Skip to content

da411d/github-updater

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

18 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

GPL Licence Open Source Love

Github-updater

Скрипт для заливання проекта прямо з GitHub.

Установка

Копіюєм скрипт на сервер в папку куди будуть завантажуватись файли.

Налаштування

  • Йдем в настройки https://github.com/settings/tokens і генеруєм наш ключик
  • Вставляєм ключик і наш репозиторій в конфігах зверху файла
  • Ще можна вибрати гілку

Готово!

Тепер при переході по адресу скрипта Ваш репозиторій буде завантажуватись і обновлятись, а по закінченню перекидати в корінь проекта. Демку можна глянути тут: https://da411d.github.io/github-updater/demo.html#SOME-RANDOM-STRING-HERE-1234567890

TODO

  • Зробити самооновлення
  • Зробити список виключень