Skip to content

centrumvoorstandaarden/SBR_Werkgroep_NT

main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBR - Werkgroep NT

Welkom op de GitHub repository van de SBR werkgroep NT. Wij beheren afspraken die zijn vastgelegd in de Nederlandse Taxonomie Architectuur. Ook stellen wij bijbehorende best practices beschikbaar.

NTA Regels

Respec: https://publicatie.centrumvoorstandaarden.nl/sbr/nta/regels/

Admin en zoekfunctie: https://publicatie.centrumvoorstandaarden.nl/sbr/nta/regels/admin/

Best Practices

todo

Consistente Presentatie

In de consistente presentatie zijn afspraken vastgelegd tussen de bouwers van een taxonomie en de softwareleveranciers die hiervan gebruik maken. Deze afspraken zijn te vinden in een eigen repository:

https://github.com/centrumvoorstandaarden/SBR-Consistente_Presentatie

About

De Github repository van de SBR Werkgroep NT

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages