Skip to content
Kodeks ponašanja
Branch: hrvatski
Clone or download
Pull request Compare This branch is 7 commits ahead, 20 commits behind codeforamerica:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Kodeks ponašanja

Kako bi se poticala uključiva i ljubazna zajednica bez uznemiravanja, Programiraj za Hrvatsku primjenjuje ovaj kodeks ponašanja.

Cijenimo vaše sudjelovanje i nadamo se da ovim očekivanjima svi možemo uživati u okruženju bez nasilja.


Kodeks ponašanja na našim projektima otvorenog koda

Uznemiravanje u kodu i diskusija ili kršenje kodeksa ponašanja potpuno je neprihvatljivo bilo gdje u projektnim kodovima zajrdnice Programiraj za Hrvatsku, sustavu za praćenje problema, chat sobama, mailing listama, sastancima i drugim događajima. Nasilnici će biti upozoreni od glavnog tima. Ponavljanje kršenja rezultirat će blokiranjem ili zabranom izdanom od strane glavnog tima zajednice Programiraj za Hrvatsku jezgrenog tima nakon ili prije trećeg kršenja.

Uznemiravanje uključuje uvredljive verbalne komentare vezane uz rodni identitet, spolno izražavanje, seksualnu orijentaciju, invaliditet, fizički izgled, veličinu tijela, rasu, vjeru, seksualne slike, namjerno zastrašivanje, zastrašivanje, neprimjerena seksualna pozornost.

Pojedinace koje upozorimo očekujemo da odmah prestanu bilo kakvo uznemiravanje.

Članovi naših timova su također podložni politici protiv uznemiravanja.

Ako se netko bavi uznemirujućim ponašanjem, uključujući i glavni tim, pridržavamo pravo da poduzmemo potrebne odgovarajuće radnje, uključujući i upozorenje počinitelja, brisanje komentara, uklanjanje koda iz projektnih repozitorija i komunikacijskih sustava te eskalaciju problema GitHub podršci.

Ako vas maltretiraju, primijetili ste da nekoga maltretiraju, ili imate bilo kakvih drugih pitanja, odmah se obratite nekom od članova glavnog tima ili putem e-pošte.

Očekujemo da se svatko pridržava ovih pravila bilo gdje u kodovima projekata Programiraj za Hrvatsku, sustavima za praćenje problema, chat sobama i mailing listama.

Konačno, nemojte zaboraviti da je ljudski griješiti! Svi griješimo. Radimo zajedno kako bismo pomogli jedni drugima, riješili probleme i naučili iz pogrešaka koje ćemo neizbježno učiniti s vremena na vrijeme.


Kodeks ponašanja mrežnih aktivnosti i događanja

Zajednica Programiraj za Hrvatsku od svojih mrežnih aktivnosti i događanja očekuje sljedeće:

 1. Sigurno i uljudno okruženje za sve sudionike.
 2. Mjesto gdje ljudi mogu slobodno izraziti svoj identitet u potpunosti.
 3. Uvažavanje tuđih vrijednosti. Svačije ideje, vještine i doprinosi su vrijedni.
 4. Nemojte pretpostavljati da svatko ima isti kontekst, potaknite pitanja.
 5. Pronađite način da ljudi budu produktivniji zahvaljujući svojim vještinama (bilo tehničke ili ne) i energijom. Koristite jezik kao na primjer "da / i", a ne "ne / ali."
 6. Potičite članove i sudionike da slušaju isto koliko i govore.
 7. Nastojte izgraditi alate koji su otvorena i besplatna tehnologija za javnu uporabu. Prednost imaju one aktivnosti čiji je cilj poticanje javne uporabe, a ne osobne koristi.
 8. Neka prednost imaju oni koji su tradicionalno isključeni iz građanskog postupka.
 9. Radite na tome da je zajednica dobro zastupljena u planiranju, dizajnu, i provedbi civilne tehnologije. To uključuje poticanje sudjelovanja žena, manjina i tradicionalno marginaliziranih skupina.
 10. Aktivno uključite društvene skupine i one s predmetnom stručnosti u procesu donošenja odluka.
 11. Osigurajte da odnosi i razgovori između članova zajednice, osoblja lokalne vlade i partnera zajednice budu puni poštivanja, sudjelovanja i učinkovitosi.
 12. Osigurajte okruženje bez diskriminacije ili uznemiravanja.

Programiraj za Hrvatsku zadržava pravo zamoliti bilo koga tko krši ta pravila da ne sudjeluje u događajima ili aktivnostima Programiraj za Hrvatsku.

