.document.convert.failed = Səhv: Konvertasiya alınmır.
-bbb.presentation.error.io = IO Səhv: 111.
-bbb.presentation.error.security = Səhv: 112.
-bbb.presentation.error.convert.format = Səhv: Yüklənəcək faylın genişlənməsini yoxlayın.
-bbb.presentation.error.convert.notsupported = Səhv: Yüklənmiş sənəd dəstəklənmir.
-bbb.presentation.error.convert.soffice = Səhv: Yüklənmiş sənədi çevirmək mümkün olmadı.
-bbb.presentation.error.convert.nbpage = Səhv: Yüklənmiş sənəddə itki var.
-bbb.presentation.error.convert.maxnbpagereach = Səhv: Yüklənmiş sənədi çevirmək mümkün olmadı.
-bbb.presentation.error.convert.swf = Səhv: Yüklənmiş sənədi çevirmək mümkün olmadı.
-bbb.presentation.error.convert.swfimage = Səhv: İmage Swf-ə keçidində səhv çıxdı.
-bbb.presentation.error.convert.swfpdf = Səhv: PDF Swf-ə keçidində səhv çıxdı.
-bbb.presentation.error.convert.thumbnail = Səhv şəkil düzəlişində.
-bbb.presentation.converted = {0} dan {1} i çevirildi
-bbb.presentation.extracting = {0} dan {1} i yüklənildi.
-bbb.presentation.ok = OK
-bbb.presentation.uploadwindow.presentationfile = Prezentasiya faylı
-bbb.presentation.uploadwindow.pdf = PDF
-bbb.presentation.uploadwindow.word = WORD
-bbb.presentation.uploadwindow.excel = EXCEL
-bbb.presentation.uploadwindow.powerpoint = POWERPOINT
-bbb.presentation.uploadwindow.image = IMAGE
-
-## FileUploadWindow.mxml
-bbb.fileupload.title = Prezentasiyanı yükləyin
-bbb.fileupload.fileLbl = Fayl:
-bbb.fileupload.selectBtn.toolTip = Faylı axtar
-bbb.fileupload.uploadBtn = Yüklə
-bbb.fileupload.uploadBtn.toolTip = Faylı yüklə
-bbb.fileupload.presentationNamesLbl = Yüklənmiş prezentasiya:
-bbb.fileupload.deleteBtn.toolTip = Prezentasiyanı sil
-bbb.fileupload.showBtn = Göstər
-bbb.fileupload.showBtn.toolTip = Prezentasiyanı göstər
-bbb.fileupload.okCancelBtn = İmtina
-bbb.fileupload.progressLbl.uploadSuccessful = Yükləmə sona çatdı. Zəhmət olmasa çevirmə əməliyyatını gözləyin.
-bbb.fileupload.progressBar.uploadSuccessful = Yükləmə uğurla sona çatdı.
-bbb.fileupload.progressLbl.uploading = {0}% yükləndi.
-bbb.fileupload.progressBar.uploading = {0}% yükləndi.
-bbb.fileupload.progressLbl.converting = {0} dan {1} i çevirildi.
-bbb.fileupload.progressBar.converting = {0} dan {1} i çevirildi.
-bbb.fileupload.progressLbl.extracting = {0} dan {1} i yükləndi.
-bbb.fileupload.progressBar.extracting = {0} dan {1} i yükləndi.
-bbb.fileupload.genThumbText = şəkillər hazırlanır..
-bbb.fileupload.progBarLbl = Əməliyyat:
-
-# ChatWindow.mxml
-bbb.chat.title = Yazışma
-bbb.chat.cmpColorPicker.toolTip = Mətn rəngi
-bbb.chat.sendBtn = Göndər
-bbb.chat.sendBtn.toolTip = Yazını göndər
-bbb.chat.publicChatUsername = Hamı
-bbb.chat.publicMsgAwaiting = Ortaq Mesaj gözlənilir
-bbb.chat.publicMsgAwaiting2 = * Ortaq Mesaj gözlənilir *
-bbb.chat.privateMsgAwaiting = Şəxsi Mesaj gözlənilir
-bbb.chat.privateMsgAwaiting2 = * Şəxsi Mesaj gözlənilir *
-bbb.chat.privateChatSelect = Yazışma üçün istifadəçini seçin
-bbb.chat.chatOptions = Sazlamalar
-bbb.chat.fontSize = Şrift ölçüsüe
-
-# ListenersWindow.mxml
-bbb.listeners.title = Səsli - ({0}) qoşulanlar
-bbb.listeners.muteAllBtn.toolTip = Hamının səsini qapa
-bbb.listeners.unmuteAllBtn.toolTip = Hamının səsini aç
-bbb.listeners.ejectBtn.toolTip = Səsli qoşulanları çıxarmaq üçün seç.
-bbb.listeners.ejectTooltip = İstifadəçini çıxart.
-
-# ListenerItem.mxml
-bbb.listenerItem.nameLbl.toolTip = İstifadəçini çıxartmaq üçün seçin.
-bbb.listenerItem.talkImg.toolTip = Danışır
-bbb.listenerItem.lockImg.toolTip = Səsi saxla və başlat
-bbb.listenerItem.muteUnmute.toolTip = Bu istifadəçinin səsini dayandır/başlat
-
-# PublishWindow.mxml
-bbb.publishVideo.title = Kamera qoşulur
-bbb.publishVideo.startPublishBtn.toolTip = Kamera qoşulur
-
-
-# DesktopPublishWindow.mxml
-bbb.desktopPublish.title = İşçi masasını göstər
-bbb.desktopView.title = Pəncərə paylaşması
-bbb.desktopView.fitToWindow = Pəncərə boyda et
-bbb.desktopView.actualSize = Aktual ölçüyə gətir
-
-# ToolbarButton.mxml
-bbb.toolbar.phone.toolTip = Mikrofonu qoş
-bbb.toolbar.deskshare.toolTip = Ekranı göstər
-bbb.toolbar.video.toolTip = Kameranı qoş
-
-# HighlighterToolbar.mxml
-bbb.highlighter.toolbar.pencil = Rəngləndirən
-bbb.highlighter.toolbar.ellipse = Çevrə
-bbb.highlighter.toolbar.rectangle = Dördbucaq
-bbb.highlighter.toolbar.clear = Səhifəni təmizlə
-bbb.highlighter.toolbar.undo = Geriya qaytar
-bbb.highlighter.toolbar.color = Rəng seç
-bbb.highlighter.toolbar.thickness = Dəyiş
-
-# WhiteboardButton.mxml
-bbb.highlighter.button.toolTipShow = Lövhəni göstər
+bbb.oldlocalewindow.reminder2 = Brovseri yeniləyin.
+bbb.presentation.maxUploadFileExceededAlert = Səhv: Faylın ölçüsü böyükdür.
+bbb.fileupload.title = Prezentasiyanı yükləyin
+bbb.chat.publicMsgAwaiting2 = * Ortaq Mesaj gözlənilir *
+bbb.viewers.viewersGrid.roleItemRenderer = Rol
+bbb.oldlocalewindow.windowTitle = Diqqət: köhnə dil ayarları
+bbb.presentation.converted = {0} dan {1} i çevirildi
+bbb.viewers.presentBtn.toolTip = Prezentator olacaq istifadəçini seç.
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.streamIcon.toolTip = Baxmaq üçün tıkla.
+bbb.highlighter.toolbar.undo = Geriya qaytar
+bbb.viewers.presentBtn.label = Prezentatoru dəyiş
+bbb.viewers.kickUserBtn.toolTip = İstifadəçini çıxart.
+bbb.listeners.ejectTooltip = İstifadəçini çıxart.
+bbb.presentation.uploadcomplete = Yükləmə sona çatdı. Sənəd yüklənənə qədər gözləyin.
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.raiseHand.toolTip = Mousun vəziyyəti {0}
+bbb.desktopView.actualSize = Aktual ölçüyə gətir
+bbb.presentation.error.convert.swf = Səhv: Yüklənmiş sənədi çevirmək mümkün olmadı.
+bbb.fileupload.progBarLbl = Əməliyyat:
+bbb.presentation.error.security = Səhv: 112.
+bbb.listenerItem.nameLbl.toolTip = İstifadəçini çıxartmaq üçün seçin.
+bbb.chat.cmpColorPicker.toolTip = Mətn rəngi
+bbb.listenerItem.muteUnmute.toolTip = Bu istifadəçinin səsini dayandır/başlat
+bbb.chat.chatOptions = Sazlamalar
+bbb.viewers.title = Web - ({0}) qoşulanlar
+bbb.presentation.ok = OK
+bbb.mainToolbar.helpBtn = Yardım
+bbb.fileupload.showBtn = Göstər
+bbb.fileupload.fileLbl = Fayl:
+bbb.toolbar.deskshare.toolTip = Ekranı göstər
+bbb.mainshell.copyrightLabel2 = (c) 2010, BigBlueButton build {0} - For more information see http://www.bigbluebutton.org/.
+bbb.presentation.uploadwindow.powerpoint = POWERPOINT
+bbb.chat.publicMsgAwaiting = Ortaq Mesaj gözlənilir
+bbb.chat.sendBtn = Göndər
+bbb.publishVideo.title = Kamera qoşulur
+bbb.presentation.uploadPresBtn = Prezentasiya üçün sənədi yükləyin.
+bbb.presentation.uploadPresBtn.toolTip = Prezentasiya üçün sənədi yükləyin.
+bbb.highlighter.toolbar.ellipse = Çevrə
+bbb.fileupload.deleteBtn.toolTip = Prezentasiyanı sil
+bbb.listenerItem.talkImg.toolTip = Danışır
+bbb.presentation.document.converted = Uğurla konvertasiya olundu.
+bbb.presentation.error.convert.maxnbpagereach = Səhv: Yüklənmiş sənədi çevirmək mümkün olmadı.
+bbb.chat.privateChatSelect = Yazışma üçün istifadəçini seçin
+bbb.presentation.forwardBtn.toolTip = Sonrakı slayd
+bbb.fileupload.genThumbText = şəkillər hazırlanır..
+bbb.desktopPublish.title = İşçi masasını göstər
+bbb.fileupload.uploadBtn = Yüklə
+bbb.fileupload.uploadBtn.toolTip = Faylı yüklə
+bbb.fileupload.showBtn.toolTip = Prezentasiyanı göstər
+bbb.listeners.muteAllBtn.toolTip = Hamının səsini qapa
+bbb.presentation.error.convert.nbpage = Səhv: Yüklənmiş sənəddə itki var.
+bbb.mainshell.locale.version = 0.71
+bbb.chat.title = Yazışma
+bbb.presentation.uploaded = yükləndi.
+bbb.mainshell.logBtn.toolTip = Loq pəncərəsini aç
+bbb.presentation.uploadwindow.excel = EXCEL
+bbb.toolbar.video.toolTip = Kameranı qoş
+bbb.highlighter.toolbar.rectangle = Dördbucaq
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer = Status
+bbb.presentation.uploadwindow.word = WORD
+bbb.mainshell.statusProgress.loading = {0}(yuklənib)
+bbb.presentation.error.io = IO Səhv: 111.
+bbb.chat.sendBtn.toolTip = Yazını göndər
bbb.highlighter.button.toolTipHide = Lövhəni gizlət
+bbb.mainToolbar.logoutBtn = Çıxış
+bbb.highlighter.toolbar.color = Rəng seç
+bbb.chat.privateMsgAwaiting2 = * Şəxsi Mesaj gözlənilir *
+bbb.presentation.document.supported = Yüklənmiş sənəd proqram tərəfindən dəstəklənir.
+bbb.listeners.title = Səsli - ({0}) qoşulanlar
+bbb.fileupload.presentationNamesLbl = Yüklənmiş prezentasiya:
+bbb.pageTitle = BigBlueButton
+bbb.mainshell.resetLayoutBtn.toolTip = Pəncərəni yenilə
+bbb.presentation.uploadwindow.pdf = PDF
+bbb.publishVideo.startPublishBtn.toolTip = Kamera qoşulur
+bbb.highlighter.toolbar.clear = Səhifəni təmizlə
+bbb.toolbar.phone.toolTip = Mikrofonu qoş
+bbb.desktopView.title = Pəncərə paylaşması
+bbb.fileupload.okCancelBtn = İmtina
+bbb.presentation.presenterNameLbl = {0} cari görüntü.
+bbb.chat.privateMsgAwaiting = Şəxsi Mesaj gözlənilir
+bbb.desktopView.fitToWindow = Pəncərə boyda et
+bbb.highlighter.toolbar.pencil = Rəngləndirən
+bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Xahis edirik gozləyin {0} modul yuklənir:
+bbb.listenerItem.lockImg.toolTip = Səsi saxla və başlat
+bbb.listeners.unmuteAllBtn.toolTip = Hamının səsini aç
+bbb.presentation.title = Prezentasiya
+bbb.presentation.error.document.convert.failed = Səhv: Konvertasiya alınmır.
+bbb.fileupload.selectBtn.toolTip = Faylı axtar
+bbb.presentation.uploadwindow.image = IMAGE
+bbb.presentation.clickToUpload = Prezentasiya üçün sənədi yükləyin
+bbb.presentation.backBtn.toolTip = Əvvəlki slayd.
+bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer = Adı
+bbb.oldlocalewindow.reminder1 = Ola bilər ki sizdə video konfransın köhnə versiyası var.
+bbb.highlighter.button.toolTipShow = Lövhəni göstər
+bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer.nameLabel.toolTip = Siz bu istifadəçi adı ilə daxil olmusunuz.
+bbb.chat.fontSize = Şrift ölçüsüe
+bbb.presentation.resetZoomBtn.toolTip = Böyütməni ləğv et
+bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Xahis edirik biz serverin test muddəti ərzində gozləyəsiz.
+bbb.chat.publicChatUsername = Hamı
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.presIcon.toolTip = Prezentator
+bbb.mainToolbar.logoutBtn.toolTip = Çıxış
+bbb.presentation.error.convert.notsupported = Səhv: Yüklənmiş sənəd dəstəklənmir.
+bbb.highlighter.toolbar.thickness = Dəyiş
+bbb.presentation.uploadwindow.presentationfile = Prezentasiya faylı
+bbb.viewers.raiseHandBtn.toolTip = Göstəricini tıklayın.
+bbb.presentation.error.convert.format = Səhv: Yüklənəcək faylın genişlənməsini yoxlayın.
View
285 bigbluebutton-client/locale/bg_BG/bbbResources.properties
@@ -1,179 +1,144 @@
-## BigBlueButton.mxml
-bbb.pageTitle = BigBlueButton
-
-bbb.pageTitle = BigBlueButton
-
-# MainApplicationShell.mxml
-bbb.mainshell.locale.version=0.71
-bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Свързване със сървърът
-bbb.mainshell.statusProgress.loading = Зареждане на {0} модул/а
-bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Съжалявам, не мога да се свържа със сървърът.
-bbb.mainshell.copyrightLabel2 = (c) 2010, BigBlueButton build {0} - За повече информация вижте http://www.bigbluebutton.org/.
-bbb.mainshell.logBtn.toolTip = Отвори Дневник Прозорецът
-bbb.mainshell.fullScreenBtn.toolTip = Премини на Цял Екран
-bbb.mainshell.resetLayoutBtn.toolTip = Презареди Изгледа
-
-# OldLocaleWarnWIndow.mxml
-bbb.oldlocalewindow.reminder1=Вие може да имате стар превод на BigBlueButton.
-bbb.oldlocalewindow.reminder2=Моля изчистете кеша на браузъра си и опитайте отново.
-bbb.oldlocalewindow.windowTitle=Предупреждение: Стар превод на езика
-
-# LogWindow.mxml
-bbb.logwindow.title = Дневник
-bbb.logwindow.highlight = Маркиране:
-bbb.logwindow.turnLoggingOff = Изключи водене на дневник
-bbb.logwindow.clearBtn = Изчисти
-bbb.logwindow.refreshBtn = Опресни
-
-# JoinFailedWindow.mxml
-bbb.joinFailedWindow.title = Присъединяването не успя
-bbb.joinFailedWindow.okBtn = ДА
-bbb.joinFailedWindow.failedInfo = Няма валидна сесия. Натисни ДА за Вход.
-
-# MainToolbar.mxml
-bbb.mainToolbar.loggedInUserLbl = {1}: Dial: 613-520-7610 85115
-bbb.mainToolbar.helpBtn = Помощ
-bbb.mainToolbar.logoutBtn = Изход
-bbb.mainToolbar.logoutBtn.toolTip = Излизане
-
-
-###### modules ######
-
-# ViewersWindow.mxml
-bbb.viewers.title = Users{0} {1}
-bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer = Име
-bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer.nameLabel.toolTip = Вие сте влезли като следният потребител.
+bbb.logout.usercommand = Вие сте излезли от конференцията
+bbb.settings.flash.command = Инсталирайте най-новия Flash
+bbb.oldlocalewindow.reminder2 = Моля изчистете кеша на браузъра си и опитайте отново.
+bbb.presentation.maxUploadFileExceededAlert = Грешка: Файлът е по-голям от позволеното.
+bbb.logout.invalidapp = Приложението red5 не съществува
+bbb.fileupload.title = Зареди Презентация
+bbb.chat.publicMsgAwaiting2 = * Ново Публично съобщение *
bbb.viewers.viewersGrid.roleItemRenderer = Роля
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer = Състояние
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.raiseHand.toolTip = Вдигната ръка на {0}
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.streamIcon.toolTip = Натисни за да видиш.
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.presIcon.toolTip = Презентатор
+bbb.oldlocalewindow.windowTitle = Предупреждение: Стар превод на езика
+bbb.presentation.converted = Конвертирани {0} от {1} страници.
bbb.viewers.presentBtn.toolTip = Изберете кои уеб участници да са презентатори.
-bbb.viewers.raiseHandBtn.toolTip = Натисни за да вдигнеш ръка.
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.streamIcon.toolTip = Натисни за да видиш.
+bbb.highlighter.toolbar.undo = Ход назад
+bbb.desktopPublish.minimizeBtn.toolTip = Скрий този прозорец.
bbb.viewers.presentBtn.label = Смени Презентаторът
bbb.viewers.kickUserBtn.toolTip = Изхвърли потребител
-
-# Presentation
-## PresentationWindow.mxml
-bbb.presentation.title = Презентация
-bbb.presentation.uploadPresBtn = Зареди документ за презентация.
-bbb.presentation.uploadPresBtn.toolTip = Зареди документ за презентация.
-bbb.presentation.backBtn.toolTip = Предишна страница.
-bbb.presentation.slideNumLbl =
-bbb.presentation.forwardBtn.toolTip = Следваща страница
-bbb.presentation.resetZoomBtn.toolTip = Презареди Мащаба
-bbb.presentation.presenterNameLbl = {0} текущо презентират.
-bbb.presentation.maximizeRestoreBtn.toolTip = Увеличете този прозорец
-bbb.presentation.maximizeRestoreBtn.toolTip2 = Възстановяване на предишният размер
-bbb.presentation.clickToUpload = Зареди презентация
-bbb.presentation.maxUploadFileExceededAlert = Грешка: Файлът е по-голям от позволеното.
-
-## PresentationWindowMediator.as
-bbb.presentation.presenting = {0} текущо презентират.
-bbb.presentation.pages = {0} / {1}
-
-## FileUploadWindowMediator.as
+bbb.listeners.ejectTooltip = Изхвърли потребител
bbb.presentation.uploadcomplete = Зареждането завърши. Моля изчакайте докато документът се конвертира.
-bbb.presentation.uploadsuccessful = Зареждането е успешно.
-bbb.presentation.uploaded = заредено.
-bbb.presentation.document.supported = Зареденият документ се поддържа. Започва конвертиране...
-bbb.presentation.document.converted = Успешно конвертиране на офис документ.
-bbb.presentation.error.document.convert.failed = Грешка: Неуспешно конвертиране на офис документ.
-bbb.presentation.error.io = IO Грешка: Моля свържете се с администратор.
-bbb.presentation.error.security = Security Грешка: Моля свържете се с администратор.
-bbb.presentation.error.convert.format = Грешка: Моля проверете дали зареденият файл е с валидно разширение.
-bbb.presentation.error.convert.notsupported = Грешка: Зареденият документ не се поддържа. Моля заредете съвместим файл.
-bbb.presentation.error.convert.soffice = Грешка: Неуспешно конвертиране на зареденият документ.
