CloudFlare Dynamic DNS
Go
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitattributes
.gitignore
README.md
helper.go
helper_test.go
main.go

README.md

CloudFlare Üzerinde Dinamik DNS Zamazingosu

Bu uygulama sahip olduğunuz internet IP adresinizi CloudFlare üzerindeki DNS kaydınızı güncelleyerek IP değişikliklerinden etkilenmemenizi sağlar. Sabit IP'niz var ise bulaşmayın.

Parametreler

-email

CloudFlare'e giriş yaparken kullandığınız email.

-domain

CloudFlare üzerindeki domain adı. Name Server'ları CloudFlare Name Server'larına yönlendirilmiş olması gerekir.

-name

DNS adresinin ismi. Domain adı, alanadi.com ise buraya yazacağınız isim önüne eklenir. office.alanadi.com gibi. Bu isim ise A record tipinde DNZ alanına otomatikman eklenir.

-token

CloudFlare API Key. CloudFlare hesabınıza ulaşmak için kullanılır. CloudFlare'a login olduktan sonra My Account bölümünden oluşturabilirsiniz.

Örnek

dynogo -email=info@mail.com -domain=maestropanel.com -name=office  -token=f171d891627e444f8b42d8d07e0aa573

Kurulum

Uygulamayı Windows üzerinde zamanlanmış görevlere veya Linux üzerinde cronjob'a tanıtarak kullanabilirsiniz.

Windows;

schtasks.exe /CREATE /RU SYSTEM /SC HOURLY /MO 1 /TN "Dynogo CloudFlare" /F /TR ""C:\Dns\dynogo.exe" -email=MAIL -token=TOKEN -domain=DOMAIN -name=NAME" /RL HIGHEST"

Linux;

@hourly /usr/bin/dynogo -email=MAIL -token=TOKEN -domain=DOMAIN -name=NAME

CloudFlare API'si için github.com/pearkes/CloudFlare Kullanılmıştır.