Na sve događaje, osoblje, predavače i sudionike Programiraj za Hrvatsku primijenjuje se politika nenasilja, priložena u nastavku.

Osim što uređuje vlastite događaje ovom politikom, Programiraj za Hrvatsku će posuditi svoj brand i financirati samo one grupe koje prakticiraju politiku nenasilja među svojim polaznicima. Za informacije o tome kako ponuditi politiku nenasilja svojoj grupi, pogledajte ovaj vodič.

Programiraj za Hrvatsku posvećen je poticanju nenasilja za sve bez obzira na spol, identitet i izražavanje, spolnu orijentaciju, invalidnost, fizički izgled, građu tijela, rasu, dob ili religiju. Mi ne toleriramo zlostavljanje osoblja, izlagača i sudionika u bilo kojem obliku. Seksualni jezik i prikaz nisu prikladni za bilo koji događaj ili aktivnost Programiraj za Hrvatsku, uključujući i razgovore. Svatko tko prekrši ta pravila može biti isključen s događaja ili manifestacija Programiraj za Hrvatsku, sukladno procjeni organizatora događaja.

Uznemiravanje uključuje, ali nije ograničeno na: uvredljive verbalne ili pisane primjedbe vezane uz spol, identitet i izražavanje, spolnu orijentaciju, invalidnost, fizički izgled, građu tijela, rasu, religiju; seksualne slike u javnosti; namjerno zastrašivanje; praćenje; nasilno fotografiranje ili snimanje; prekidanje razgovora ili drugih događaja; neprimjeren fizički kontakt; nepoželjna seksualna pozornost; neopravdano isključenje i ophođenje s visoka.

Ukoliko se sudionik ponaša na uznemirujuć način, organizatori događaja mogu poduzeti bilo kakvu mjeru koju smatraju prikladnom, uključujući upozorenje ili izgon iz događaja i djelatnosti Programiraj za Hrvatsku.

Ako vas maltretiraju, primijetili ste da nekoga maltretiraju, ili imate bilo kakvih drugih pitanja, odmah se obratite članu osoblja. Možete ih kontaktirati na [ELEKTRONIČKU POŠTU I BROJ TELEFONA ORGANIZATORA]. Osoblje će rado pomoći sudionicima u kontaktiranju hotelske sigurnosti ili lokalne policije, osigurati pratnju, ili na neki drugi način pomoći onima koji su iskusili nasilje da se osjećaju sigurno za vrijeme trajanja manifestacije.

Ako ne možete kontaktirati organizatora i/ili je slučaj nužde, nazovite 112 i/ili se povucite iz situacije.

Također se možete obratiti Programiraj za Hrvatsku o uznemiravanju na safespace@codeforcroatia.org i slobodno upotrijebite predložak e-mail poruke u nastavku. Osoblje Programiraj za Hrvatsku priznaje da nije uvijek u položaju ocijeniti danu situaciju zbog broja manifestacija i činjenice da naš tim nije uvijek prisutan. Međutim, nadamo se da pružanjem ovih smjernica uspostavljamo zajednicu koja se drži tih vrijednosti i može pružiti okruženje koje pruža dobrodošlicu svima.

Predložak za prijavu uznemiravanja

PREDMET: Dojava protiv sigurnog mjesta na [NAZIV DOGAĐAJA]

Pišem zbog uznemiravanja na manifestaciji zajednice Programiraj za Hrvatsku, (naziv, mjesto, datum događaja).

Možete me kontaktirati na (KONTAKT INFORMACIJE). Hvala.


Zahvale

Ova politika nenasilja temelji se na primjeru politike Geek Feminism wiki čiji su autori inicijativa Ada i drugi volonteri te na primjeru politike za otvorene kodove Toughtbota.

Politika mrežnih aktivnosti i događaja temelji se na nekoliko drugih primjera, uključujući Ohio LinuxFest protiv nasilja, kojeg su napisali Esther Filderman i Bet Lynn Eicher, te Con Anti-Harassment Project. Mary Gardiner, Valerie Aurora, Sarah Smith i Donna Benjamin poopćile su pravila i dodale materijale. Mnogi članovi LinuxChix, Geek Feminism i druge grupe pridonijeli su ovom radu.

Politika otvorenih kodova temelji se na inspiraciji i idejama CocoaPods Code of Conduct, Bundler Code of Conduct, JSConf Code of Conduct i Contributor Covenant.


Licenca

U mjeri u kojoj je to moguće prema zakonu, tim Programiraj za Hrvatsku odrekao se svih autorskih prava i srodnih prava na Kodeks ponašanja. Ovaj je rad objavljen na hrvatskom jeziku.

CC0

You can’t perform that action at this time.