-bbb.presentation.error.convert.nbpage = Грешка: Неуспех при определяне броя страници на заредения документ.
-bbb.presentation.error.convert.maxnbpagereach = Грешка: Зареденият документ има прекалено много страници.
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.raiseHand.toolTip = Вдигната ръка на {0}
+bbb.mainToolbar.settingsBtn.toolTip = Отвори настройки
+bbb.desktopView.actualSize = Покажи в реален размер
+bbb.desktopPublish.region.tooltip = Споделяне на част от вашия екран
bbb.presentation.error.convert.swf = Грешка при конвертиране на зареденият файл. Моля свържете се с администратор.
-bbb.presentation.error.convert.swfimage = Грешка при конвертиране на картинка до Swf: моля проверете дали картинката не е повредена или не е JPG/PNG формат.
-bbb.presentation.error.convert.swfpdf = Грешка при конвертиране на PDF до Swf: моля проверете дали PDF файлът не е повреден.
-bbb.presentation.error.convert.thumbnail = Грешка при създаване на Миникартинка. Моля свържете се с администратор.
-bbb.presentation.converted = Конвертирани {0} от {1} страници.
-bbb.presentation.extracting = Извличане на страница {0} от {1} страници.
+bbb.fileupload.progBarLbl = Прогрес:
+bbb.presentation.error.security = Security Грешка: Моля свържете се с администратор.
+bbb.desktopPublish.maximizeRestoreBtn.toolTip = Вие не можете да увеличите този прозорец.
+bbb.listenerItem.nameLbl.toolTip = Избери този потребител и натисни бутона за безмълвен или говорещ.
+bbb.desktopPublish.region.label = Област
+bbb.chat.cmpColorPicker.toolTip = Цвят на текста
+bbb.listenerItem.muteUnmute.toolTip = Безмълвен или говорещ за този потребител
+bbb.chat.chatOptions = Чат опции
+bbb.presentation.uploadwindow.closeLabel = Шракни ОК за да затвориш прозореца
+bbb.viewers.title = Users{0} {1}
+bbb.settings.flash.label = Flash версия грешка
bbb.presentation.ok = ДА
-bbb.presentation.uploadwindow.presentationfile = Презентационен файл
-bbb.presentation.uploadwindow.pdf = PDF
-bbb.presentation.uploadwindow.word = WORD
-bbb.presentation.uploadwindow.excel = EXCEL
-bbb.presentation.uploadwindow.powerpoint = POWERPOINT
-bbb.presentation.uploadwindow.image = IMAGE
-
-## FileUploadWindow.mxml
-bbb.fileupload.title = Зареди Презентация
+bbb.mainToolbar.helpBtn = Помощ
+bbb.fileupload.showBtn = Покажи
bbb.fileupload.fileLbl = Файл:
-bbb.fileupload.selectBtn.toolTip = Избери файл
+bbb.listenerItem.talkImg.toolTip = Говори
+bbb.settings.warning.label = Предупреждение
+bbb.mainshell.copyrightLabel2 = (c) 2010, BigBlueButton build {0} - За повече информация вижте http://www.bigbluebutton.org/.
+bbb.presentation.uploadwindow.powerpoint = POWERPOINT
+bbb.toolbar.video.toolTip = Активирай моята камера
+bbb.chat.publicMsgAwaiting = Ново Публично съобщение
+bbb.settings.instructions = Приемете Flash запитването за достъп до вашата камера. Ако можеш да видиш и чуеш себе си, вашият браузър е настроен правилно. Други потенциални проблеми са показани по-долу. Кликнете върху всеки да се намери възможно решение.
+bbb.chat.sendBtn = Изпрати
+bbb.publishVideo.title = Включи Камера
+bbb.logout.appshutdown = Приложението на сървъра беше спряно
+bbb.presentation.uploadPresBtn = Зареди документ за презентация.
+bbb.presentation.uploadPresBtn.toolTip = Зареди документ за презентация.
+bbb.highlighter.toolbar.ellipse = Кръг
+bbb.fileupload.deleteBtn.toolTip = Премахни Презентация
+bbb.toolbar.deskshare.toolTip = Сподели моят екран
+bbb.presentation.document.converted = Успешно конвертиране на офис документ.
+bbb.presentation.error.convert.maxnbpagereach = Грешка: Зареденият документ има прекалено много страници.
+bbb.desktopView.title = Споделяне на екрана
+bbb.settings.java.label = Грешка на Java версия
+bbb.presentation.forwardBtn.toolTip = Следваща страница
+bbb.settings.java.text = Имате инсталирана Java версия {0}, но трябва да имате инсталирана версия поне {1}, за да използвате споделяне на екрана през BigBlueButton. Щракнете по-долу на бутона за да инсталирате най-новата версия на Java JRE.
+bbb.fileupload.genThumbText = Генериране на миникартинки...
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer = Състояние
+bbb.desktopPublish.title = Споделяне на екрана: Представяне на Презентатора
+bbb.mainToolbar.settingsBtn = Настройки
bbb.fileupload.uploadBtn = Зареди
bbb.fileupload.uploadBtn.toolTip = Зареди файл
-bbb.fileupload.presentationNamesLbl = Заредени Презентации:
-bbb.fileupload.deleteBtn.toolTip = Премахни Презентация
-bbb.fileupload.showBtn = Покажи
bbb.fileupload.showBtn.toolTip = Покажи Презентация
-bbb.fileupload.okCancelBtn = Отказ
-bbb.fileupload.progressLbl.uploadSuccessful = Зареждането завърши. Моля изчакайте докато документът се конвертира.
-bbb.fileupload.progressBar.uploadSuccessful = Зареждането успешно.
-bbb.fileupload.progressLbl.uploading = {0}% заредени.
-bbb.fileupload.progressBar.uploading = {0}% заредени.
-bbb.fileupload.progressLbl.converting = Конвертирани {0} от {1} страници.
-bbb.fileupload.progressBar.converting = Конвертирани {0} от {1} страници.
-bbb.fileupload.progressLbl.extracting = Извличане страница {0} от {1} страници.
-bbb.fileupload.progressBar.extracting = Извличане страница {0} от {1} страници.
-bbb.fileupload.genThumbText = Генериране на миникартинки...
-bbb.fileupload.progBarLbl = Прогрес:
-
-# ChatWindow.mxml
+bbb.listeners.muteAllBtn.toolTip = Всички безмълвни
+bbb.video.publish.close.tooltip = Спиране споделянето на вашето видео
+bbb.presentation.error.convert.nbpage = Грешка: Неуспех при определяне броя страници на заредения документ.
+bbb.mainshell.locale.version = 0.71
bbb.chat.title = Чат
-bbb.chat.cmpColorPicker.toolTip = Цвят на текста
-bbb.chat.sendBtn = Изпрати
+bbb.presentation.uploaded = заредено.
+bbb.mainshell.logBtn.toolTip = Отвори Дневник Прозорецът
+bbb.desktopPublish.stop.tooltip = Затвори екрана за споделяне
+bbb.presentation.uploadwindow.excel = EXCEL
+bbb.settings.voice.volume = Микрофон
+bbb.logout.unknown = Вашият клиент е загубил връзка със сървъра
+bbb.presentation.slideNumLbl.toolTip = Кликнете, за да изберете слайда
+bbb.settings.flash.text = Имате инсталирана Flash версия {0}, но трябва да имате инсталирана версия поне {1}, за да използвате споделяне на екрана през BigBlueButton. Щракнете по-долу на бутона за да инсталирате най-новата версия на Adobe Flash.
+bbb.highlighter.toolbar.rectangle = Правоъгълник
+bbb.settings.voice.adjust = Регулиране на звука
+bbb.presentation.uploadwindow.word = WORD
+bbb.mainshell.statusProgress.loading = Зареждане на {0} модул/а
+bbb.presentation.error.io = IO Грешка: Моля свържете се с администратор.
bbb.chat.sendBtn.toolTip = Изпрати съобщение
-bbb.chat.publicChatUsername = Всички
-bbb.chat.publicMsgAwaiting = Ново Публично съобщение
-bbb.chat.publicMsgAwaiting2 = * Ново Публично съобщение *
-bbb.chat.privateMsgAwaiting = Ново Лично съобщение
+bbb.highlighter.button.toolTipHide = Скрий Дъската
+bbb.settings.java.command = Инсталирайте най-новата Java
+bbb.mainToolbar.logoutBtn = Изход
bbb.chat.privateMsgAwaiting2 = * Ново Лично съобщение *
-bbb.chat.privateChatSelect = Избери лице за персонален чат
-bbb.chat.chatOptions = Чат опции
-bbb.chat.fontSize = Големина на шрифта
-
-# ListenersWindow.mxml
+bbb.presentation.document.supported = Зареденият документ се поддържа. Започва конвертиране...
bbb.listeners.title = Слушатели {0} {1}
-bbb.listeners.muteAllBtn.toolTip = Всички безмълвни
-bbb.listeners.unmuteAllBtn.toolTip = Всички да говорят
-bbb.listeners.ejectBtn.toolTip = Избери слушатели за изключване.
-bbb.listeners.ejectTooltip = Натисни да изключиш потребител.
-
-# ListenerItem.mxml
-bbb.listenerItem.nameLbl.toolTip = Избери този потребител и натисни бутона за безмълвен или говорещ.
-bbb.listenerItem.talkImg.toolTip = Говори
-bbb.listenerItem.lockImg.toolTip = Натисни да запазиш безмълвен или говорещ
-bbb.listenerItem.muteUnmute.toolTip = Безмълвен или говорещ за този потребител
-
-# PublishWindow.mxml
-bbb.publishVideo.title = Включи Камера
+bbb.fileupload.presentationNamesLbl = Заредени Презентации:
+bbb.pageTitle = BigBlueButton
+bbb.mainshell.resetLayoutBtn.toolTip = Презареди Изгледа
+bbb.highlighter.toolbar.color = Избери цвят
+bbb.presentation.uploadwindow.pdf = PDF
bbb.publishVideo.startPublishBtn.toolTip = старт на излъчването
-
-
-# DesktopPublishWindow.mxml
-bbb.desktopPublish.title = Споделяне на екрана: Представяне на Презентатора
-bbb.desktopView.title = Споделяне на екрана
-bbb.desktopView.fitToWindow = Вмести в прозореца
-bbb.desktopView.actualSize = Покажи в реален размер
-
-# ToolbarButton.mxml
+bbb.logout.connectionfailed = Връзката до сървъра пропадна
+bbb.settings.isight.text = Ако имате проблеми с вашата iSight камера, е поради факта че изполвате OS X 10.6.5, за която е известно, че има проблем с работата й с Flash видео от iSight камера.\r\nЗа да отстраните това, щракнете на линка по-долу за да инсталирате новата версия на Flash player, или обновете вашия Mac до най-новата версия.
+bbb.highlighter.toolbar.clear = Изчисти страницата
bbb.toolbar.phone.toolTip = Активирай моят микрофон
-bbb.toolbar.deskshare.toolTip = Сподели моят екран
-bbb.toolbar.video.toolTip = Активирай моята камера
-
-# HighlighterToolbar.mxml
+bbb.chat.privateChatSelect = Избери лице за персонален чат
+bbb.fileupload.okCancelBtn = Отказ
+bbb.video.publish.close.label = Приключване
+bbb.desktopPublish.stop.label = Приключване
+bbb.logout.asyncerror = Възникнала е несинхронизирана грешка
+bbb.presentation.presenterNameLbl = {0} текущо презентират.
+bbb.chat.privateMsgAwaiting = Ново Лично съобщение
+bbb.desktopView.fitToWindow = Вмести в прозореца
bbb.highlighter.toolbar.pencil = Маркер
-bbb.highlighter.toolbar.ellipse = Кръг
-bbb.highlighter.toolbar.rectangle = Правоъгълник
-bbb.highlighter.toolbar.clear = Изчисти страницата
-bbb.highlighter.toolbar.undo = Ход назад
-bbb.highlighter.toolbar.color = Избери цвят
-bbb.highlighter.toolbar.thickness = Смени дебелина
-
-# WhiteboardButton.mxml
+bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Свързване със сървърът
+bbb.listenerItem.lockImg.toolTip = Натисни да запазиш безмълвен или говорещ
+bbb.listeners.unmuteAllBtn.toolTip = Всички да говорят
+bbb.logout.rejected = Връзката до сървъра беше отказана
+bbb.presentation.title = Презентация
+bbb.settings.noissues = Няма открити възпрепятсващи проблеми.
+bbb.desktopPublish.closeBtn.toolTip = Спиране на споделянето и затваряне на този прозорец.
+bbb.fileupload.selectBtn.toolTip = Избери файл
+bbb.presentation.uploadwindow.image = Изображение
+bbb.settings.warning.close = Затвори предупреждението
+bbb.presentation.clickToUpload = Зареди презентация
+bbb.presentation.backBtn.toolTip = Предишна страница.
+bbb.desktopPublish.fullscreen.tooltip = Споделяне на целия екран
+bbb.settings.isight.command = Инсталирай Flash версия 10.2 RC2
+bbb.presentation.error.document.convert.failed = Грешка: Неуспешно конвертиране на офис документ.
+bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer = Име
+bbb.oldlocalewindow.reminder1 = Вие може да имате стар превод на BigBlueButton.
bbb.highlighter.button.toolTipShow = Покажи Дъската
-bbb.highlighter.button.toolTipHide = Скрий Дъската
+bbb.settings.deskshare.start = Проверете споделянето на работният екран
+bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer.nameLabel.toolTip = Вие сте влезли като следният потребител.
+bbb.chat.fontSize = Големина на шрифта
+bbb.presentation.resetZoomBtn.toolTip = Презареди Мащаба
+bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Съжалявам, не мога да се свържа със сървърът.
+bbb.logout.connectionclosed = Връзката със сървъра е беше затворена
+bbb.chat.publicChatUsername = Всички
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.presIcon.toolTip = Презентатор
+bbb.settings.isight.label = iSight камера грешка
+bbb.mainToolbar.logoutBtn.toolTip = Излизане
+bbb.presentation.error.convert.notsupported = Грешка: Зареденият документ не се поддържа. Моля заредете съвместим файл.
+bbb.highlighter.toolbar.thickness = Смени дебелина
+bbb.presentation.uploadwindow.presentationfile = Презентационен файл
+bbb.viewers.raiseHandBtn.toolTip = Натисни за да вдигнеш ръка.
+bbb.presentation.error.convert.format = Грешка: Моля проверете дали зареденият файл е с валидно разширение.
+bbb.desktopPublish.fullscreen.label = На цял екран
View
276 bigbluebutton-client/locale/bn_BN/bbbResources.properties
@@ -1,146 +1,132 @@
-# BigBlueButton.mxml
-bbb.pageTitle = BigBlueButton
-
-# MainApplicationShell.mxml
-bbb.mainshell.locale.version=0.71
-bbb.mainshell.statusProgress.connecting = সার্ভারের সাথে সংযোগ করা হচ্চ্ছ
-bbb.mainshell.statusProgress.loading = {0} মডিউলগুলো লোড করা হচ্চ্ছে
-bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = দুঃখিত, সার্ভারের সাথে সংযোগ করা সম্ভব হচ্চ্ছে না।
-bbb.mainshell.copyrightLabel2 = (c) 2011, BigBlueButton build {0} - আরও বেশি তথ্যের জন্য দেখুন http://www.bigbluebutton.org/.
-bbb.mainshell.resetLayoutBtn.toolTip = লেআউট রিসেট করুন
-
-# OldLocaleWarnWIndow.mxml
-bbb.oldlocalewindow.reminder1=আপনার BigBlueButton-এর একটি পুরনো ভাষা অনুবাদ থাকতে পারে।
-bbb.oldlocalewindow.reminder2=দয়া করে আপনার ব্রাউজারের ক্যাশ পরিষ্কার করুন এবং পুনরায় চেষ্টা করুন।
-bbb.oldlocalewindow.windowTitle=বিপদসঙ্গেত: পুরনো ভাষা অনুবাদ
-
-# MainToolbar.mxml
-bbb.mainToolbar.helpBtn = সাহায্য
-bbb.mainToolbar.logoutBtn = লগ আউট
-bbb.mainToolbar.logoutBtn.toolTip = লগ আউট
-
-
-###### modules ######
-
-# Viewers
-bbb.viewers.title = ব্যবহারকারী{0} {1}
-bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer = নাম
-bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer.nameLabel.toolTip = আপনাকে এই ব্যবহারকারী হিসেবে লগিন করা হয়েছে।
-bbb.viewers.viewersGrid.roleItemRenderer = ভূমিকা
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer = অবস্থা
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.raiseHand.toolTip = হাত উত্তোলন করেছিল {0}
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.streamIcon.toolTip = দেখতে ক্লিক করুন।
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.presIcon.toolTip = উপস্হাপক
-bbb.viewers.presentBtn.toolTip = উপস্হাপক হতে ওয়েব অংশগ্রহণকারীকে নির্বাচন করুন।
-bbb.viewers.raiseHandBtn.toolTip = হাত উত্তোলন করতে ক্লিক করুন।
-bbb.viewers.presentBtn.label = উপস্হাপক পরিবর্তন
-bbb.viewers.kickUserBtn.toolTip = ব্যবহারকারীকে বহিষ্কার করুন
-
-# Presentation
-bbb.presentation.title = উপস্হাপন
-bbb.presentation.uploadPresBtn = উপস্হাপনের জন্য একটি ডকুমেন্ট আপলোড করুন।
-bbb.presentation.uploadPresBtn.toolTip = উপস্হাপনের জন্য একটি ডকুমেন্ট আপলোড করুন।
-bbb.presentation.backBtn.toolTip = পূর্ববর্তী স্লাইড।
-bbb.presentation.slideNumLbl.toolTip = স্লাইড নির্বাচন করতে ক্লিক করুন
-bbb.presentation.forwardBtn.toolTip = পরবর্তী স্লাইড
-bbb.presentation.resetZoomBtn.toolTip = বড় করে দেখা রিসেট করুন
-bbb.presentation.presenterNameLbl = {0} বর্তমানে উপস্থাপন করছে।
-bbb.presentation.clickToUpload = উপস্হাপন আপলোড করুন
-bbb.presentation.maxUploadFileExceededAlert = ত্রুটি: ফাইলের আকৃতি সর্বোচ্চ অনুমোদিত আকৃতির চেয়ে বৃহত্তর।
-
-bbb.presentation.uploadcomplete = আপলোড সম্পন্ন হয়েছে। দয়া করে ডকুমেন্টের রূপান্তর পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।
-bbb.presentation.uploaded = আপলোড হয়েছে।
-bbb.presentation.document.supported = আপলোডকৃত ডকুমেন্ট সঠিক। রূপান্তর শুরু হচ্ছে...
-bbb.presentation.document.converted = দপ্তর-ডকুমেন্ট সফলভাবে রূপান্তর করা হয়েছে।
-bbb.presentation.error.document.convert.failed = ত্রুটি: দপ্তর-ডকুমেন্ট রূপান্তর করা সম্ভব হচ্ছে না।
-bbb.presentation.error.io = IO ত্রুটি: দয়া করে অ্যাডমিনস্ট্রেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।
-bbb.presentation.error.security = নিরাপত্তা ত্রুটি: দয়া করে অ্যাডমিনস্ট্রেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।
-bbb.presentation.error.convert.format = ত্রুটি: আপলোডকৃত ফাইলের এক্সটেনসান ঠিক আছে কিনা তা দয়া করে পরীক্ষা করুন।
-bbb.presentation.error.convert.notsupported = ত্রুটি: আপলোডকৃত ডকুমেন্ট অসমর্থিত। দয়া করে একটি সঙ্গতিপূর্ণ ফাইল আপলোড করুন।
-bbb.presentation.error.convert.nbpage = ত্রুটি: আপলোডকৃত ডকুমেন্টে পাতার সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না।
-bbb.presentation.error.convert.maxnbpagereach = ত্রুটি: আপলোডকৃত ডকুমেন্টের পাতার সংখ্যা অনেক বেশি।
-bbb.presentation.error.convert.swf = আপলোডকৃত ফাইলটি রূপান্তর করতে গিয়ে ত্রুটি হয়েছে। দয়া করে অ্যাডমিনস্ট্রেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।
-bbb.presentation.converted = {0} টির ভিতরে {1} টি স্লাইড রূপান্তরিত হয়েছে।
-bbb.presentation.ok = ঠিক আছে
-bbb.presentation.uploadwindow.presentationfile = উপস্হাপন ফাইল
-bbb.presentation.uploadwindow.pdf = PDF
-bbb.presentation.uploadwindow.word = WORD
-bbb.presentation.uploadwindow.excel = EXCEL
-bbb.presentation.uploadwindow.powerpoint = POWERPOINT
-bbb.presentation.uploadwindow.image = IMAGE
-bbb.presentation.uploadwindow.closeLabel = উইন্ডোটি বন্ধ করতে ঠিক আছে ক্লিক করুন
-bbb.fileupload.title = উপস্হাপন আপলোড করুন
-bbb.fileupload.fileLbl = ফাইল:
-bbb.fileupload.selectBtn.toolTip = ফাইল ব্রাউজ করুন
-bbb.fileupload.uploadBtn = আপলোড করুন
-bbb.fileupload.uploadBtn.toolTip = ফাইল আপলোড করুন
-bbb.fileupload.presentationNamesLbl = আপলোডকৃত উপস্থাপন:
-bbb.fileupload.deleteBtn.toolTip = উপস্হাপন মুছে ফেলুন
-bbb.fileupload.showBtn = দেখান
-bbb.fileupload.showBtn.toolTip = উপস্হাপন দেখান
-bbb.fileupload.okCancelBtn = বাতিল
-bbb.fileupload.genThumbText = থাম্বনেইল তৈরি করা হচ্ছে..
