Skip to content
Tasarımcılar için rastgele profil oluşturucu. İsim, soyisim, biyografi, kullanıcı adı...
PHP CSS JavaScript
Branch: master
Clone or download

Latest commit

burakgarci Telefon numarası değişikliği
Telefon numaraları sıkıntı yaratabileceğinden artık kullanılmayan tek
bir alan kodu ile oluşturuluyor.
Latest commit 7f8b764 Apr 18, 2016

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets initial commit Apr 18, 2016
classes Telefon numarası değişikliği Apr 18, 2016
.gitignore initial commit Apr 18, 2016
README.md
api.php API parametre değişikliği Apr 18, 2016
index.php

README.md

Hakkında

Rastgele Profil Oluşturucu tasarımcılar için rastgele profil bilgileri oluşturmaya yarayan basit bir araçtır. Burak Garcı tarafından geliştirilmiştir.

 • Profil fotoğrafları unsplash.com sitesi üzerinde CC0 1.0 Evrensel lisansı altında yayınlanan fotoğraflardan seçilmiştir.

 • burakgarci.net/iletisim adresinden geribildirimde bulunabilirsiniz.

 • Bir şeyler ısmarlak ister misiniz? Evet - Hayır

API

İstek limiti yoktur, bir defada en fazla 200 farklı kullanıcı profili oluşturabilirsiniz. Çıktı JSON formatındadır.

Kullanım

http://burakgarci.net/lab/rastgele-profil/api.php

Çıktı:

{
  "isim": "Metin",
  "soyisim": "Yüksel",
  "tam_isim": "Metin Yüksel",
  "cinsiyet": "erkek",
  "sehir": "Zile, Tokat",
  "adres": "Çalıkuşu Sokağı No:826 Zile, Tokat",
  "meslek": "Kurumsal Web İletişim Uzmanı",
  "eposta": "yukselmetin239@example.com",
  "kullanici_adi": "metin279",
  "sifre": "qLJaNm89EI",
  "dogum_tarihi": "19.07.1988",
  "yas": "27",
  "telefon_numarasi": "+905392037096",
  "ilgi_alani": "Bilardo meraklısı",
  "biyografi": "27 yaşında, Kurumsal Web İletişim Uzmanı",
  "profil_resmi": "http://res.cloudinary.com/brk/image/upload/erkek/93.jpg",
  "web_adresi": "yukselmetin.net"
}

Parametreler

Cinsiyet seçerek oluşturma (kadın, erkek):

http://burakgarci.net/lab/rastgele-profil/api.php?cinsiyet=kadın

Birden fazla profil oluşturma (en fazla 200):

http://burakgarci.net/lab/rastgele-profil/api.php?adet=20
You can’t perform that action at this time.