Vorago RPG. Mechanika i przykładowe światy RPG. Opis w języku polskim.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
GeneratorPostaci
Mechanika
Swiaty
current
.gitignore
README.txt

README.txt

GeneratorPostaci
  Prosty nieskonczony generator postaci do systemu Vorago / Swiat Pustka

Mechanika
  W miare uniwersalna i prosta mechanika

Swiaty
  Rozbudowka mechaniki o swiaty (tabele, opisy ras itp.)

current
  W miare swieze przebudowane .pdfy


Caly projekt zawarty w tym repozytorium powstawal od 2001 roku mniej wiecej
jest zdecydowanie nieskonczony, ale jest. Wiele z jego elementow dziala 
zgodnie z zamierzeniami.