-bbb.fileupload.progBarLbl = অগ্রগতি:
-
-# Chat
-bbb.chat.title = চ্যাট
-bbb.chat.cmpColorPicker.toolTip = লেখার রঙ
-bbb.chat.sendBtn = পাঠান
-bbb.chat.sendBtn.toolTip = বার্তা পাঠান
-bbb.chat.publicChatUsername = All
-bbb.chat.publicMsgAwaiting = জনগণ বার্তা অপেক্ষা করছে
-bbb.chat.publicMsgAwaiting2 = * জনগণ বার্তা অপেক্ষা করছে *
-bbb.chat.privateMsgAwaiting = ব্যক্তিগত বার্তা অপেক্ষা করছে
-bbb.chat.privateMsgAwaiting2 = * ব্যক্তিগত বার্তা অপেক্ষা করছে *
-bbb.chat.privateChatSelect = ব্যক্তিগতভাবে চ্যাট করতে একটি ব্যক্তি নির্বাচন করুন
-bbb.chat.chatOptions = চ্যাট অপশনস
-bbb.chat.fontSize = ফন্ট আকৃতি
-
-# Listeners
-bbb.listeners.title = শ্রোতা{0} {1}
-bbb.listeners.muteAllBtn.toolTip = সবাইকে নীরব করুন।
-bbb.listeners.unmuteAllBtn.toolTip = সবাইকে সরব করুন।
-bbb.listeners.ejectTooltip = ব্যবহারকারীকে বহিষ্কার করুন
-bbb.listenerItem.nameLbl.toolTip = এই ব্যাবহারকারীকে নির্বাচন করুন এবং সরব বা নীরব করার জন্য ক্লিক করুন।
-bbb.listenerItem.talkImg.toolTip = কথা বলছে
-bbb.listenerItem.lockImg.toolTip = সরব বা নীরব করার জন্য ক্লিক করুন।
-bbb.listenerItem.muteUnmute.toolTip = এই শ্রোতাকে সরব বা নীরব করুন।
-
-# Video
-bbb.publishVideo.title = আপনার ওয়েব ক্যামেরা শেয়ার করুন
-bbb.publishVideo.startPublishBtn.toolTip = শেয়ার করা শুরু করুন
-bbb.video.publish.close.tooltip = ভিডিও শেয়ার করা বন্ধ করুন
-bbb.video.publish.close.label = বন্ধ করুন
-
-# Desktop Sharing
-bbb.desktopPublish.title = ডেস্কটপ শেয়ারিং: উপস্হাপকের প্রাকদর্শন
-bbb.desktopPublish.fullscreen.tooltip = আপনার পুরো স্ক্রীন শেয়ার করুন
-bbb.desktopPublish.fullscreen.label = পূর্ণ স্ক্রীন
-bbb.desktopPublish.region.tooltip = আপনার স্ক্রীনের আংশিক শেয়ার করুন
-bbb.desktopPublish.region.label = আংশিক
-bbb.desktopPublish.stop.tooltip = স্ক্রীন শেয়ার বন্ধ করুন
-bbb.desktopPublish.stop.label = বন্ধ করুন
-bbb.desktopPublish.maximizeRestoreBtn.toolTip = আপনি এই উইন্ডোটি বড় করতে পারেন না।
-bbb.desktopPublish.closeBtn.toolTip = স্ক্রীন শেয়ার বন্ধ করতে এই উইন্ডোটি বন্ধ করুন।
-bbb.desktopPublish.minimizeBtn.toolTip = এই উইন্ডোটি মিনিমাইজ করুন।
-
-bbb.desktopView.title = ডেস্কটপ শেয়ারিং
-bbb.desktopView.fitToWindow = উইন্ডো উপযোগী করুন
-bbb.desktopView.actualSize = প্রকৃত আকৃতি অনুযায়ী প্রদর্শন করুন
-
-# ToolbarButton.mxml
-bbb.toolbar.phone.toolTip = আমার মাইক্রোফোন শেয়ার করুন
-bbb.toolbar.deskshare.toolTip = আমার ডেস্কটপ শেয়ার করুন
-bbb.toolbar.video.toolTip = আমার ক্যামেরা শেয়ার করুন
-
-# Whiteboard
-bbb.highlighter.toolbar.pencil = হাইলাইটার
-bbb.highlighter.toolbar.ellipse = বৃত্ত
-bbb.highlighter.toolbar.rectangle = আয়তক্ষেত্র
-bbb.highlighter.toolbar.clear = পেজ ক্লিয়ার করুন
-bbb.highlighter.toolbar.undo = আকৃতি বাতিল করুন
-bbb.highlighter.toolbar.color = রঙ নির্বাচন করুন
-bbb.highlighter.toolbar.thickness = পূরুত্ব পরিবর্তন করুন
-
+bbb.logout.usercommand = আপনি বৈঠক থেকে লগ আউট করেছেন
+bbb.settings.flash.command = নতুনতম ফ্ল্যাশ ইনস্টল করুন
+bbb.oldlocalewindow.reminder2 = দয়া করে আপনার ব্রাউজারের ক্যাশ পরিষ্কার করুন এবং পুনরায় চেষ্টা করুন।
+bbb.presentation.maxUploadFileExceededAlert = ত্রুটি: ফাইলের আকৃতি সর্বোচ্চ অনুমোদিত আকৃতির চেয়ে বৃহত্তর।
+bbb.fileupload.title = উপস্হাপন আপলোড করুন
+bbb.chat.publicMsgAwaiting2 = * জনগণ বার্তা অপেক্ষা করছে *
+bbb.viewers.viewersGrid.roleItemRenderer = ভূমিকা
+bbb.oldlocalewindow.windowTitle = বিপদসঙ্গেত: পুরনো ভাষা অনুবাদ
+bbb.presentation.converted = {1} টির ভিতরে {0} টি স্লাইড রূপান্তরিত হয়েছে।
+bbb.viewers.presentBtn.toolTip = উপস্হাপক হতে ওয়েব অংশগ্রহণকারীকে নির্বাচন করুন।
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.streamIcon.toolTip = দেখতে ক্লিক করুন।
+bbb.highlighter.toolbar.undo = আকৃতি বাতিল করুন
+bbb.desktopPublish.minimizeBtn.toolTip = এই উইন্ডোটি মিনিমাইজ করুন।
+bbb.viewers.presentBtn.label = উপস্হাপক পরিবর্তন
+bbb.viewers.kickUserBtn.toolTip = ব্যবহারকারীকে বহিষ্কার করুন
+bbb.listeners.ejectTooltip = ব্যবহারকারীকে বহিষ্কার করুন
+bbb.presentation.uploadcomplete = আপলোড সম্পন্ন হয়েছে। দয়া করে ডকুমেন্টের রূপান্তর পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.raiseHand.toolTip = হাত উত্তোলন করেছিল {0}
+bbb.desktopView.actualSize = প্রকৃত আকৃতি অনুযায়ী প্রদর্শন করুন
+bbb.desktopPublish.region.tooltip = আপনার স্ক্রীনের আংশিক শেয়ার করুন
+bbb.presentation.error.convert.swf = আপলোডকৃত ফাইলটি রূপান্তর করতে গিয়ে ত্রুটি হয়েছে। দয়া করে অ্যাডমিনস্ট্রেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।
+bbb.fileupload.progBarLbl = অগ্রগতি:
+bbb.presentation.error.security = নিরাপত্তা ত্রুটি: দয়া করে অ্যাডমিনস্ট্রেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।
+bbb.desktopPublish.maximizeRestoreBtn.toolTip = আপনি এই উইন্ডোটি বড় করতে পারেন না।
+bbb.listenerItem.nameLbl.toolTip = এই ব্যাবহারকারীকে নির্বাচন করুন এবং সরব বা নীরব করার জন্য ক্লিক করুন।
+bbb.desktopPublish.region.label = আংশিক
+bbb.chat.cmpColorPicker.toolTip = লেখার রঙ
+bbb.listenerItem.muteUnmute.toolTip = এই শ্রোতাকে সরব বা নীরব করুন।
+bbb.chat.chatOptions = চ্যাট অপশনস
+bbb.presentation.uploadwindow.closeLabel = উইন্ডোটি বন্ধ করতে ঠিক আছে ক্লিক করুন
+bbb.viewers.title = ব্যবহারকারী{0} {1}
+bbb.settings.flash.label = ফ্ল্যাশ সংস্করণ ত্রুটি
+bbb.presentation.ok = ঠিক আছে
+bbb.mainToolbar.helpBtn = সাহায্য
+bbb.fileupload.showBtn = দেখান
+bbb.fileupload.fileLbl = ফাইল:
+bbb.listenerItem.talkImg.toolTip = কথা বলছে
+bbb.mainshell.copyrightLabel2 = (c) 2011, BigBlueButton build {0} - আরও বেশি তথ্যের জন্য দেখুন http://www.bigbluebutton.org/.
+bbb.presentation.uploadwindow.powerpoint = POWERPOINT
+bbb.toolbar.video.toolTip = আমার ক্যামেরা শেয়ার করুন
+bbb.chat.publicMsgAwaiting = জনগণ বার্তা অপেক্ষা করছে
+bbb.chat.sendBtn = পাঠান
+bbb.publishVideo.title = আপনার ওয়েব ক্যামেরা শেয়ার করুন
+bbb.presentation.uploadPresBtn = উপস্হাপনের জন্য একটি ডকুমেন্ট আপলোড করুন।
+bbb.presentation.uploadPresBtn.toolTip = উপস্হাপনের জন্য একটি ডকুমেন্ট আপলোড করুন।
+bbb.highlighter.toolbar.ellipse = বৃত্ত
+bbb.fileupload.deleteBtn.toolTip = উপস্হাপন মুছে ফেলুন
+bbb.toolbar.deskshare.toolTip = আমার ডেস্কটপ শেয়ার করুন
+bbb.presentation.document.converted = দপ্তর-ডকুমেন্ট সফলভাবে রূপান্তর করা হয়েছে।
+bbb.presentation.error.convert.maxnbpagereach = ত্রুটি: আপলোডকৃত ডকুমেন্টের পাতার সংখ্যা অনেক বেশি।
+bbb.desktopView.title = ডেস্কটপ শেয়ারিং
+bbb.settings.java.label = জাভা সংস্করণ ত্রুটি
+bbb.presentation.forwardBtn.toolTip = পরবর্তী স্লাইড
+bbb.fileupload.genThumbText = থাম্বনেইল তৈরি করা হচ্ছে..
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer = অবস্থা
+bbb.desktopPublish.title = ডেস্কটপ শেয়ারিং: উপস্হাপকের প্রাকদর্শন
+bbb.mainToolbar.settingsBtn = সেটিংস
+bbb.fileupload.uploadBtn = আপলোড করুন
+bbb.fileupload.uploadBtn.toolTip = ফাইল আপলোড করুন
+bbb.fileupload.showBtn.toolTip = উপস্হাপন দেখান
+bbb.listeners.muteAllBtn.toolTip = সবাইকে নীরব করুন।
+bbb.video.publish.close.tooltip = ভিডিও শেয়ার করা বন্ধ করুন
+bbb.presentation.error.convert.nbpage = ত্রুটি: আপলোডকৃত ডকুমেন্টে পাতার সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না।
+bbb.mainshell.locale.version = 0.71
+bbb.chat.title = চ্যাট
+bbb.presentation.uploaded = আপলোড হয়েছে।
+bbb.mainshell.logBtn.toolTip = লগ উইন্ডোটি খুলুন
+bbb.desktopPublish.stop.tooltip = স্ক্রীন শেয়ার বন্ধ করুন
+bbb.presentation.uploadwindow.excel = EXCEL
+bbb.logout.unknown = আপনার গ্রাহক সার্ভারের সঙ্গে সংযোগ হারিয়েছে
+bbb.presentation.slideNumLbl.toolTip = স্লাইড নির্বাচন করতে ক্লিক করুন
+bbb.highlighter.toolbar.rectangle = আয়তক্ষেত্র
+bbb.settings.voice.adjust = ভলিউম সমন্বয়সাধন করুন
+bbb.presentation.uploadwindow.word = WORD
+bbb.mainshell.statusProgress.loading = {0} মডিউলগুলো লোড করা হচ্চ্ছে
+bbb.presentation.error.io = IO ত্রুটি: দয়া করে অ্যাডমিনস্ট্রেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।
+bbb.chat.sendBtn.toolTip = বার্তা পাঠান
+bbb.highlighter.button.toolTipHide = হুয়াইটবোর্ড হাইড করুন
+bbb.settings.java.command = নতুনতম জাভা ইনস্টল করুন
+bbb.mainToolbar.logoutBtn = লগ আউট
+bbb.chat.privateMsgAwaiting2 = * ব্যক্তিগত বার্তা অপেক্ষা করছে *
+bbb.presentation.document.supported = আপলোডকৃত ডকুমেন্ট সঠিক। রূপান্তর শুরু হচ্ছে...
+bbb.listeners.title = শ্রোতা{0} {1}
+bbb.fileupload.presentationNamesLbl = আপলোডকৃত উপস্থাপন:
+bbb.pageTitle = BigBlueButton
+bbb.mainshell.resetLayoutBtn.toolTip = লেআউট রিসেট করুন
+bbb.highlighter.toolbar.color = রঙ নির্বাচন করুন
+bbb.presentation.uploadwindow.pdf = PDF
+bbb.publishVideo.startPublishBtn.toolTip = শেয়ার করা শুরু করুন
+bbb.logout.connectionfailed = সার্ভারে সংযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না
+bbb.highlighter.toolbar.clear = পেজ ক্লিয়ার করুন
+bbb.toolbar.phone.toolTip = আমার মাইক্রোফোন শেয়ার করুন
+bbb.chat.privateChatSelect = ব্যক্তিগতভাবে চ্যাট করতে একটি ব্যক্তি নির্বাচন করুন
+bbb.fileupload.okCancelBtn = বাতিল
+bbb.video.publish.close.label = বন্ধ করুন
+bbb.desktopPublish.stop.label = বন্ধ করুন
+bbb.presentation.presenterNameLbl = {0} বর্তমানে উপস্থাপন করছে।
+bbb.chat.privateMsgAwaiting = ব্যক্তিগত বার্তা অপেক্ষা করছে
+bbb.desktopView.fitToWindow = উইন্ডো উপযোগী করুন
+bbb.highlighter.toolbar.pencil = হাইলাইটার
+bbb.mainshell.statusProgress.connecting = সার্ভারের সাথে সংযোগ করা হচ্চ্ছ
+bbb.listenerItem.lockImg.toolTip = সরব বা নীরব করার জন্য ক্লিক করুন।
+bbb.listeners.unmuteAllBtn.toolTip = সবাইকে সরব করুন।
+bbb.logout.rejected = সার্ভারের সঙ্গে সংযোগ বাতিল করা হয়েছে
+bbb.presentation.title = উপস্হাপন
+bbb.desktopPublish.closeBtn.toolTip = স্ক্রীন শেয়ার বন্ধ করতে এই উইন্ডোটি বন্ধ করুন।
+bbb.fileupload.selectBtn.toolTip = ফাইল ব্রাউজ করুন
+bbb.presentation.uploadwindow.image = IMAGE
+bbb.presentation.clickToUpload = উপস্হাপন আপলোড করুন
+bbb.presentation.backBtn.toolTip = পূর্ববর্তী স্লাইড।
+bbb.desktopPublish.fullscreen.tooltip = আপনার পুরো স্ক্রীন শেয়ার করুন
+bbb.settings.isight.command = ফ্ল্যাশ 10.2 RC2 ইনস্টল করুন
+bbb.presentation.error.document.convert.failed = ত্রুটি: দপ্তর-ডকুমেন্ট রূপান্তর করা সম্ভব হচ্ছে না।
+bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer = নাম
+bbb.oldlocalewindow.reminder1 = আপনার BigBlueButton-এর একটি পুরনো ভাষা অনুবাদ থাকতে পারে।
bbb.highlighter.button.toolTipShow = হুয়াইটবোর্ড দেখান
-bbb.highlighter.button.toolTipHide = হুয়াইটবোর্ড হাইড করুন
+bbb.settings.deskshare.start = আমার ডেস্কটপ শেয়ার পরীক্ষা করুন
+bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer.nameLabel.toolTip = আপনাকে এই ব্যবহারকারী হিসেবে লগিন করা হয়েছে।
+bbb.chat.fontSize = ফন্ট আকৃতি
+bbb.presentation.resetZoomBtn.toolTip = বড় করে দেখা রিসেট করুন
+bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = দুঃখিত, সার্ভারের সাথে সংযোগ করা সম্ভব হচ্চ্ছে না।
+bbb.logout.connectionclosed = সার্ভারের সাথে সংযোগ বন্ধ করা হয়েছে
+bbb.chat.publicChatUsername = All
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.presIcon.toolTip = উপস্হাপক
+bbb.settings.isight.label = iSight ক্যামেরা ত্রুটি
+bbb.mainToolbar.logoutBtn.toolTip = লগ আউট
+bbb.presentation.error.convert.notsupported = ত্রুটি: আপলোডকৃত ডকুমেন্ট অসমর্থিত। দয়া করে একটি সঙ্গতিপূর্ণ ফাইল আপলোড করুন।
+bbb.highlighter.toolbar.thickness = পূরুত্ব পরিবর্তন করুন
+bbb.presentation.uploadwindow.presentationfile = উপস্হাপন ফাইল
+bbb.viewers.raiseHandBtn.toolTip = হাত উত্তোলন করতে ক্লিক করুন।
+bbb.presentation.error.convert.format = ত্রুটি: আপলোডকৃত ফাইলের এক্সটেনসান ঠিক আছে কিনা তা দয়া করে পরীক্ষা করুন।
+bbb.desktopPublish.fullscreen.label = পূর্ণ স্ক্রীন
View
264 bigbluebutton-client/locale/cs_CZ/bbbResources.properties
@@ -1,147 +1,117 @@
-
-# BigBlueButton.mxml
-bbb.pageTitle = BigBlueButton
-
-# MainApplicationShell.mxml
-bbb.mainshell.locale.version=0.71
-bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Připojuji se k serveru
-bbb.mainshell.statusProgress.loading = Nahrávám {0} modulů
-bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Omlouváme se, k serveru se nelze připojit.
-bbb.mainshell.copyrightLabel2 = (c) 2010, BigBlueButton build {0} - Více informací na jdete na stránkách http://www.bigbluebutton.org/.
-bbb.mainshell.logBtn.toolTip = Otevřít okno logu
-bbb.mainshell.resetLayoutBtn.toolTip = Původní nastavení vzhledu
-
-# OldLocaleWarnWIndow.mxml
-bbb.oldlocalewindow.reminder1=Máte starý jazykový překlad BigBlueButtonu.
-bbb.oldlocalewindow.reminder2=Prsosíme vymažte cache Vašeho prohlížeče a zkuste to znovu.
