Skip to content
adambon edited this page Jun 12, 2017 · 38 revisions

Zaczynamy. Wiki ma służyć jako źródło wiedzy i przypominajka w zakresie wdrażania Symfonii. W wiki będziemy umieszczać artykuły na konkretne tematy i tam je rozwijać.

Wiki powstała jako materiały firmy Bonsoft, ale zachęcam do korzystania i współtworzenia. Gdyby było brak uprawnień do edycji, proszę o kontakt na bonsoft@bonsoft.pl. Wcześniej trzeba założyć konto na Githubie.

Jak przeszukiwać wiki? Szukaj.

Lista artykułów

Merytoryczne

Symfonia

Inne

Specyficzne dla Bonsoft

Obsługa wiki

You can’t perform that action at this time.