-bbb.oldlocalewindow.windowTitle=Upozornění: Starý jazykový překlad
-
-# MainToolbar.mxml
-bbb.mainToolbar.helpBtn = Pomoc
-bbb.mainToolbar.logoutBtn = Odhlásit se
-bbb.mainToolbar.logoutBtn.toolTip = Odhlásit se
-
-
-###### modules ######
-
-# Viewers
-bbb.viewers.title = Uživatelé{0} {1}
-bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer = Jméno
-bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer.nameLabel.toolTip = Jste přihlášeni jako tento uživatel.
-bbb.viewers.viewersGrid.roleItemRenderer = Role
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer = Status
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.raiseHand.toolTip = Ruka zvednuta v {0}
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.streamIcon.toolTip = Klikněte pro zobrazení.
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.presIcon.toolTip = Prezentující
-bbb.viewers.presentBtn.toolTip = Vyberte přítomného a zvolte ho prezentujícím.
-bbb.viewers.raiseHandBtn.toolTip = Klikněte pro zvednutí ruky.
-bbb.viewers.presentBtn.label = Přepnout prezentujícího
-bbb.viewers.kickUserBtn.toolTip = Vykopnout uživatele
-
-# Presentation
-bbb.presentation.title = Prezentace
-bbb.presentation.uploadPresBtn = Nahrát dokument pro prezentaci.
-bbb.presentation.uploadPresBtn.toolTip = Nahrát dokument pro prezentaci.
-bbb.presentation.backBtn.toolTip = Předchozí snímek.
-bbb.presentation.slideNumLbl.toolTip = Kliknutím vyberte snímek
-bbb.presentation.forwardBtn.toolTip = Následující snímek
-bbb.presentation.resetZoomBtn.toolTip = Obnovit Zoom
-bbb.presentation.presenterNameLbl = {0} aktuálně prezentuje.
-bbb.presentation.maxUploadFileExceededAlert = Chyba: Soubor je větší než je povoleno.
-
-bbb.presentation.uploadcomplete = Nahrávání bylo dokončeno. Prosíme chvíli počkejte, dokument bude převeden.
-bbb.presentation.uploaded = nahráno.
-bbb.presentation.document.supported = Nahraný dokument je podporován. Zahajuji převod...
-bbb.presentation.document.converted = Dokument byl úspěšně převeden.
-bbb.presentation.error.document.convert.failed = Chyba: Převod dokumentu selhal.
-bbb.presentation.error.io = IO chyba: Prosíme kontaktujte administratora.
-bbb.presentation.error.security = Bezpečnostní chyba: Prosíme kontaktujte administratora.
-bbb.presentation.error.convert.format = Chyba: Prosíme zkontrolujte, že nahraný soubor má správnou příponu.
-bbb.presentation.error.convert.notsupported = Chyba: Nahraný soubor není podporován. Prosíme nahrajte kompatibilní soubor.
-bbb.presentation.error.convert.nbpage = Chyba: Selhalo určení počtu stránek nahraného dokumentu.
-bbb.presentation.error.convert.maxnbpagereach = Chyba: Nahraný dokument má příliš mnoho stránek.
-bbb.presentation.error.convert.swf = Chyba při převodu nahraného souboru. Prosíme kontaktujte administratora.
-bbb.presentation.converted = Převedeno {0} z {1} snímků.
-bbb.presentation.ok = OK
-bbb.presentation.uploadwindow.presentationfile = Soubor prezentace
-bbb.presentation.uploadwindow.pdf = PDF
-bbb.presentation.uploadwindow.word = WORD
-bbb.presentation.uploadwindow.excel = EXCEL
-bbb.presentation.uploadwindow.powerpoint = POWERPOINT
-bbb.presentation.uploadwindow.image = OBRÁZEK
-bbb.presentation.uploadwindow.closeLabel = Kliknutím na OK zavřete toto okno
-bbb.fileupload.title = Nahrát prezentaci
-bbb.fileupload.fileLbl = Soubor:
-bbb.fileupload.selectBtn.toolTip = Vyhledat soubor
-bbb.fileupload.uploadBtn = Nahrát
-bbb.fileupload.uploadBtn.toolTip = Nahrát soubor
-bbb.fileupload.presentationNamesLbl = Nahrané prezentace:
-bbb.fileupload.deleteBtn.toolTip = Odstranit prezentaci
-bbb.fileupload.showBtn = Zobrazit
-bbb.fileupload.showBtn.toolTip = Zobrazit prezentaci
-bbb.fileupload.okCancelBtn = Zrušit
-bbb.fileupload.genThumbText = Vytvářím náhledy..
-bbb.fileupload.progBarLbl = Postup:
-
-# Chat
-bbb.chat.title = Chat
-bbb.chat.cmpColorPicker.toolTip = Barva textu
-bbb.chat.sendBtn = Odeslat
-bbb.chat.sendBtn.toolTip = Odeslat zprávu
-bbb.chat.publicChatUsername = Všichni
-bbb.chat.publicMsgAwaiting = Čekání na veřejnou zprávu
-bbb.chat.publicMsgAwaiting2 = * Čekání na veřejnou zprávu *
-bbb.chat.privateMsgAwaiting = Čekání na soukromou zprávu
-bbb.chat.privateMsgAwaiting2 = * Čekání na soukromou zprávu *
-bbb.chat.privateChatSelect = Vyberte osobu, se kterou chcete chatovat soukromě
-bbb.chat.chatOptions = Nastavení chatu
-bbb.chat.fontSize = Velikost písma
-
-# Listeners
-bbb.listeners.title = Posluchači{0} {1}
-bbb.listeners.muteAllBtn.toolTip = Všem vypnout zvuk
-bbb.listeners.unmuteAllBtn.toolTip = Všem zapnout zvuk
-bbb.listeners.ejectTooltip = Kliknutím odpojíte uživatele.
-bbb.listenerItem.nameLbl.toolTip = Vyberte tohoto uživatele a klikněte na tlačítko pro vypnutí či zapnutí zvuku.
-bbb.listenerItem.talkImg.toolTip = Hovor
-bbb.listenerItem.lockImg.toolTip = Kliknutím vypnete nebo zapnete zvuk
-bbb.listenerItem.muteUnmute.toolTip = Vypnout nebo zapnout zvuk tomuto posluchači
-
-# Video
-bbb.publishVideo.title = Streamovaná webkamera
-bbb.publishVideo.startPublishBtn.toolTip = Zahájení streamování
-bbb.video.publish.close.tooltip = Ukončit sdílení Vašeho videa
-bbb.video.publish.close.label = Zavřít
-
-# Desktop Sharing
-bbb.desktopPublish.title = Sdílení plochy: Náhled prezentujícího
-bbb.desktopPublish.fullscreen.tooltip = Sdílejte celou svou plochu
-bbb.desktopPublish.fullscreen.label = Celá obrazovka
-bbb.desktopPublish.region.tooltip = Sdílejte část Vaší plochy
-bbb.desktopPublish.region.label = Oblast
-bbb.desktopPublish.stop.tooltip = Zrušit sdílení plochy
-bbb.desktopPublish.stop.label = Zrušit
-bbb.desktopPublish.maximizeRestoreBtn.toolTip = Nemůžete maximalizovat toto okno.
-bbb.desktopPublish.closeBtn.toolTip = Ukončit sdílení a zavřít toto okno.
-bbb.desktopPublish.minimizeBtn.toolTip = Minimalizovat toto okno.
-
-bbb.desktopView.title = Sdílení plochy
-bbb.desktopView.fitToWindow = Přizpůsobit oknu
-bbb.desktopView.actualSize = Zobrazit aktuální velikost
-
-# ToolbarButton.mxml
-bbb.toolbar.phone.toolTip = Zapnout můj mikrofon
-bbb.toolbar.deskshare.toolTip = Sdílet mou plochu
-bbb.toolbar.video.toolTip = Zapnout mou kameru
-
-# Whiteboard
-bbb.highlighter.toolbar.pencil = Zvýrazňovač
-bbb.highlighter.toolbar.ellipse = Kruh
-bbb.highlighter.toolbar.rectangle = Čtverec
-bbb.highlighter.toolbar.clear = Vyčistit stránku
-bbb.highlighter.toolbar.undo = Vrátit zpět tvar
-bbb.highlighter.toolbar.color = Vybrat barvu
-bbb.highlighter.toolbar.thickness = Změnit tloušťku čáry
-
-bbb.highlighter.button.toolTipShow = Zobrazit tabuli
-bbb.highlighter.button.toolTipHide = Skrýt tabuli
+bbb.oldlocalewindow.reminder2 = Prsosíme vymažte cache Vašeho prohlížeče a zkuste to znovu.
+bbb.presentation.maxUploadFileExceededAlert = Chyba: Soubor je větší než je povoleno.
+bbb.fileupload.title = Nahrát prezentaci
+bbb.chat.publicMsgAwaiting2 = * Čekání na veřejnou zprávu *
+bbb.viewers.viewersGrid.roleItemRenderer = Role
+bbb.oldlocalewindow.windowTitle = Upozornění: Starý jazykový překlad
+bbb.presentation.converted = Převedeno {0} z {1} snímků.
+bbb.viewers.presentBtn.toolTip = Vyberte přítomného a zvolte ho prezentujícím.
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.streamIcon.toolTip = Klikněte pro zobrazení.
+bbb.highlighter.toolbar.undo = Vrátit zpět tvar
+bbb.desktopPublish.minimizeBtn.toolTip = Minimalizovat toto okno.
+bbb.viewers.presentBtn.label = Přepnout prezentujícího
+bbb.viewers.kickUserBtn.toolTip = Kliknutím odpojíte uživatele.
+bbb.listeners.ejectTooltip = Kliknutím odpojíte uživatele.
+bbb.presentation.uploadcomplete = Nahrávání bylo dokončeno. Prosíme chvíli počkejte, dokument bude převeden.
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.raiseHand.toolTip = Ruka zvednuta v {0}
+bbb.desktopView.actualSize = Zobrazit aktuální velikost
+bbb.desktopPublish.region.tooltip = Sdílejte část Vaší plochy
+bbb.presentation.error.convert.swf = Chyba při převodu nahraného souboru. Prosíme kontaktujte administratora.
+bbb.fileupload.progBarLbl = Postup:
+bbb.presentation.error.security = Bezpečnostní chyba: Prosíme kontaktujte administratora.
+bbb.desktopPublish.maximizeRestoreBtn.toolTip = Nemůžete maximalizovat toto okno.
+bbb.listenerItem.nameLbl.toolTip = Vyberte tohoto uživatele a klikněte na tlačítko pro vypnutí či zapnutí zvuku.
+bbb.desktopPublish.region.label = Oblast
+bbb.chat.cmpColorPicker.toolTip = Barva textu
+bbb.listenerItem.muteUnmute.toolTip = Vypnout nebo zapnout zvuk tomuto posluchači
+bbb.chat.chatOptions = Nastavení chatu
+bbb.presentation.uploadwindow.closeLabel = Kliknutím na OK zavřete toto okno
+bbb.viewers.title = Uživatelé{0} {1}
+bbb.presentation.ok = OK
+bbb.mainToolbar.helpBtn = Pomoc
+bbb.fileupload.showBtn = Zobrazit
+bbb.fileupload.fileLbl = Soubor:
+bbb.toolbar.deskshare.toolTip = Sdílet mou plochu
+bbb.mainshell.copyrightLabel2 = (c) 2010, BigBlueButton build {0} - Více informací na jdete na stránkách http://www.bigbluebutton.org/.
+bbb.presentation.uploadwindow.powerpoint = POWERPOINT
+bbb.chat.publicMsgAwaiting = Čekání na veřejnou zprávu
+bbb.chat.sendBtn = Odeslat
+bbb.publishVideo.title = Streamovaná webkamera
+bbb.presentation.uploadPresBtn = Nahrát dokument pro prezentaci.
+bbb.presentation.uploadPresBtn.toolTip = Nahrát dokument pro prezentaci.
+bbb.highlighter.toolbar.ellipse = Kruh
+bbb.fileupload.deleteBtn.toolTip = Odstranit prezentaci
+bbb.listenerItem.talkImg.toolTip = Hovor
+bbb.presentation.document.converted = Dokument byl úspěšně převeden.
+bbb.presentation.error.convert.maxnbpagereach = Chyba: Nahraný dokument má příliš mnoho stránek.
+bbb.desktopView.title = Sdílení plochy
+bbb.presentation.forwardBtn.toolTip = Následující snímek
+bbb.fileupload.genThumbText = Vytvářím náhledy..
+bbb.desktopPublish.title = Sdílení plochy: Náhled prezentujícího
+bbb.fileupload.uploadBtn = Nahrát
+bbb.fileupload.uploadBtn.toolTip = Nahrát soubor
+bbb.fileupload.showBtn.toolTip = Zobrazit prezentaci
+bbb.listeners.muteAllBtn.toolTip = Všem vypnout zvuk
+bbb.video.publish.close.tooltip = Ukončit sdílení Vašeho videa
+bbb.presentation.error.convert.nbpage = Chyba: Selhalo určení počtu stránek nahraného dokumentu.
+bbb.mainshell.locale.version = 0.71
+bbb.chat.title = Chat
+bbb.presentation.uploaded = nahráno.
+bbb.mainshell.logBtn.toolTip = Otevřít okno logu
+bbb.desktopPublish.stop.tooltip = Zrušit sdílení plochy
+bbb.presentation.uploadwindow.excel = EXCEL
+bbb.toolbar.video.toolTip = Zapnout mou kameru
+bbb.presentation.slideNumLbl.toolTip = Kliknutím vyberte snímek
+bbb.highlighter.toolbar.rectangle = Čtverec
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer = Status
+bbb.presentation.uploadwindow.word = WORD
+bbb.mainshell.statusProgress.loading = Nahrávám {0} modulů
+bbb.presentation.error.io = IO chyba: Prosíme kontaktujte administratora.
+bbb.chat.sendBtn.toolTip = Odeslat zprávu
+bbb.highlighter.button.toolTipHide = Skrýt tabuli
+bbb.mainToolbar.logoutBtn = Odhlásit se
+bbb.highlighter.toolbar.color = Vybrat barvu
+bbb.chat.privateMsgAwaiting2 = * Čekání na soukromou zprávu *
+bbb.presentation.document.supported = Nahraný dokument je podporován. Zahajuji převod...
+bbb.listeners.title = Posluchači{0} {1}
+bbb.fileupload.presentationNamesLbl = Nahrané prezentace:
+bbb.pageTitle = BigBlueButton
+bbb.mainshell.resetLayoutBtn.toolTip = Původní nastavení vzhledu
+bbb.presentation.uploadwindow.pdf = PDF
+bbb.publishVideo.startPublishBtn.toolTip = Zahájení streamování
+bbb.highlighter.toolbar.clear = Vyčistit stránku
+bbb.toolbar.phone.toolTip = Zapnout můj mikrofon
+bbb.chat.privateChatSelect = Vyberte osobu, se kterou chcete chatovat soukromě
+bbb.fileupload.okCancelBtn = Zrušit
+bbb.video.publish.close.label = Zrušit
+bbb.desktopPublish.stop.label = Zrušit
+bbb.presentation.presenterNameLbl = {0} aktuálně prezentuje.
+bbb.chat.privateMsgAwaiting = Čekání na soukromou zprávu
+bbb.desktopView.fitToWindow = Přizpůsobit oknu
+bbb.highlighter.toolbar.pencil = Zvýrazňovač
+bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Připojuji se k serveru
+bbb.listenerItem.lockImg.toolTip = Kliknutím vypnete nebo zapnete zvuk
+bbb.listeners.unmuteAllBtn.toolTip = Všem zapnout zvuk
+bbb.presentation.title = Prezentace
+bbb.desktopPublish.closeBtn.toolTip = Ukončit sdílení a zavřít toto okno.
+bbb.fileupload.selectBtn.toolTip = Vyhledat soubor
+bbb.presentation.uploadwindow.image = OBRÁZEK
+bbb.presentation.backBtn.toolTip = Předchozí snímek.
+bbb.desktopPublish.fullscreen.tooltip = Sdílejte celou svou plochu
+bbb.presentation.error.document.convert.failed = Chyba: Převod dokumentu selhal.
+bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer = Jméno
+bbb.oldlocalewindow.reminder1 = Máte starý jazykový překlad BigBlueButtonu.
+bbb.highlighter.button.toolTipShow = Zobrazit tabuli
+bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer.nameLabel.toolTip = Jste přihlášeni jako tento uživatel.
+bbb.chat.fontSize = Velikost písma
+bbb.presentation.resetZoomBtn.toolTip = Obnovit Zoom
+bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Omlouváme se, k serveru se nelze připojit.
+bbb.chat.publicChatUsername = Všichni
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.presIcon.toolTip = Prezentující
+bbb.mainToolbar.logoutBtn.toolTip = Odhlásit se
+bbb.presentation.error.convert.notsupported = Chyba: Nahraný soubor není podporován. Prosíme nahrajte kompatibilní soubor.
+bbb.highlighter.toolbar.thickness = Změnit tloušťku čáry
+bbb.presentation.uploadwindow.presentationfile = Soubor prezentace
+bbb.viewers.raiseHandBtn.toolTip = Klikněte pro zvednutí ruky.
+bbb.presentation.error.convert.format = Chyba: Prosíme zkontrolujte, že nahraný soubor má správnou příponu.
+bbb.desktopPublish.fullscreen.label = Celá obrazovka
View
224 bigbluebutton-client/locale/da_DK/bbbResources.properties
@@ -1,148 +1,118 @@
-# BigBlueButton.mxml
-bbb.pageTitle = BigBlueButton
-
-# MainApplicationShell.mxml
-bbb.mainshell.locale.version=0.71
-bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Tilslutning til serveren
-bbb.mainshell.statusProgress.loading = Loading {0} modules
-bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Vi kan desværre ikke oprette forbindelse til serven.
-bbb.mainshell.copyrightLabel2 = (c) 2011, BigBlueButton build {0} - For more information see http://www.bigbluebutton.org/.
-bbb.mainshell.logBtn.toolTip = Åben log-vinduet
-bbb.mainshell.resetLayoutBtn.toolTip = Reset Layout
-
-# OldLocaleWarnWIndow.mxml
-bbb.oldlocalewindow.reminder1=Du har måske en gammel oversættelser af BigBlueButton.
-bbb.oldlocalewindow.reminder2=Clear din browsers cache og prøv igen.
-bbb.oldlocalewindow.windowTitle=Warning: Gamle Oversættelser
-
-# MainToolbar.mxml
-bbb.mainToolbar.helpBtn = Hjælp
-bbb.mainToolbar.logoutBtn = Logout
-bbb.mainToolbar.logoutBtn.toolTip = Log ud
-
-
-###### modules ######
-
-# Viewers
-bbb.viewers.title = Users{0} {1}
-bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer = Navn
-bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer.nameLabel.toolTip = Du er logget ind som denne bruger.
+bbb.oldlocalewindow.reminder2 = Clear din browsers cache og prøv igen.
+bbb.presentation.maxUploadFileExceededAlert = Error: Filen er større end hvad der er tilladt.
+bbb.fileupload.title = Upload Præsentation
+bbb.chat.publicMsgAwaiting2 = * Offentlige besked venter *
bbb.viewers.viewersGrid.roleItemRenderer = Rolle
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer = Status
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.raiseHand.toolTip = Hånd løftet {0}
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.streamIcon.toolTip = Klik for at se.
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.presIcon.toolTip = Studievært
+bbb.oldlocalewindow.windowTitle = Warning: Gamle Oversættelser
+bbb.presentation.converted = Converted {0} of {1} slides.
bbb.viewers.presentBtn.toolTip = Vælg web deltager at være studievært.
-bbb.viewers.raiseHandBtn.toolTip = Klik for at hæve hånden.
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.streamIcon.toolTip = Klik for at se.
+bbb.highlighter.toolbar.undo = Fortryd Shape
+bbb.desktopPublish.minimizeBtn.toolTip = Minimer dette vindue
bbb.viewers.presentBtn.label = Skift studievært
bbb.viewers.kickUserBtn.toolTip = Kick Bruger
-
-# Presentation
-bbb.presentation.title = Præsentation
-bbb.presentation.uploadPresBtn = Upload et dokument til præsentation.
-bbb.presentation.uploadPresBtn.toolTip = Upload et dokument til præsentation.
-bbb.presentation.backBtn.toolTip = Forrige slide.
-bbb.presentation.slideNumLbl.toolTip = Klik for at vælge et slide
-bbb.presentation.forwardBtn.toolTip = Næste slide
-bbb.presentation.resetZoomBtn.toolTip = Reset Zoom
-bbb.presentation.presenterNameLbl = {0} er i øjeblikket præsenteret.
-bbb.presentation.clickToUpload = Upload præsentation
-bbb.presentation.maxUploadFileExceededAlert = Error: Filen er større end hvad der er tilladt.
-
+bbb.listeners.ejectTooltip = Kick Bruger
bbb.presentation.uploadcomplete = Upload komplet. Vent venligst mens vi konverterer dokumentet.
-bbb.presentation.uploaded = uploaded.
-bbb.presentation.document.supported = Det uploadede dokument er understøttet. Begynder at konvertere...
-bbb.presentation.document.converted = Office-dokument konverteret vellykket .
-bbb.presentation.error.document.convert.failed = Error: Kunne ikke konvertere Office-dokument.
-bbb.presentation.error.io = IO Error: Kontakt administratoren.
-bbb.presentation.error.security = Security Error: Kontakt administratoren.
-bbb.presentation.error.convert.format = Error: Kontrollere at den uploadede fil har en gyldig extension.
-bbb.presentation.error.convert.notsupported = Error: Det uploadede dokument er ikke understøttet. Upload en kompatibelt fil.
-bbb.presentation.error.convert.nbpage = Error: Kunne ikke bestemme antallet af sider i den uploadede dokument.
-bbb.presentation.error.convert.maxnbpagereach = Error: Den uploadede dokument har for mange sider.
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.raiseHand.toolTip = Hånd løftet {0}
+bbb.desktopView.actualSize = Display faktiske størrelse
+bbb.desktopPublish.region.tooltip = Del et stykke af din skærm
bbb.presentation.error.convert.swf = Fejl ved konvertering uploadede fil. Kontakt administratoren.
-bbb.presentation.converted = Converted {0} of {1} slides.
-bbb.presentation.ok = OK
-bbb.presentation.uploadwindow.presentationfile = Præsentation fil
-bbb.presentation.uploadwindow.pdf = PDF
-bbb.presentation.uploadwindow.word = WORD
-bbb.presentation.uploadwindow.excel = EXCEL
-bbb.presentation.uploadwindow.powerpoint = POWERPOINT
-bbb.presentation.uploadwindow.image = BILLEDE
+bbb.fileupload.progBarLbl = Fremskridt:
+bbb.presentation.error.security = Security Error: Kontakt administratoren.
+bbb.desktopPublish.maximizeRestoreBtn.toolTip = Du kan ikke maksimere dette vindue.
+bbb.listenerItem.nameLbl.toolTip = Vælg denne bruger og klik på knappen for at slå til eller fra.
+bbb.desktopPublish.region.label = Region
+bbb.chat.cmpColorPicker.toolTip = Tekstfarve
+bbb.listenerItem.muteUnmute.toolTip = Aktivering eller deaktivering denne lytter
+bbb.chat.chatOptions = Chat Indstillinger
bbb.presentation.uploadwindow.closeLabel = Klik OK for at lukke vinduet
-bbb.fileupload.title = Upload Præsentation
+bbb.viewers.title = Users{0} {1}
+bbb.presentation.ok = OK
+bbb.mainToolbar.helpBtn = Hjælp
+bbb.fileupload.showBtn = Vis
bbb.fileupload.fileLbl = Fil:
-bbb.fileupload.selectBtn.toolTip = Gennemse fil
+bbb.toolbar.deskshare.toolTip = Del Mit Skrivebord
+bbb.mainshell.copyrightLabel2 = (c) 2011, BigBlueButton build {0} - For more information see http://www.bigbluebutton.org/.
+bbb.presentation.uploadwindow.powerpoint = POWERPOINT
+bbb.chat.publicMsgAwaiting = Offentlige besked venter
+bbb.chat.sendBtn = Send
+bbb.publishVideo.title = Del dit webcam
+bbb.presentation.uploadPresBtn = Upload et dokument til præsentation.
+bbb.presentation.uploadPresBtn.toolTip = Upload et dokument til præsentation.
+bbb.highlighter.toolbar.ellipse = Cirkel
+bbb.fileupload.deleteBtn.toolTip = Slet Præsentation
+bbb.listenerItem.talkImg.toolTip = Taler
+bbb.presentation.document.converted = Office-dokument konverteret vellykket .
+bbb.presentation.error.convert.maxnbpagereach = Error: Den uploadede dokument har for mange sider.
+bbb.desktopView.title = Del Skrivebord
+bbb.presentation.forwardBtn.toolTip = Næste slide
+bbb.fileupload.genThumbText = Generering thumbnails..
+bbb.desktopPublish.title = Skrivebord deling: Presenter Preview
bbb.fileupload.uploadBtn = Upload
bbb.fileupload.uploadBtn.toolTip = Upload fil
-bbb.fileupload.presentationNamesLbl = Uploadet Præsentation:
-bbb.fileupload.deleteBtn.toolTip = Slet Præsentation
-bbb.fileupload.showBtn = Vis
bbb.fileupload.showBtn.toolTip = Vis Præsentation
-bbb.fileupload.okCancelBtn = Annuller
-bbb.fileupload.genThumbText = Generering thumbnails..
-bbb.fileupload.progBarLbl = Fremskridt:
-
-# Chat
+bbb.listeners.muteAllBtn.toolTip = Dæmp alle
+bbb.video.publish.close.tooltip = Stop deling af din video
+bbb.presentation.error.convert.nbpage = Error: Kunne ikke bestemme antallet af sider i den uploadede dokument.
+bbb.mainshell.locale.version = 0.71
bbb.chat.title = Chat
-bbb.chat.cmpColorPicker.toolTip = Tekstfarve
-bbb.chat.sendBtn = Send
+bbb.presentation.uploaded = uploaded.
+bbb.mainshell.logBtn.toolTip = Åben log-vinduet
+bbb.desktopPublish.stop.tooltip = Luk Skærm deling
+bbb.presentation.uploadwindow.excel = EXCEL
+bbb.toolbar.video.toolTip = Del Mit kamera
+bbb.presentation.slideNumLbl.toolTip = Klik for at vælge et slide
+bbb.highlighter.toolbar.rectangle = Rektangel
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer = Status
+bbb.presentation.uploadwindow.word = WORD
+bbb.mainshell.statusProgress.loading = Loading {0} modules
+bbb.presentation.error.io = IO Error: Kontakt administratoren.
bbb.chat.sendBtn.toolTip = Send Besked
-bbb.chat.publicChatUsername = Alle
-bbb.chat.publicMsgAwaiting = Offentlige besked venter
-bbb.chat.publicMsgAwaiting2 = * Offentlige besked venter *
-bbb.chat.privateMsgAwaiting = Privat besked afventer
+bbb.highlighter.button.toolTipHide = Skjul Whiteboard
+bbb.mainToolbar.logoutBtn = Logout
+bbb.highlighter.toolbar.color = vælg Farve
bbb.chat.privateMsgAwaiting2 = * Privat besked afventer *
-bbb.chat.privateChatSelect = Vælg en person at chatte med privat
-bbb.chat.chatOptions = Chat Indstillinger
-bbb.chat.fontSize = Skriftstørrelse
-
-# Listeners
+bbb.presentation.document.supported = Det uploadede dokument er understøttet. Begynder at konvertere...
bbb.listeners.title = Listeners{0} {1}
-bbb.listeners.muteAllBtn.toolTip = Dæmp alle
-bbb.listeners.unmuteAllBtn.toolTip = Udæmp alle
-bbb.listeners.ejectTooltip = Kick Bruger
-bbb.listenerItem.nameLbl.toolTip = Vælg denne bruger og klik på knappen for at slå til eller fra.
-bbb.listenerItem.talkImg.toolTip = Taler
-bbb.listenerItem.lockImg.toolTip = Klik for at slå til eller fra
-bbb.listenerItem.muteUnmute.toolTip = Aktivering eller deaktivering denne lytter
-
-# Video
-bbb.publishVideo.title = Del dit webcam
+bbb.fileupload.presentationNamesLbl = Uploadet Præsentation:
+bbb.pageTitle = BigBlueButton
+bbb.mainshell.resetLayoutBtn.toolTip = Reset Layout
+bbb.presentation.uploadwindow.pdf = PDF
bbb.publishVideo.startPublishBtn.toolTip = Start deling
-bbb.video.publish.close.tooltip = Stop deling af din video
+bbb.highlighter.toolbar.clear = Ryd Side
+bbb.toolbar.phone.toolTip = Del min mikrofon
+bbb.chat.privateChatSelect = Vælg en person at chatte med privat
+bbb.fileupload.okCancelBtn = Annuller
bbb.video.publish.close.label = Luk
-
-# Desktop Sharing
-bbb.desktopPublish.title = Skrivebord deling: Presenter Preview
-bbb.desktopPublish.fullscreen.tooltip = Del hele din skærm
-bbb.desktopPublish.fullscreen.label = Fuld skærm
-bbb.desktopPublish.region.tooltip = Del et stykke af din skærm
-bbb.desktopPublish.region.label = Region
-bbb.desktopPublish.stop.tooltip = Luk Skærm deling
bbb.desktopPublish.stop.label = Luk
-bbb.desktopPublish.maximizeRestoreBtn.toolTip = Du kan ikke maksimere dette vindue.
-bbb.desktopPublish.closeBtn.toolTip = Stop deling og luk dette vindue.
-bbb.desktopPublish.minimizeBtn.toolTip =Minimer dette vindue
-
-bbb.desktopView.title = Del Skrivebord
+bbb.presentation.presenterNameLbl = {0} er i øjeblikket præsenteret.
+bbb.chat.privateMsgAwaiting = Privat besked afventer
bbb.desktopView.fitToWindow = Tilpas til vindue
-bbb.desktopView.actualSize =Display faktiske størrelse
-
-# ToolbarButton.mxml
-bbb.toolbar.phone.toolTip = Del min mikrofon
-bbb.toolbar.deskshare.toolTip = Del Mit Skrivebord
-bbb.toolbar.video.toolTip = Del Mit kamera
-
-# Whiteboard
bbb.highlighter.toolbar.pencil = Highlighter
-bbb.highlighter.toolbar.ellipse = Cirkel
-bbb.highlighter.toolbar.rectangle =Rektangel
-bbb.highlighter.toolbar.clear = Ryd Side
-bbb.highlighter.toolbar.undo = Fortryd Shape
-bbb.highlighter.toolbar.color = vælg Farve
-bbb.highlighter.toolbar.thickness = Skift Tykkelse
+bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Tilslutning til serveren
+bbb.listenerItem.lockImg.toolTip = Klik for at slå til eller fra
+bbb.listeners.unmuteAllBtn.toolTip = Udæmp alle
+bbb.presentation.title = Præsentation
+bbb.desktopPublish.closeBtn.toolTip = Stop deling og luk dette vindue.
+bbb.fileupload.selectBtn.toolTip = Gennemse fil
+bbb.presentation.uploadwindow.image = BILLEDE
+bbb.presentation.clickToUpload = Upload præsentation
+bbb.presentation.backBtn.toolTip = Forrige slide.
+bbb.desktopPublish.fullscreen.tooltip = Del hele din skærm
+bbb.presentation.error.document.convert.failed = Error: Kunne ikke konvertere Office-dokument.
+bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer = Navn
+bbb.oldlocalewindow.reminder1 = Du har måske en gammel oversættelser af BigBlueButton.
bbb.highlighter.button.toolTipShow = Vis Whiteboard
-bbb.highlighter.button.toolTipHide = Skjul Whiteboard
-
-
+bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer.nameLabel.toolTip = Du er logget ind som denne bruger.
+bbb.chat.fontSize = Skriftstørrelse
+bbb.presentation.resetZoomBtn.toolTip = Reset Zoom
+bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Vi kan desværre ikke oprette forbindelse til serven.
+bbb.chat.publicChatUsername = Alle
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.presIcon.toolTip = Studievært
+bbb.mainToolbar.logoutBtn.toolTip = Log ud
+bbb.presentation.error.convert.notsupported = Error: Det uploadede dokument er ikke understøttet. Upload en kompatibelt fil.
+bbb.highlighter.toolbar.thickness = Skift Tykkelse
+bbb.presentation.uploadwindow.presentationfile = Præsentation fil
+bbb.viewers.raiseHandBtn.toolTip = Klik for at hæve hånden.
+bbb.presentation.error.convert.format = Error: Kontrollere at den uploadede fil har en gyldig extension.
+bbb.desktopPublish.fullscreen.label = Fuld skærm
View
236 bigbluebutton-client/locale/de_DE/bbbResources.properties
@@ -1,161 +1,117 @@
-
-# BigBlueButton.mxml
-bbb.pageTitle = BigBlueButton
-
-# MainApplicationShell.mxml
-bbb.mainshell.locale.version=0.71
-
-bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Baue Verbindung zum Server auf
-
-bbb.mainshell.statusProgress.loading = Lade:
-
-bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden.
-bbb.mainshell.copyrightLabel2 = (c) 2010, BigBlueButton Version {0} - Weitere Informationen unter http://www.bigbluebutton.org/.
-bbb.mainshell.logBtn.toolTip = Öffne Protokoll Fenster
-
-bbb.mainshell.resetLayoutBtn.toolTip = Anordnung wiederherstellen
-
-# OldLocaleWarnWIndow.mxml
-bbb.oldlocalewindow.reminder1=You may have an old language translations of BigBlueButton.
-bbb.oldlocalewindow.reminder2=Please clear your browser's cache and try again.
-bbb.oldlocalewindow.windowTitle=Warning: Old Language Translations
-
-
-# MainToolbar.mxml
-bbb.mainToolbar.helpBtn = Hilfe
-bbb.mainToolbar.logoutBtn = Abmelden
-bbb.mainToolbar.logoutBtn.toolTip = Abmelden
-
-
-###### modules ######
-
-# Viewers
-
-bbb.viewers.title = Benutzer{0} {1}
-bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer = Name
-bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer.nameLabel.toolTip = Angemeldet als dieser Benutzer.
+bbb.oldlocalewindow.reminder2 = Please clear your browser's cache and try again.
+bbb.presentation.maxUploadFileExceededAlert = Der Datei-Upload überschreitet die zulässige maximale Größe.
+bbb.fileupload.title = Präsentation hochladen
+bbb.chat.publicMsgAwaiting2 = * Öffentliche Nachricht eingetroffen *
bbb.viewers.viewersGrid.roleItemRenderer = Rolle
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer = Status
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.raiseHand.toolTip = Meldung als {0}er
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.streamIcon.toolTip = Doppelklick zur Ansicht.
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.presIcon.toolTip = Präsentator
+bbb.oldlocalewindow.windowTitle = Warning: Old Language Translations
+bbb.presentation.converted = {0} von {1} Folien umgewandelt.
bbb.viewers.presentBtn.toolTip = Teilnehmer als Präsentator auswählen.
-bbb.viewers.raiseHandBtn.toolTip = Klicken um die Hand zu heben.
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.streamIcon.toolTip = Doppelklick zur Ansicht.
+bbb.highlighter.toolbar.undo = letzte Änderung rückgängig machen
+bbb.desktopPublish.minimizeBtn.toolTip = Minimize this window.
bbb.viewers.presentBtn.label = Presentator wechseln
bbb.viewers.kickUserBtn.toolTip = Benutzer entlassen
-
-# Presentation
-
-bbb.presentation.title = Präsentation
-bbb.presentation.uploadPresBtn = Ein Dokument zur Präsentation hinzufügen.
-bbb.presentation.uploadPresBtn.toolTip = Ein Dokument zur Präsentation hinzufügen.
-bbb.presentation.backBtn.toolTip = Vorherige Folie
-bbb.presentation.slideNumLbl =
-bbb.presentation.forwardBtn.toolTip = Nächste Folie
-bbb.presentation.resetZoomBtn.toolTip = Skalierung zurück setzen
-bbb.presentation.presenterNameLbl = {0} präsentiert derzeit.
-bbb.presentation.clickToUpload = Präsentation hochladen
-bbb.presentation.maxUploadFileExceededAlert = Der Datei-Upload überschreitet die zulässige maximale Größe.
-
-
+bbb.listeners.ejectTooltip = Benutzer entlassen
bbb.presentation.uploadcomplete = Upload abgeschlossen. Bitte warten während das Dokument umgewandelt wird.
-bbb.presentation.uploaded = hochgeladen.
-bbb.presentation.document.supported = Das hochgeladene Dokument wird unterstützt.
-bbb.presentation.document.converted = Das Dokument wurde erfolgreich umgewandelt.
-bbb.presentation.error.document.convert.failed = Fehler: Das Dokument konnte nicht umgewandelt werden.
-bbb.presentation.error.io = IO Fehler: Bitte den Administrator kontaktieren.
-bbb.presentation.error.security = Sicherheits Fehler: Bitte den Administrator kontaktieren.
-bbb.presentation.error.convert.format = Fehler: Bitte die Dateiendung prüfen.
-bbb.presentation.error.convert.notsupported = Fehler: Das hochgeladene Dokument wird nicht unterstützt. Bitte eine unterstützte Datei hochladen.
-bbb.presentation.error.convert.nbpage = Fehler: Das hochgeladene Dokument konte nicht umgewandelt werden.
-bbb.presentation.error.convert.maxnbpagereach = Fehler: Das hochgeladene Dokument hat zu viele Seiten.
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.raiseHand.toolTip = Meldung als {0}er
+bbb.desktopView.actualSize = Display actual size
+bbb.desktopPublish.region.tooltip = Share a part of your screen
bbb.presentation.error.convert.swf = Fehler bei der Umwandlung der Datei. Bitte den Administrator kontaktieren.
-
-bbb.presentation.converted = {0} von {1} Folien umgewandelt.
-
+bbb.fileupload.progBarLbl = Fortschritt:
+bbb.presentation.error.security = Sicherheits Fehler: Bitte den Administrator kontaktieren.
+bbb.desktopPublish.maximizeRestoreBtn.toolTip = You cannot maximize this window.
+bbb.listenerItem.nameLbl.toolTip = Aus dem Sprachkanal zu entfernenden Teilnehmer wählen.
+bbb.desktopPublish.region.label = Region
+bbb.chat.cmpColorPicker.toolTip = Textfarbe
+bbb.listenerItem.muteUnmute.toolTip = Sprecher
+bbb.chat.chatOptions = Chat Optionen
+bbb.presentation.uploadwindow.closeLabel = Zum Schließen des Fenster \"OK\" klicken
+bbb.viewers.title = Benutzer{0} {1}
bbb.presentation.ok = OK
-bbb.presentation.uploadwindow.presentationfile = Präsentation
-bbb.presentation.uploadwindow.pdf = PDF
-bbb.presentation.uploadwindow.word = WORD
-bbb.presentation.uploadwindow.excel = EXCEL
-bbb.presentation.uploadwindow.powerpoint = POWERPOINT
-bbb.presentation.uploadwindow.image = IMAGE
-bbb.presentation.uploadwindow.closeLabel = Zum Schließen des Fenster "OK" klicken
-
-bbb.fileupload.title = Präsentation hochladen
+bbb.mainToolbar.helpBtn = Hilfe
+bbb.fileupload.showBtn = Anzeigen
bbb.fileupload.fileLbl = Datei:
-bbb.fileupload.selectBtn.toolTip = Datei auswählen
+bbb.toolbar.deskshare.toolTip = Desktop veröffentlichen
+bbb.mainshell.copyrightLabel2 = (c) 2010, BigBlueButton Version {0} - Weitere Informationen unter http://www.bigbluebutton.org/.
+bbb.presentation.uploadwindow.powerpoint = POWERPOINT
+bbb.chat.publicMsgAwaiting = Öffentliche Nachricht eingetroffen
+bbb.chat.sendBtn = Absenden
+bbb.publishVideo.title = Kamera
+bbb.presentation.uploadPresBtn = Ein Dokument zur Präsentation hinzufügen.
+bbb.presentation.uploadPresBtn.toolTip = Ein Dokument zur Präsentation hinzufügen.
+bbb.highlighter.toolbar.ellipse = Kreis
+bbb.fileupload.deleteBtn.toolTip = Präsentation entfernen
+bbb.listenerItem.talkImg.toolTip = Klicken um den Teilnehmer zu entfernen.
+bbb.presentation.document.converted = Das Dokument wurde erfolgreich umgewandelt.
+bbb.presentation.error.convert.maxnbpagereach = Fehler: Das hochgeladene Dokument hat zu viele Seiten.
+bbb.desktopView.title = Desktop Sharing
+bbb.presentation.forwardBtn.toolTip = Nächste Folie
+bbb.fileupload.genThumbText = Erzeuge Miniaturbilder…
+bbb.desktopPublish.title = Desktop Sharing: Presenter's Preview
bbb.fileupload.uploadBtn = Hochladen
bbb.fileupload.uploadBtn.toolTip = Datei hochladen
-bbb.fileupload.presentationNamesLbl = Hochgeladene Präsentationen:
-bbb.fileupload.deleteBtn.toolTip = Präsentation entfernen
-bbb.fileupload.showBtn = Anzeigen
bbb.fileupload.showBtn.toolTip = Präsentation anzeigen
-bbb.fileupload.okCancelBtn = Abbrechen
-
-bbb.fileupload.genThumbText = Erzeuge Miniaturbilder…
-bbb.fileupload.progBarLbl = Fortschritt:
-
-# Chat
+bbb.listeners.muteAllBtn.toolTip = Alle Stummschalten
+bbb.video.publish.close.tooltip = Stop sharing your video
+bbb.presentation.error.convert.nbpage = Fehler: Das hochgeladene Dokument konte nicht umgewandelt werden.
+bbb.mainshell.locale.version = 0.71
bbb.chat.title = Chat
-bbb.chat.cmpColorPicker.toolTip = Textfarbe
-bbb.chat.sendBtn = Absenden
+bbb.presentation.uploaded = hochgeladen.
+bbb.mainshell.logBtn.toolTip = Öffne Protokoll Fenster
+bbb.desktopPublish.stop.tooltip = Close screen share
+bbb.presentation.uploadwindow.excel = EXCEL
+bbb.toolbar.video.toolTip = Kamera anschalten
+bbb.highlighter.toolbar.rectangle = Rechteck
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer = Status
+bbb.presentation.uploadwindow.word = WORD
+bbb.mainshell.statusProgress.loading = Lade:
+bbb.presentation.error.io = IO Fehler: Bitte den Administrator kontaktieren.
bbb.chat.sendBtn.toolTip = Nachricht senden
-bbb.chat.publicChatUsername = Alle
-bbb.chat.publicMsgAwaiting = Öffentliche Nachricht eingetroffen
-bbb.chat.publicMsgAwaiting2 = * Öffentliche Nachricht eingetroffen *
-bbb.chat.privateMsgAwaiting = Private Nachricht eingetroffen
+bbb.highlighter.button.toolTipHide = Whiteboard ausblenden
+bbb.mainToolbar.logoutBtn = Abmelden
+bbb.highlighter.toolbar.color = Farbe wählen
bbb.chat.privateMsgAwaiting2 = * Private Nachricht eingetroffen *
-bbb.chat.privateChatSelect = Wählen Sie eine Person für den privaten Chat
-bbb.chat.chatOptions = Chat Optionen
-bbb.chat.fontSize = Font Größe
-
-# Listeners
+bbb.presentation.document.supported = Das hochgeladene Dokument wird unterstützt.
bbb.listeners.title = Sprache
-bbb.listeners.muteAllBtn.toolTip = Alle Stummschalten
-bbb.listeners.unmuteAllBtn.toolTip = Alle laut schalten
-bbb.listeners.ejectTooltip = Benutzer entlassen
-bbb.listenerItem.nameLbl.toolTip = Aus dem Sprachkanal zu entfernenden Teilnehmer wählen.
-bbb.listenerItem.talkImg.toolTip = Klicken um den Teilnehmer zu entfernen.
-
-
-bbb.listenerItem.lockImg.toolTip = Diesen Benutzer wählen und klicken um stumm oder laut zu schalten.
-bbb.listenerItem.muteUnmute.toolTip = Sprecher
-
-# Video
-bbb.publishVideo.title = Kamera
+bbb.fileupload.presentationNamesLbl = Hochgeladene Präsentationen:
+bbb.pageTitle = BigBlueButton
+bbb.mainshell.resetLayoutBtn.toolTip = Anordnung wiederherstellen
+bbb.presentation.uploadwindow.pdf = PDF
bbb.publishVideo.startPublishBtn.toolTip = Kamera freigeben
-bbb.video.publish.close.tooltip = Stop sharing your video
+bbb.highlighter.toolbar.clear = Seite zurück setzen
+bbb.toolbar.phone.toolTip = Mikrofon anschalten
+bbb.chat.privateChatSelect = Wählen Sie eine Person für den privaten Chat
+bbb.fileupload.okCancelBtn = Abbrechen
bbb.video.publish.close.label = Schließen
-
-# Desktop Sharing
-bbb.desktopPublish.title = Desktop Sharing: Presenter's Preview
-bbb.desktopPublish.fullscreen.tooltip = Share your whole screen
-bbb.desktopPublish.fullscreen.label = Vollbild
-bbb.desktopPublish.region.tooltip = Share a part of your screen
-bbb.desktopPublish.region.label = Region
-bbb.desktopPublish.stop.tooltip = Close screen share
bbb.desktopPublish.stop.label = Schließen
-bbb.desktopPublish.maximizeRestoreBtn.toolTip = You cannot maximize this window.
-bbb.desktopPublish.closeBtn.toolTip = Stop sharing and close this window.
-bbb.desktopPublish.minimizeBtn.toolTip = Minimize this window.
-
-bbb.desktopView.title = Desktop Sharing
+bbb.presentation.presenterNameLbl = {0} präsentiert derzeit.
+bbb.chat.privateMsgAwaiting = Private Nachricht eingetroffen
bbb.desktopView.fitToWindow = Fit to Window
-bbb.desktopView.actualSize = Display actual size
-
-# ToolbarButton.mxml
-bbb.toolbar.phone.toolTip = Mikrofon anschalten
-bbb.toolbar.deskshare.toolTip = Desktop veröffentlichen
-bbb.toolbar.video.toolTip = Kamera anschalten
-# Whiteboard
bbb.highlighter.toolbar.pencil = Hervorhebung
-bbb.highlighter.toolbar.ellipse = Kreis
-bbb.highlighter.toolbar.rectangle = Rechteck
-bbb.highlighter.toolbar.clear = Seite zurück setzen
-bbb.highlighter.toolbar.undo = letzte Änderung rückgängig machen
-bbb.highlighter.toolbar.color = Farbe wählen
-bbb.highlighter.toolbar.thickness = Linienbreite wählen
-
+bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Baue Verbindung zum Server auf
+bbb.listenerItem.lockImg.toolTip = Diesen Benutzer wählen und klicken um stumm oder laut zu schalten.
+bbb.listeners.unmuteAllBtn.toolTip = Alle laut schalten
+bbb.presentation.title = Präsentation
+bbb.desktopPublish.closeBtn.toolTip = Stop sharing and close this window.
+bbb.fileupload.selectBtn.toolTip = Datei auswählen
+bbb.presentation.uploadwindow.image = IMAGE
+bbb.presentation.clickToUpload = Präsentation hochladen
+bbb.presentation.backBtn.toolTip = Vorherige Folie
+bbb.desktopPublish.fullscreen.tooltip = Share your whole screen
+bbb.presentation.error.document.convert.failed = Fehler: Das Dokument konnte nicht umgewandelt werden.
+bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer = Name
+bbb.oldlocalewindow.reminder1 = You may have an old language translations of BigBlueButton.
bbb.highlighter.button.toolTipShow = Whiteboard anzeigen
-bbb.highlighter.button.toolTipHide = Whiteboard ausblenden
+bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer.nameLabel.toolTip = Angemeldet als dieser Benutzer.
+bbb.chat.fontSize = Font Größe
+bbb.presentation.resetZoomBtn.toolTip = Skalierung zurück setzen
+bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden.
+bbb.chat.publicChatUsername = Alle
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.presIcon.toolTip = Präsentator
+bbb.mainToolbar.logoutBtn.toolTip = Abmelden
+bbb.presentation.error.convert.notsupported = Fehler: Das hochgeladene Dokument wird nicht unterstützt. Bitte eine unterstützte Datei hochladen.
+bbb.highlighter.toolbar.thickness = Linienbreite wählen
+bbb.presentation.uploadwindow.presentationfile = Präsentation
+bbb.viewers.raiseHandBtn.toolTip = Klicken um die Hand zu heben.
+bbb.presentation.error.convert.format = Fehler: Bitte die Dateiendung prüfen.
+bbb.desktopPublish.fullscreen.label = Vollbild
View
282 bigbluebutton-client/locale/el_GR/bbbResources.properties
@@ -1,177 +1,105 @@
-# BigBlueButton.mxml
-bbb.pageTitle = BigBlueButton
-
-# MainApplicationShell.mxml
-bbb.mainshell.locale.version=0.71
-bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Σύνδεση στον εξυπηρετητή(server)
-bbb.mainshell.statusProgress.loading = Φορτώνει {0} modules
-bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Λυπούμαστε, αλλά δεν μπορούμε να συνδεθούμε στον εξυπηρετητή(server).
-bbb.mainshell.copyrightLabel2 = (c) 2010, BigBlueButton build {0} - Γιά περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε εδώ: http://www.bigbluebutton.org/.
-bbb.mainshell.logBtn.toolTip = Άνοιξε Παράθυρο Σύνδεσης
-bbb.mainshell.fullScreenBtn.toolTip = Εναλλαγή σε προβολή πλήρους οθόνης
-bbb.mainshell.resetLayoutBtn.toolTip = Επαναφορά Διαμόρφωσης
-
-# OldLocaleWarnWIndow.mxml
-bbb.oldlocalewindow.reminder1= Μπορεί να έχετε παλαιότερη μετάφραση του BigBlueButton.
-bbb.oldlocalewindow.reminder2=Παρακαλούμε εκκαθαρίστε το πρόσφατο ιστορικό του περιηγητή σας και ξαναπροσπαθήστε.
-bbb.oldlocalewindow.windowTitle=Προσοχή: Παλαιά Μετάφραση
-
-# LogWindow.mxml
-bbb.logwindow.title = Παράθυρο Σύνδεσης
-bbb.logwindow.highlight = Υπογραμμίστε:
-bbb.logwindow.turnLoggingOff = Αλλάξτε την σύνδεση σε κλειστή
-bbb.logwindow.clearBtn = Εκκαθάριση
-bbb.logwindow.refreshBtn =Ανανέωση
-
-# JoinFailedWindow.mxml
-bbb.joinFailedWindow.title = Η συμμετοχή απέτυχε
-bbb.joinFailedWindow.okBtn = OK
-bbb.joinFailedWindow.failedInfo = Μη έγκυρη σύνοδος. Πατήστε οκ για να συνδεθείτε.
-
-# MainToolbar.mxml
-bbb.mainToolbar.loggedInUserLbl = {1}: Dial: 613-520-7610 85115
-bbb.mainToolbar.helpBtn = Βοήθεια
-bbb.mainToolbar.logoutBtn = Αποσύνδεση
-bbb.mainToolbar.logoutBtn.toolTip = Αποσύνδεση
-
-
-###### modules ######
-
-# ViewersWindow.mxml
-bbb.viewers.title = Users{0} {1}
-bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer = Όνομα
-bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer.nameLabel.toolTip = Είστε συνδεδεμένος σαν αυτός ο χρήστης.
-bbb.viewers.viewersGrid.roleItemRenderer = Ρόλος
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer = Κατάσταση
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.raiseHand.toolTip = Χέρι Σηκωμένο στον/στην {0}
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.streamIcon.toolTip = Πατήστε για προβολή.
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.presIcon.toolTip = Εισηγητής
-bbb.viewers.presentBtn.toolTip = Επιλέξτε κάποιον απο τους συμμετέχοντες για εισηγητή.
-bbb.viewers.raiseHandBtn.toolTip = Πατήστε για να σηκώσετε το χέρι.
-bbb.viewers.presentBtn.label = Αλλάξτε Εισηγητή
-bbb.viewers.kickUserBtn.toolTip = Διώξε τον Χρήστη
-
-# Presentation
-## PresentationWindow.mxml
-bbb.presentation.title = Παρουσίαση
-bbb.presentation.uploadPresBtn = Μεταφορτώστε ένα έγγραφο για παρουσίαση.
-bbb.presentation.uploadPresBtn.toolTip = Μεταφορτώστε ένα έγγραφο για παρουσίαση.
-bbb.presentation.backBtn.toolTip = Προηγούμενη διαφάνεια.
-bbb.presentation.slideNumLbl =
-bbb.presentation.forwardBtn.toolTip = Επόμενη διαφάνεια
-bbb.presentation.resetZoomBtn.toolTip = Επαναφορά Αρχικής Μεγένθυνσης
-bbb.presentation.presenterNameLbl = {0} παρουσιάζει αυτή τη στιγμή.
-bbb.presentation.maximizeRestoreBtn.toolTip = Μεγιστοποιήστε αυτό το παράθυρο.
-bbb.presentation.maximizeRestoreBtn.toolTip2 = Αποκαταστήστε στο προηγούμενο μέγεθος.
-bbb.presentation.clickToUpload = Μεταφορτώστε μιά παρουσίαση.
-bbb.presentation.maxUploadFileExceededAlert = Σφάλμα: Το μέγεθος του φακέλλου είναι μεγαλύτερο απο το επιτρεπτό.
-
-## PresentationWindowMediator.as
-bbb.presentation.presenting = {0} παρουσιάζει αυτή τη στιγμή.
-bbb.presentation.pages = {0} / {1}
-
-## FileUploadWindowMediator.as
-bbb.presentation.uploadcomplete = Η μεταφόρτωση ολοκληρώθηκε. Παρακαλούμε περιμένετε όσο μετατρέπουμε αυτό το έγγραφο.
-bbb.presentation.uploadsuccessful = Η μεταφόρτωση ήταν επιτυχής.
-bbb.presentation.uploaded = μεταφορτώθηκε.
-bbb.presentation.document.supported = Το μεταφορτωμένο έγγραφο υποστηρίζεται. Ξεκινάει η διαδικασία μετατροπής...
-bbb.presentation.document.converted = Το έγγραφο του office μετατράπηκε επιτυχώς.
-bbb.presentation.error.document.convert.failed = Σφάλμα: Αποτυχία μετατροπής του εγγράφου office.
-bbb.presentation.error.io = IO (ERROR)Σφάλμα (Εισόδου-Εξόδου): Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.
-bbb.presentation.error.security = Security Σφάλμα (Σφάλμα Ασφαλείας): Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.
-bbb.presentation.error.convert.format = Σφάλμα: Παρακαλούμε ελέγξτε αν το μεταφορτωμένο αρχείο έχει έγκυρη κατάληξη.
-bbb.presentation.error.convert.notsupported = Σφάλμα: Το μεταφορτωμένο έγγραφο δεν υποστηρίζεται. Παρακαλούμε μεταφορτώστε ένα συμβατό αρχείο.
-bbb.presentation.error.convert.soffice = Σφάλμα: Αποτυχία μετατροπής του μεταφορτωμένου εγγράφου.
-bbb.presentation.error.convert.nbpage = Σφάλμα: Αποτυχία καθορισμού του αριθμού σελίδων στο μεταφορτωμένο έγγραφο.
-bbb.presentation.error.convert.maxnbpagereach = Σφάλμα: Το μεταφορτωμένο έγγραφο έχει πάρα πολλές σελίδες.
-bbb.presentation.error.convert.swf = Σφάλμα κατά την μετατροπή του μεταφορτωμένου αρχείου. Παρακαλούμε Επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή.
-bbb.presentation.error.convert.swfimage = Σφάλμα κατά την Μετατροπή της Εικόνας(Image) σε Swf : παρακαλούμε ελέγξτε ότι η εικόνα σας(image) δεν είναι αλλοιωμένη ή ότι είναι σε JPG/PNG Format.
-bbb.presentation.error.convert.swfpdf = Σφάλμα κατά την Μετατροπή PDF σε Swf :παρακαλούμε ελέγξτε ότι το PDF αρχείο σας δεν είναι αλλοιωμένο.
-bbb.presentation.error.convert.thumbnail = Σφάλμα κατά την δημιουργία μικρογραφίας. Παρακαλούμε Επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή.
-bbb.presentation.converted = Μετατροπή {0} από {1} διαφανειών.
-bbb.presentation.extracting = Αποσυμπίεση διαφάνειας {0} από {1} διαφάνειες.
-bbb.presentation.ok = OK
-bbb.presentation.uploadwindow.presentationfile = Αρχείο παρουσίασης
-bbb.presentation.uploadwindow.pdf = PDF
-bbb.presentation.uploadwindow.word = WORD
-bbb.presentation.uploadwindow.excel = EXCEL
-bbb.presentation.uploadwindow.powerpoint = POWERPOINT
-bbb.presentation.uploadwindow.image = IMAGE
-
-## FileUploadWindow.mxml
-bbb.fileupload.title = Μεταφόρτωση Παρουσίασης
-bbb.fileupload.fileLbl = Αρχείο:
-bbb.fileupload.selectBtn.toolTip = Αναζήτηση αρχείου
-bbb.fileupload.uploadBtn = Μεταφόρτωση
-bbb.fileupload.uploadBtn.toolTip = Μεταφόρτωση αρχείου
-bbb.fileupload.presentationNamesLbl = Μεταφορτωμένες Παρουσιάσεις
-bbb.fileupload.deleteBtn.toolTip = Διαγραφή της Παρουσίασης
-bbb.fileupload.showBtn = Δείξε
-bbb.fileupload.showBtn.toolTip = Δείξε την Παρουσίαση
-bbb.fileupload.okCancelBtn = Ακύρωση
-bbb.fileupload.progressLbl.uploadSuccessful = Η Μεταφόρτωση ολοκληρώθηκε. Παρακαλούμε περιμένετε όσο μετατρέπουμε το έγγραφο.
-bbb.fileupload.progressBar.uploadSuccessful = Η Μεταφόρτωση ήταν επιτυχής.
-bbb.fileupload.progressLbl.uploading = {0}% μεταφορτώθηκε.
-bbb.fileupload.progressBar.uploading = {0}% μεταφορτώθηκε.
-bbb.fileupload.progressLbl.converting = Μετατράπηκαν {0} από {1} διαφάνειες.
-bbb.fileupload.progressBar.converting = Μετατράπηκαν {0} από {1} διαφάνειες.
-bbb.fileupload.progressLbl.extracting = Αποσυμπίεση διαφάνειας {0} από {1} διαφάνειες.
-bbb.fileupload.progressBar.extracting = Αποσυμπίεση διαφάνειας {0} από {1} διαφάνειες.
-bbb.fileupload.genThumbText = Δημιουργία μικρογραφιών..
-bbb.fileupload.progBarLbl = Πρόοδος:
-
-# ChatWindow.mxml
-bbb.chat.title = Συζήτηση
-bbb.chat.cmpColorPicker.toolTip = Χρώμα Κειμένου
-bbb.chat.sendBtn = Στείλε
-bbb.chat.sendBtn.toolTip = Στείλε Μύνημα
-bbb.chat.publicChatUsername = Όλοι
-bbb.chat.publicMsgAwaiting = Δημόσιο μύνημα αναμένει
-bbb.chat.publicMsgAwaiting2 = * Δημόσιο μύνημα αναμένει *
-bbb.chat.privateMsgAwaiting = Ιδιωτικό μύνημα αναμένει
-bbb.chat.privateMsgAwaiting2 = * Ιδιωτικό μύνημα αναμένει *
-bbb.chat.privateChatSelect = Επιλέξτε ένα πρόσωπο για ιδιωτική συζήτηση
-bbb.chat.chatOptions = Επιλογές Συζήτησης
-bbb.chat.fontSize = Μέγεθος Χαρακτήρων
-
-# ListenersWindow.mxml
-bbb.listeners.title = Ακροατές{0} {1}
-bbb.listeners.muteAllBtn.toolTip = Σίγαση όλων
-bbb.listeners.unmuteAllBtn.toolTip = Κατάργηση της σίγασης σε όλους
-bbb.listeners.ejectBtn.toolTip = Επιλέξτε ποιόν ομιλούντα συμμετέχοντα θα διώξετε
-bbb.listeners.ejectTooltip = Πατήστε για να διώξετε το χρήστη.
-
-# ListenerItem.mxml
-bbb.listenerItem.nameLbl.toolTip = Επιλέξτε αυτόν τον χρήστη και πατήστε το κουμπι για σίγαση ή κατάργηση σίγασης.
-bbb.listenerItem.talkImg.toolTip = Ομιλεί
-bbb.listenerItem.lockImg.toolTip = Πατήστε για την διατήρηση της σίγασης ή της κατάργησης σίγασης
-bbb.listenerItem.muteUnmute.toolTip = Σίγαση ή κατάργηση σίγασης του συγκεκριμένου ακροατή
-
-# PublishWindow.mxml
-bbb.publishVideo.title = Εκπομπή της κάμερας
-bbb.publishVideo.startPublishBtn.toolTip = ξεκινήστε εκπομπή
-
-
-# DesktopPublishWindow.mxml
-bbb.desktopPublish.title = Διαμοιρασμός Επιφάνειας Εργασίας: Προεπισκόπηση του Εισηγητή
-bbb.desktopView.title = Διαμοιρασμός Επιφάνειας Εργασίας
-bbb.desktopView.fitToWindow = Προσαρμογή στο Παράθυρο
-bbb.desktopView.actualSize = Προβολή πραγματικού μεγέθους
-
-# ToolbarButton.mxml
-bbb.toolbar.phone.toolTip = Ξεκίνησε το μικρόφωνό μου
-bbb.toolbar.deskshare.toolTip = Διαμοιρασμός της επιφάνειας εργασίας μου
-bbb.toolbar.video.toolTip = Ξεκίνησε την κάμερά μου
-
-# HighlighterToolbar.mxml
-bbb.highlighter.toolbar.pencil = Υπογραμμιστής
-bbb.highlighter.toolbar.ellipse = Κύκλος
-bbb.highlighter.toolbar.rectangle = Ορθογώνιο
-bbb.highlighter.toolbar.clear = Εκκαθάριση Σελίδας
-bbb.highlighter.toolbar.undo = Αναίρεση Σχήματος
-bbb.highlighter.toolbar.color = Επιλογή Χρώματος
-bbb.highlighter.toolbar.thickness = Αλλάγή Πάχους
-
-# WhiteboardButton.mxml
-bbb.highlighter.button.toolTipShow = Δείξε τον Πίνακα
-bbb.highlighter.button.toolTipHide = Κρύψε τον Πίνακα
+bbb.oldlocalewindow.reminder2 = Παρακαλούμε εκκαθαρίστε το πρόσφατο ιστορικό του περιηγητή σας και ξαναπροσπαθήστε.
+bbb.presentation.maxUploadFileExceededAlert = Σφάλμα: Το μέγεθος του φακέλλου είναι μεγαλύτερο απο το επιτρεπτό.
+bbb.fileupload.title = Μεταφόρτωση Παρουσίασης
+bbb.chat.publicMsgAwaiting2 = * Δημόσιο μύνημα αναμένει *
+bbb.viewers.viewersGrid.roleItemRenderer = Ρόλος
+bbb.oldlocalewindow.windowTitle = Προσοχή: Παλαιά Μετάφραση
+bbb.presentation.converted = Μετατροπή {0} από {1} διαφανειών.
+bbb.viewers.presentBtn.toolTip = Επιλέξτε κάποιον απο τους συμμετέχοντες για εισηγητή.
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.streamIcon.toolTip = Πατήστε για προβολή.
+bbb.highlighter.toolbar.undo = Αναίρεση Σχήματος
+bbb.viewers.presentBtn.label = Αλλάξτε Εισηγητή
+bbb.viewers.kickUserBtn.toolTip = Πατήστε για να διώξετε το χρήστη.
+bbb.listeners.ejectTooltip = Πατήστε για να διώξετε το χρήστη.
+bbb.presentation.uploadcomplete = Η μεταφόρτωση ολοκληρώθηκε. Παρακαλούμε περιμένετε όσο μετατρέπουμε αυτό το έγγραφο.
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.raiseHand.toolTip = Χέρι Σηκωμένο στον/στην {0}
+bbb.desktopView.actualSize = Προβολή πραγματικού μεγέθους
+bbb.presentation.error.convert.swf = Σφάλμα κατά την μετατροπή του μεταφορτωμένου αρχείου. Παρακαλούμε Επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή.
+bbb.fileupload.progBarLbl = Πρόοδος:
+bbb.presentation.error.security = Security Σφάλμα (Σφάλμα Ασφαλείας): Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.
+bbb.listenerItem.nameLbl.toolTip = Επιλέξτε αυτόν τον χρήστη και πατήστε το κουμπι για σίγαση ή κατάργηση σίγασης.
+bbb.chat.cmpColorPicker.toolTip = Χρώμα Κειμένου
+bbb.listenerItem.muteUnmute.toolTip = Σίγαση ή κατάργηση σίγασης του συγκεκριμένου ακροατή
+bbb.chat.chatOptions = Επιλογές Συζήτησης
+bbb.viewers.title = Users{0} {1}
+bbb.presentation.ok = OK
+bbb.mainToolbar.helpBtn = Βοήθεια
+bbb.fileupload.showBtn = Δείξε
+bbb.fileupload.fileLbl = Αρχείο:
+bbb.toolbar.deskshare.toolTip = Διαμοιρασμός της επιφάνειας εργασίας μου
+bbb.mainshell.copyrightLabel2 = (c) 2010, BigBlueButton build {0} - Γιά περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε εδώ: http://www.bigbluebutton.org/.
+bbb.presentation.uploadwindow.powerpoint = POWERPOINT
+bbb.chat.publicMsgAwaiting = Δημόσιο μύνημα αναμένει
+bbb.chat.sendBtn = Στείλε
+bbb.publishVideo.title = Εκπομπή της κάμερας
+bbb.presentation.uploadPresBtn = Μεταφορτώστε ένα έγγραφο για παρουσίαση.
+bbb.presentation.uploadPresBtn.toolTip = Μεταφορτώστε ένα έγγραφο για παρουσίαση.
+bbb.highlighter.toolbar.ellipse = Κύκλος
+bbb.fileupload.deleteBtn.toolTip = Διαγραφή της Παρουσίασης
+bbb.listenerItem.talkImg.toolTip = Ομιλεί
+bbb.presentation.document.converted = Το έγγραφο του office μετατράπηκε επιτυχώς.
+bbb.presentation.error.convert.maxnbpagereach = Σφάλμα: Το μεταφορτωμένο έγγραφο έχει πάρα πολλές σελίδες.
+bbb.chat.privateChatSelect = Επιλέξτε ένα πρόσωπο για ιδιωτική συζήτηση
+bbb.presentation.forwardBtn.toolTip = Επόμενη διαφάνεια
+bbb.fileupload.genThumbText = Δημιουργία μικρογραφιών..
+bbb.desktopPublish.title = Διαμοιρασμός Επιφάνειας Εργασίας: Προεπισκόπηση του Εισηγητή
+bbb.fileupload.uploadBtn = Μεταφόρτωση
+bbb.fileupload.uploadBtn.toolTip = Μεταφόρτωση αρχείου
+bbb.fileupload.showBtn.toolTip = Δείξε την Παρουσίαση
+bbb.listeners.muteAllBtn.toolTip = Σίγαση όλων
+bbb.presentation.error.convert.nbpage = Σφάλμα: Αποτυχία καθορισμού του αριθμού σελίδων στο μεταφορτωμένο έγγραφο.
+bbb.mainshell.locale.version = 0.71
+bbb.chat.title = Συζήτηση
+bbb.presentation.uploaded = μεταφορτώθηκε.
+bbb.mainshell.logBtn.toolTip = Άνοιξε Παράθυρο Σύνδεσης
+bbb.presentation.uploadwindow.excel = EXCEL
+bbb.toolbar.video.toolTip = Ξεκίνησε την κάμερά μου
+bbb.highlighter.toolbar.rectangle = Ορθογώνιο
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer = Κατάσταση
+bbb.presentation.uploadwindow.word = WORD
+bbb.mainshell.statusProgress.loading = Φορτώνει {0} modules
+bbb.presentation.error.io = IO (ERROR)Σφάλμα (Εισόδου-Εξόδου): Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.
+bbb.chat.sendBtn.toolTip = Στείλε Μύνημα
+bbb.highlighter.button.toolTipHide = Κρύψε τον Πίνακα
+bbb.mainToolbar.logoutBtn = Αποσύνδεση
+bbb.highlighter.toolbar.color = Επιλογή Χρώματος
+bbb.chat.privateMsgAwaiting2 = * Ιδιωτικό μύνημα αναμένει *
+bbb.presentation.document.supported = Το μεταφορτωμένο έγγραφο υποστηρίζεται. Ξεκινάει η διαδικασία μετατροπής...
+bbb.listeners.title = Ακροατές{0} {1}
+bbb.fileupload.presentationNamesLbl = Μεταφορτωμένες Παρουσιάσεις
+bbb.pageTitle = BigBlueButton
+bbb.mainshell.resetLayoutBtn.toolTip = Επαναφορά Διαμόρφωσης
+bbb.presentation.uploadwindow.pdf = PDF
+bbb.publishVideo.startPublishBtn.toolTip = ξεκινήστε εκπομπή
+bbb.highlighter.toolbar.clear = Εκκαθάριση Σελίδας
+bbb.toolbar.phone.toolTip = Ξεκίνησε το μικρόφωνό μου
+bbb.desktopView.title = Διαμοιρασμός Επιφάνειας Εργασίας
+bbb.fileupload.okCancelBtn = Ακύρωση
+bbb.presentation.presenterNameLbl = {0} παρουσιάζει αυτή τη στιγμή.
+bbb.chat.privateMsgAwaiting = Ιδιωτικό μύνημα αναμένει
+bbb.desktopView.fitToWindow = Προσαρμογή στο Παράθυρο
+bbb.highlighter.toolbar.pencil = Υπογραμμιστής
+bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Σύνδεση στον εξυπηρετητή(server)
+bbb.listenerItem.lockImg.toolTip = Πατήστε για την διατήρηση της σίγασης ή της κατάργησης σίγασης
+bbb.listeners.unmuteAllBtn.toolTip = Κατάργηση της σίγασης σε όλους
+bbb.presentation.title = Παρουσίαση
+bbb.presentation.error.document.convert.failed = Σφάλμα: Αποτυχία μετατροπής του εγγράφου office.
+bbb.fileupload.selectBtn.toolTip = Αναζήτηση αρχείου
+bbb.presentation.uploadwindow.image = IMAGE
+bbb.presentation.clickToUpload = Μεταφορτώστε μιά παρουσίαση.
+bbb.presentation.backBtn.toolTip = Προηγούμενη διαφάνεια.
+bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer = Όνομα
+bbb.oldlocalewindow.reminder1 = Μπορεί να έχετε παλαιότερη μετάφραση του BigBlueButton.
+bbb.highlighter.button.toolTipShow = Δείξε τον Πίνακα
+bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer.nameLabel.toolTip = Είστε συνδεδεμένος σαν αυτός ο χρήστης.
+bbb.chat.fontSize = Μέγεθος Χαρακτήρων
+bbb.presentation.resetZoomBtn.toolTip = Επαναφορά Αρχικής Μεγένθυνσης
+bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Λυπούμαστε, αλλά δεν μπορούμε να συνδεθούμε στον εξυπηρετητή(server).
+bbb.chat.publicChatUsername = Όλοι
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.presIcon.toolTip = Εισηγητής
+bbb.mainToolbar.logoutBtn.toolTip = Αποσύνδεση
+bbb.presentation.error.convert.notsupported = Σφάλμα: Το μεταφορτωμένο έγγραφο δεν υποστηρίζεται. Παρακαλούμε μεταφορτώστε ένα συμβατό αρχείο.
+bbb.highlighter.toolbar.thickness = Αλλάγή Πάχους
+bbb.presentation.uploadwindow.presentationfile = Αρχείο παρουσίασης
+bbb.viewers.raiseHandBtn.toolTip = Πατήστε για να σηκώσετε το χέρι.
+bbb.presentation.error.convert.format = Σφάλμα: Παρακαλούμε ελέγξτε αν το μεταφορτωμένο αρχείο έχει έγκυρη κατάληξη.
View
292 bigbluebutton-client/locale/es_ES/bbbResources.properties
@@ -1,148 +1,144 @@
-# BigBlueButton.mxml
-bbb.pageTitle = BigBlueButton
-
-# MainApplicationShell.mxml
-bbb.mainshell.locale.version=0.71
-bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Conectando al servidor
-bbb.mainshell.statusProgress.loading = Cargando {0} módulós
-bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Lo sentimos, no podemos conectar con el servidor.
-bbb.mainshell.copyrightLabel2 = (c) 2011, BigBlueButton versión {0} - Para más información dirigete a: http://www.bigbluebutton.org/.
-bbb.mainshell.logBtn.toolTip = Abrir Ventana de Históricos
-bbb.mainshell.resetLayoutBtn.toolTip = Reiniciar Disposición de Ventanas
-
-# OldLocaleWarnWIndow.mxml
-bbb.oldlocalewindow.reminder1=Puede que tenga una traducción de BigBlueButton obsoleta.
-bbb.oldlocalewindow.reminder2=Por favor borre la caché de su navegador y vuelva a intentarlo.
-bbb.oldlocalewindow.windowTitle=Aviso: Traducción de Idiomas Obsoleta
-
-# MainToolbar.mxml
-bbb.mainToolbar.helpBtn = Ayuda
-bbb.mainToolbar.logoutBtn = Salir
-bbb.mainToolbar.logoutBtn.toolTip = Salir de la aplicación
-
-
-###### modules ######
-
-# Viewers
-bbb.viewers.title = Usuarios{0} {1}
-bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer = Nombre
-bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer.nameLabel.toolTip = Has accedido con este usuario.
-bbb.viewers.viewersGrid.roleItemRenderer = Rol
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer = Estado
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.raiseHand.toolTip = {0} ha levantado la mano
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.streamIcon.toolTip = Pulsa para ver.
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.presIcon.toolTip = Presentador
-bbb.viewers.presentBtn.toolTip = Seleccionar participante web para ser presentador.
-bbb.viewers.raiseHandBtn.toolTip = Pulsa para levantar la mano.
-bbb.viewers.presentBtn.label = Cambiar Presentador
-bbb.viewers.kickUserBtn.toolTip = Expulsar Usuario
-
-# Presentation
-bbb.presentation.title = Presentación
-bbb.presentation.uploadPresBtn = Subir documento para presentar.
-bbb.presentation.uploadPresBtn.toolTip = Subir documento para presentar.
-bbb.presentation.backBtn.toolTip = Página anterior.
-bbb.presentation.slideNumLbl.toolTip = Pulsa para selecionar una página
-bbb.presentation.forwardBtn.toolTip = Página siguiente
-bbb.presentation.resetZoomBtn.toolTip = Reiniciar Zoom
-bbb.presentation.presenterNameLbl = {0} está presentando ahora.
-bbb.presentation.clickToUpload = Pulse para subir presentación
-bbb.presentation.maxUploadFileExceededAlert = Error: El tamaño del fichero es mayor que el máximo permitido.
-
-bbb.presentation.uploadcomplete = Subida completada. Por favor espere mientras convertimos el documento.
-bbb.presentation.uploaded = subido.
-bbb.presentation.document.supported = El documento subido está soportado. Comenzando la conversión...
-bbb.presentation.document.converted = Documento Convertido con éxito.
-bbb.presentation.error.document.convert.failed = Error: Fallo la conversión del documento.
-bbb.presentation.error.io = Error IO: Por favor, contacte con el Administrador.
-bbb.presentation.error.security = Error de Seguridad: Por favor, contacte con el Administrador.
-bbb.presentation.error.convert.format = Error : Por favor, comprueba que el fichero subido tiene una extensión válida.
-bbb.presentation.error.convert.notsupported = Error: el fichero subido no está soportado. Por favor suba un fichero compatible.
-bbb.presentation.error.convert.nbpage = Error: No se pudo contar el número de páginas del fichero subido. Por favor, contacte con el Administrador.
-bbb.presentation.error.convert.maxnbpagereach = Error: The uploaded document has too many pages.
-bbb.presentation.error.convert.swf = Error Al Convertir El Fichero Subido. Por favor, contacte con el Administrador.
-bbb.presentation.converted = Convertidas {0} de {1} páginas.
-bbb.presentation.ok = OK
-bbb.presentation.uploadwindow.presentationfile = Fichero de presentación
-bbb.presentation.uploadwindow.pdf = PDF
-bbb.presentation.uploadwindow.word = WORD
-bbb.presentation.uploadwindow.excel = EXCEL
-bbb.presentation.uploadwindow.powerpoint = POWERPOINT
-bbb.presentation.uploadwindow.image = IMAGEN
-bbb.presentation.uploadwindow.closeLabel = Pulse OK para cerrar la ventana
-bbb.fileupload.title = Subir Presentación
-bbb.fileupload.fileLbl = Fichero:
-bbb.fileupload.selectBtn.toolTip = Explorar fichero
-bbb.fileupload.uploadBtn = Subir
-bbb.fileupload.uploadBtn.toolTip = Subir fichero
-bbb.fileupload.presentationNamesLbl = Presentacionesi subidas:
-bbb.fileupload.deleteBtn.toolTip = Delete Presentation
-bbb.fileupload.showBtn = Mostrar
-bbb.fileupload.showBtn.toolTip = Mostrar Presentación
-bbb.fileupload.okCancelBtn = Cancelar
-bbb.fileupload.genThumbText = Generando previsualizaciones..
-bbb.fileupload.progBarLbl = Progreso:
-
-# Chat
-bbb.chat.title = Chat
-bbb.chat.cmpColorPicker.toolTip = Color del Texto
-bbb.chat.sendBtn = Enviar
-bbb.chat.sendBtn.toolTip = Enviar Mensaje
-bbb.chat.publicChatUsername = Todo
-bbb.chat.publicMsgAwaiting = Mensaje público pendiente
-bbb.chat.publicMsgAwaiting2 = * Mensaje público pendiente *
-bbb.chat.privateMsgAwaiting = Mensaje privado pendiente
-bbb.chat.privateMsgAwaiting2 = * Mensaje privado pendiente *
-bbb.chat.privateChatSelect = Seleccion una persona para chatear de forma privada
-bbb.chat.chatOptions = Opciones de Chat
-bbb.chat.fontSize = Tamaño de Fuente
-
-# Listeners
-bbb.listeners.title = Participantes por voz{0} {1}
-bbb.listeners.muteAllBtn.toolTip = Silenciar a todos
-bbb.listeners.unmuteAllBtn.toolTip = Permitir audio a todos
-bbb.listeners.ejectTooltip = Expulsar usuario
-bbb.listenerItem.nameLbl.toolTip = Seleccione este usuario y pulse el botón para silenciar o habilitar audio.
-bbb.listenerItem.talkImg.toolTip = Hablando
-bbb.listenerItem.lockImg.toolTip = Pulse para mantener silenciado o con audio habiltiado
-bbb.listenerItem.muteUnmute.toolTip = Silenciar o habilitar audio para este usuario
-
-# Video
-bbb.publishVideo.title = Compartir tu cámera
-bbb.publishVideo.startPublishBtn.toolTip = Iniciar mi Cámara
-bbb.video.publish.close.tooltip = Detenar mi Cámara
-bbb.video.publish.close.label = Cerrar
-
-# Desktop Sharing
-bbb.desktopPublish.title = Compartir Escritorio: Previsualición del Presentador
-bbb.desktopPublish.fullscreen.tooltip = Compartir tu escritorio
-bbb.desktopPublish.fullscreen.label = Pantalla Completa
-bbb.desktopPublish.region.tooltip = Compartir parte de tu escritorio
-bbb.desktopPublish.region.label = Región
-bbb.desktopPublish.stop.tooltip = Detener compartición de escritorio
-bbb.desktopPublish.stop.label = Cerrar
-bbb.desktopPublish.maximizeRestoreBtn.toolTip = No puede maximizar esta ventana.
-bbb.desktopPublish.closeBtn.toolTip = Detener la compartición y cerrar esta ventana.
-bbb.desktopPublish.minimizeBtn.toolTip = Minimizar esta ventana.
-
-bbb.desktopView.title = Compartición de Escritorio
-bbb.desktopView.fitToWindow = Ajustar a Ventana
-bbb.desktopView.actualSize = Mostrar tamaño actual
-
-# ToolbarButton.mxml
-bbb.toolbar.phone.toolTip = Iniciar Mi Micrófono
-bbb.toolbar.deskshare.toolTip = Compartir Mi Escritorio
-bbb.toolbar.video.toolTip = Iniciar Mi Cámara
-
-# Whiteboard
-bbb.highlighter.toolbar.pencil = Resaltado
-bbb.highlighter.toolbar.ellipse = Círculo
-bbb.highlighter.toolbar.rectangle = Rectangúlo
-bbb.highlighter.toolbar.clear = Limpiar Página
-bbb.highlighter.toolbar.undo = Deshacer
-bbb.highlighter.toolbar.color = Seleccionar Color
-bbb.highlighter.toolbar.thickness = Cambiar Grosor
-
-bbb.highlighter.button.toolTipShow = Mostrar Pizarra
-bbb.highlighter.button.toolTipHide = Ocultar Pizarra
-
+bbb.logout.usercommand = Ha desconectado de la conferencia
+bbb.settings.flash.command = Actualizar Flash
+bbb.oldlocalewindow.reminder2 = Por favor, vacíe el caché de su navegador, e inténtelo de nuevo.
+bbb.presentation.maxUploadFileExceededAlert = Error: El tamaño del archivo supera el máximo permitido.
+bbb.logout.invalidapp = La aplicación red5 no existe
+bbb.fileupload.title = Cargar un nuevo documento para presentar.
+bbb.chat.publicMsgAwaiting2 = * Mensaje público pendiente *
+bbb.viewers.viewersGrid.roleItemRenderer = Rol
+bbb.oldlocalewindow.windowTitle = Aviso: Traducción de idioma obsoleta
+bbb.presentation.converted = Convertidas {0} de {1} diapositivas.
+bbb.viewers.presentBtn.toolTip = Seleccione a un participante como nuevo presentador.
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.streamIcon.toolTip = Pulse para ver
+bbb.highlighter.toolbar.undo = Deshacer
+bbb.desktopPublish.minimizeBtn.toolTip = Minimizar esta ventana.
+bbb.viewers.presentBtn.label = Cambiar Presentador
+bbb.viewers.kickUserBtn.toolTip = Expulsar usuario
+bbb.listeners.ejectTooltip = Expulsar usuario
+bbb.presentation.uploadcomplete = Carga completa. Por favor espere mientras convertimos el documento.
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.raiseHand.toolTip = {0} ha levantado la mano
+bbb.mainToolbar.settingsBtn.toolTip = Abrir configuración
+bbb.desktopView.actualSize = Mostrar tamaño actual
+bbb.desktopPublish.region.tooltip = Compartir parte de su pantalla
+bbb.presentation.error.convert.swf = Error al convertir el archivo cargado. Por favor, contacte con el Administrador.
+bbb.fileupload.progBarLbl = Progreso:
+bbb.presentation.error.security = Error de Seguridad: Por favor, contacte con el Administrador.
+bbb.desktopPublish.maximizeRestoreBtn.toolTip = No puede maximizar esta ventana.
+bbb.listenerItem.nameLbl.toolTip = Seleccione este usuario y pulse el botón para silenciar/habilitar audio
+bbb.desktopPublish.region.label = Región
+bbb.chat.cmpColorPicker.toolTip = Color de texto
+bbb.listenerItem.muteUnmute.toolTip = Silenciar/Habilitar audio para este usuario
+bbb.chat.chatOptions = Opciones de charla
+bbb.presentation.uploadwindow.closeLabel = Pulse OK para cerrar la ventana
+bbb.viewers.title = Usuarios {0} {1}
+bbb.settings.flash.label = Error de versión de Flash
+bbb.presentation.ok = OK
+bbb.mainToolbar.helpBtn = Ayuda
+bbb.fileupload.showBtn = Mostrar
+bbb.fileupload.fileLbl = Archivo
+bbb.listenerItem.talkImg.toolTip = Hablando
+bbb.settings.warning.label = Aviso
+bbb.mainshell.copyrightLabel2 = (c) 2011, BigBlueButton versión {0} - Para más información diríjase a: http://www.bigbluebutton.org/
+bbb.presentation.uploadwindow.powerpoint = POWERPOINT
+bbb.toolbar.video.toolTip = Compartir mi cámara
+bbb.chat.publicMsgAwaiting = Mensaje público pendiente
+bbb.settings.instructions = Acepte la solicitud de Flash que le pide permisos para utilizar su cámara. Si puede verse y escucharse, su navegador está configurado correctamente. A continuación, se listan problemas potenciales. Pulse en cada uno de ellos para sus posibles soluciones.
+bbb.chat.sendBtn = Enviar
+bbb.publishVideo.title = Compartir su cámara
+bbb.logout.appshutdown = La aplicación de servidor ha sido detenida
+bbb.presentation.uploadPresBtn = Cargar documento para presentar.
+bbb.presentation.uploadPresBtn.toolTip = Cargar documento para presentar.
+bbb.highlighter.toolbar.ellipse = Círculo
+bbb.fileupload.deleteBtn.toolTip = Eliminar presentación
+bbb.toolbar.deskshare.toolTip = Compartir su Pantalla
+bbb.presentation.document.converted = Documento convertido con éxito.
+bbb.presentation.error.convert.maxnbpagereach = Error: El documento cargado excede el máximo de páginas.
+bbb.desktopView.title = Compartición de Pantalla
+bbb.settings.java.label = Error de versión de Java
+bbb.presentation.forwardBtn.toolTip = Diapositiva siguiente
+bbb.settings.java.text = Dispone de Java {0} instalado, pero necesita al menos {1} para utilizar la funcionalidad Compartir Pantalla. Pulse el botón para actualizar su versión de Java JRE.
+bbb.fileupload.genThumbText = Generando miniaturas...
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer = Estado
+bbb.desktopPublish.title = Compartir Pantalla: Previsualición del Presentador
+bbb.mainToolbar.settingsBtn = Configuración
+bbb.fileupload.uploadBtn = Cargar
+bbb.fileupload.uploadBtn.toolTip = Cargar archivo
+bbb.fileupload.showBtn.toolTip = Mostrar Presentación
+bbb.listeners.muteAllBtn.toolTip = Silenciar a todos
+bbb.video.publish.close.tooltip = Detener su cámara
+bbb.presentation.error.convert.nbpage = Error: No se pudo estimar el número de páginas del archivo cargado.
+bbb.mainshell.locale.version = 0.71
+bbb.chat.title = Charla
+bbb.presentation.uploaded = cargado.
+bbb.mainshell.logBtn.toolTip = Abrir ventana de histórico
+bbb.desktopPublish.stop.tooltip = Detener la compartición de pantalla
+bbb.presentation.uploadwindow.excel = EXCEL
+bbb.settings.voice.volume = Actividad del micrófono
+bbb.logout.unknown = Se ha perdido la conexión con el servidor
+bbb.presentation.slideNumLbl.toolTip = Pulsa para selecionar una página
+bbb.settings.flash.text = Dispone de Flash {0} , pero necesita al menos {1} para utilizar la videoconferencia. Pulse el botón para actualizar su versión de Adobe Flash.
+bbb.highlighter.toolbar.rectangle = Ractángulo
+bbb.settings.voice.adjust = Ajustar volumen
+bbb.presentation.uploadwindow.word = WORD
+bbb.mainshell.statusProgress.loading = Cargando {0} módulos
+bbb.presentation.error.io = Error E/S: Por favor, contacte con el Administrador.
+bbb.chat.sendBtn.toolTip = Enviar mensaje
+bbb.highlighter.button.toolTipHide = Ocultar la Pizarra
+bbb.settings.java.command = Actualizar Java
+bbb.mainToolbar.logoutBtn = Desconectar
+bbb.chat.privateMsgAwaiting2 = * Mensaje privado pendiente *
+bbb.presentation.document.supported = El documento cargado está soportado. Comenzando la conversión...
+bbb.listeners.title = Hablando {0} {1}
+bbb.fileupload.presentationNamesLbl = Presentaciones cargadas:
+bbb.pageTitle = BigBlueButton
+bbb.mainshell.resetLayoutBtn.toolTip = Reiniciar posición de ventanas
+bbb.highlighter.toolbar.color = Seleccionar Color
+bbb.presentation.uploadwindow.pdf = PDF
+bbb.publishVideo.startPublishBtn.toolTip = Iniciar su cámara
+bbb.logout.connectionfailed = La conexión al servidor ha fallado
+bbb.settings.isight.text = Si tiene problemas con su cámara iSight, puede deberse a que utiliza OSX 10.6.5, que tiene problemas conocidos con Flash capturando video desde la cámara iSight.\r\nPara corregir esto, pulse en el enlace a continuación para instalar una versión más reciente del reproductor Flash, o actualice su Mac a la última versión.
+bbb.highlighter.toolbar.clear = Limpiar diapositiva
+bbb.toolbar.phone.toolTip = Compartir su Micrófono
+bbb.chat.privateChatSelect = Seleccione una persona para charlar en privado
+bbb.fileupload.okCancelBtn = Cancelar
+bbb.video.publish.close.label = Cerrar
+bbb.desktopPublish.stop.label = Cerrar
+bbb.logout.asyncerror = Ha ocurrido un error asíncrono
+bbb.presentation.presenterNameLbl = {0} está ahora presentando.
+bbb.chat.privateMsgAwaiting = Mensaje privado no leído
+bbb.desktopView.fitToWindow = Ajustar a la Ventana
+bbb.highlighter.toolbar.pencil = Resaltado
+bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Conectando con el servidor
+bbb.listenerItem.lockImg.toolTip = Pulse para mantener silenciado o con audio habilitado
+bbb.listeners.unmuteAllBtn.toolTip = Permitir audio a todos
+bbb.logout.rejected = La conexión con el servidor ha sido rechazada
+bbb.presentation.title = Presentación
+bbb.settings.noissues = No se ha encontrado ningún problema grave.
+bbb.desktopPublish.closeBtn.toolTip = Detener la compartición y cerrar esta ventana.
+bbb.fileupload.selectBtn.toolTip = Seleccione un archivo
+bbb.presentation.uploadwindow.image = IMAGEN
+bbb.settings.warning.close = Cerrar este aviso
+bbb.presentation.clickToUpload = Cargue una nueva presentación
+bbb.presentation.backBtn.toolTip = Diapositiva anterior.
+bbb.desktopPublish.fullscreen.tooltip = Compartir su Pantalla
+bbb.settings.isight.command = Instalar Flash 10.2 RC2
+bbb.presentation.error.document.convert.failed = Error: Fallo la conversión del documento.
+bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer = Nombre
+bbb.oldlocalewindow.reminder1 = Puede que tenga una traducción obsoleta de BigBlueButton.
+bbb.highlighter.button.toolTipShow = Mostrar Pizarra
+bbb.settings.deskshare.start = Comprobar Compartición de pantalla
+bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer.nameLabel.toolTip = Ha accedido con este nombre de usuario.
+bbb.chat.fontSize = Tamaño del texto
+bbb.presentation.resetZoomBtn.toolTip = Reiniciar Zoom
+bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Lo sentimos, no pudimos conectar con el servidor.
+bbb.logout.connectionclosed = Se ha cerrado la conexión con el servidor
+bbb.chat.publicChatUsername = Todos
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.presIcon.toolTip = Presentador
+bbb.settings.isight.label = Error de cámara iSight
+bbb.mainToolbar.logoutBtn.toolTip = Salir
+bbb.presentation.error.convert.notsupported = El tipo de archivo cargado no está soportado. Por favor, cargue un archivo compatible.
+bbb.highlighter.toolbar.thickness = Modificar el grosor de linea
+bbb.presentation.uploadwindow.presentationfile = Archivo de presentación
+bbb.viewers.raiseHandBtn.toolTip = Pulse para levantar la mano.
+bbb.presentation.error.convert.format = Error : Por favor, compruebe que el archivo cargado tiene una extensión válida.
+bbb.desktopPublish.fullscreen.label = Pantalla completa
View
299 bigbluebutton-client/locale/es_LA/bbbResources.properties
@@ -1,184 +1,143 @@
-#Traducción por: Alejandro Sánchez López
-# BigBlueButton.mxml
-bbb.pageTitle = BigBlueButton
-
-# MainApplicationShell.mxml
-bbb.mainshell.locale.version=0.71
-bbb.mainshell.statusInfo = Espere mientras se cargan los {0} modulos:
-bbb.mainshell.statusInfo.loaded = {0}(cargado)
-bbb.mainshell.statusInfo.testRTMPConnection = Por favor espere mientras se revisa su conexión al servidor.
-bbb.mainshell.statusInfo2 = Nota: Si la carga se detiene, limpie el cache de su explorador e intente de nuevo.
-bbb.mainshell.statusProgress.testRTMPConnection = Conectando a RTMP://{0}:1935/{1}.
-bbb.mainshell.statusProgress.testRTMPTConnection = Conectando a RTMPT://{0}:80/{1}.
-bbb.mainshell.statusProgress.loading = Cargando:
-bbb.mainshell.statusProgress.loaded = Cargando: {0} {1}% cargado.
-bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Lo sentimos, no se puede conectar al servidor.
-bbb.mainshell.copyrightLabel2 = (c) 2010, BigBlueButton version {0} - Para mas información vea: http://www.bigbluebutton.org/.
-bbb.mainshell.logBtn.toolTip = Abrir la bitácora de regístros (log)
-bbb.mainshell.fullScreenBtn.toolTip = Cambiar a pantalla completa
-bbb.mainshell.resetLayoutBtn.toolTip = Restaurar el diseño
-
-# OldLocaleWarnWIndow.mxml
-
-bbb.oldlocalewindow.reminder1=Usted tiene una traducción del lenguaje antigua para BigBlueButton.
-bbb.oldlocalewindow.reminder2=Profavor limpie el cache de su explorador y pruebe de nuevo.
-bbb.oldlocalewindow.windowTitle=Warning: Traducciones de lenguajes antiguos
-
-# LogWindow.mxml
-bbb.logwindow.title = Bitácora de regístros
-bbb.logwindow.highlight = Resaltar:
-#bbb.logwindow.turnLoggingOff = Cerrar sesión
-bbb.logwindow.clearBtn = Limpiar
-bbb.logwindow.refreshBtn = Recargar
-
-# JoinFailedWindow.mxml
-bbb.joinFailedWindow.title = Falló el acceso
-bbb.joinFailedWindow.okBtn = OK
-bbb.joinFailedWindow.failedInfo = Sesión no valida. Click ok para ingresar.
-
-# MainToolbar.mxml
-bbb.mainToolbar.loggedInUserLbl = {1}: Marca: 613-520-7610 85115
-bbb.mainToolbar.helpBtn = Ayuda
-bbb.mainToolbar.logoutBtn = Cerrar sesión
-bbb.mainToolbar.logoutBtn.toolTip = Cerrar sesión
-
-
-###### modules ######
-
-# ViewersWindow.mxml
-bbb.viewers.title = Web - ({0}) participantes
-bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer = Nombre
-bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer.nameLabel.toolTip = Usted ingresó con este usuario.
+bbb.logout.usercommand = Usted ha salido de la conferencia
+bbb.settings.flash.command = Instalar la versión más reciente de Java
+bbb.oldlocalewindow.reminder2 = Profavor limpie el cache de su explorador y pruebe de nuevo.
+bbb.presentation.maxUploadFileExceededAlert = Error: El archivo es más grande de lo permitido.
+bbb.logout.invalidapp = La aplicación red5 no existe
+bbb.fileupload.title = Cargar presentación
+bbb.chat.publicMsgAwaiting2 = * Mensaje público a la espera *
bbb.viewers.viewersGrid.roleItemRenderer = Rol
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer = Estaus
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.raiseHand.toolTip = Pidiendo la palabra {0}
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.streamIcon.toolTip = Doble-Click para ver.
-bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.presIcon.toolTip = Expositor
+bbb.oldlocalewindow.windowTitle = Advertencia: Traducciones de lenguaje antiguos
+bbb.presentation.converted = Convertidas {0} de {1} diapositivas.
bbb.viewers.presentBtn.toolTip = Seleccione un participante para ser el expositor.
-bbb.viewers.raiseHandBtn.toolTip = Click para pedir la palabra.
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.streamIcon.toolTip = Doble-Click para ver.
+bbb.highlighter.toolbar.undo = Deshacer Figura
+bbb.desktopPublish.minimizeBtn.toolTip = Minimizar esta ventana.
bbb.viewers.presentBtn.label = Cambiar Expositor
-
-# Presentation
-## PresentationWindow.mxml
-bbb.presentation.title = Presentación
-bbb.presentation.uploadPresBtn = Cargar un documento para su exposición.
-bbb.presentation.uploadPresBtn.toolTip = Cargar un documento para su exposición.
-bbb.presentation.backBtn.toolTip = Diapositiva anterior.
-bbb.presentation.slideNumLbl =
-bbb.presentation.forwardBtn.toolTip = Siguiente diapositiva
-bbb.presentation.resetZoomBtn.toolTip = Reiniciar zoom
-bbb.presentation.presenterNameLbl = {0} es el actual expositor.
-bbb.presentation.maximizeRestoreBtn.toolTip = Maximizar esta ventana
-bbb.presentation.maximizeRestoreBtn.toolTip2 = Restaurar al tamaño previo
-bbb.presentation.clickToUpload = Cargar presentación
-bbb.presentation.maxUploadFileExceededAlert = Error: El archivo es mas grande de lo permitido.
-
-## PresentationWindowMediator.as
-bbb.presentation.presenting = {0} es el actual expositor.
-bbb.presentation.pages = {0} de {1}
-
-## FileUploadWindowMediator.as
+bbb.viewers.kickUserBtn.toolTip = Expulsar Usuario
+bbb.listeners.ejectTooltip = Expulsar Usuario
bbb.presentation.uploadcomplete = Carga completa. Por favor espere mientras se convierte el documento.
-bbb.presentation.uploadsuccessful = Carga exitosa.
-bbb.presentation.uploaded = cargado.
-bbb.presentation.document.supported = El tipo de documento cargado esta permitido.
-bbb.presentation.document.converted = La conversión del documento de office fué exitosa.
-bbb.presentation.error.document.convert.failed = Error: Falló la canversión del documento de office.
-bbb.presentation.error.io = Error de comunicación: Por favor contacte al administrador.
-bbb.presentation.error.security = Error de seguridad: Por favor contacte al administrador.
-bbb.presentation.error.convert.format = Error: Por favor, revise que el archivo cargado tenga una extención valida.
-bbb.presentation.error.convert.notsupported = Error: El documento cargado no esta soportado. Por favor, carge un tipo de documento soportado.
-bbb.presentation.error.convert.soffice = Error: Falló la conversión del docuemnto cargado.
-bbb.presentation.error.convert.nbpage = Error: No se pudo determinar el número de páginas del documento cargado.
-bbb.presentation.error.convert.maxnbpagereach = Error: El documento cargado tiene demasiadas páginas.
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.raiseHand.toolTip = Pidiendo la palabra {0}
+bbb.mainToolbar.settingsBtn.toolTip = Abrir Configuraciones
+bbb.desktopView.actualSize = Mostrar tamaño actual
+bbb.desktopPublish.region.tooltip = Compartir una parte de su pantalla
bbb.presentation.error.convert.swf = Error al convertir el archivo cargado. Por favor contacte al administrador.
-bbb.presentation.error.convert.swfimage = Error al convertir la imágen a formato Swf : por favor revise que su imágen no este dañada y que tenga formato JPG/PNG.
-bbb.presentation.error.convert.swfpdf = Error al convertir el archivo PDF a formato Swf : por favor revisa que tu archivo PDF no este dañado.
-bbb.presentation.error.convert.thumbnail = Error al crear las vistas en miniatura. Por favor contacte al administrador.
-bbb.presentation.converted = Convertidas {0} de {1} diapositivas.
-bbb.presentation.extracting = Extrayendo diapositiva {0} of {1} diapositivas.
-bbb.presentation.ok = OK
-bbb.presentation.uploadwindow.presentationfile = Archivo de presentación
-bbb.presentation.uploadwindow.pdf = PDF
-bbb.presentation.uploadwindow.word = WORD
-bbb.presentation.uploadwindow.excel = EXCEL
-bbb.presentation.uploadwindow.powerpoint = POWERPOINT
-bbb.presentation.uploadwindow.image = IMAGEN
-
-## FileUploadWindow.mxml
-bbb.fileupload.title = Cargar presentación
-bbb.fileupload.fileLbl = Archivo:
-bbb.fileupload.selectBtn.toolTip = Buscar archivo
-bbb.fileupload.uploadBtn = Cargar