Skip to content
master
Go to file
Code

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

QR Platba

Latest Stable Version Total Downloads Build Status Coverage Status

Knihovna pro generování QR plateb v PHP. QR platba zjednodušuje koncovému uživateli provedení příkazu k úhradě, protože obsahuje veškeré potřebné údaje, které stačí jen naskenovat. Nově lze použít i jiné měny než CZK a to pomocí metody setCurrenty($currency).

Tato knihovna umožňuje:

 • zobrazení obrázku v <img> tagu, který obsahuje v src rovnou data-uri s QR kódem, takže vygenerovaný obrázek tak není třeba ukládat na server ($qrPlatba->getQRCodeImage())
 • uložení obrázku s QR kódem ($qrPlatba->saveQRCodeImage())
 • získání data-uri ($qrPlatba->getQRCodeInstance()->getDataUri())
 • získání instance objektu QrCode ($qrPlatba->getQRCodeInstance())

QRPlatbu v současné době podporují tyto banky: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Equa bank, Era, Fio banka, Komerční banka, mBank, Raiffeisenbank, ZUNO.

Podporuje PHP 5.6 až 7.2.

Instalace pomocí Composeru

composer require dfridrich/qr-platba

Příklad

<?php

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Defr\QRPlatba\QRPlatba;

$qrPlatba = new QRPlatba();

$qrPlatba->setAccount('12-3456789012/0100')
  ->setVariableSymbol('2016001234')
  ->setMessage('Toto je první QR platba.')
  ->setSpecificSymbol('0308')
  ->setSpecificSymbol('1234')
  ->setCurrency('CZK') // Výchozí je CZK, lze zadat jakýkoli ISO kód měny
  ->setDueDate(new \DateTime());

echo $qrPlatba->getQRCodeImage(); // Zobrazí <img> tag s kódem, viz níže 

Ukázka

Lze použít i jednodušší zápis:

echo QRPlatba::create('12-3456789012/0100', 987.60)
  ->setMessage('QR platba je parádní!')
  ->getQRCodeImage();

Další možnosti

Uložení do souboru

// Uloží png o velikosti 100x100 px
$qrPlatba->saveQRCodeImage("qrcode.png", "png", 100);

// Uloží svg o velikosti 100x100 px
$qrPlatba->saveQRCodeImage("qrcode.svg", "svg", 100);

Aktuální možné formáty jsou:

 • Png
 • Svg
 • Eps
 • binární

Pro další je potřeba dopsat vlastní Writter

Zobrazení data-uri

// data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAUAAAAFAAQMAAAD3XjfpAAAA...
echo $qrPlatba->getQRCodeInstance()->writeDataUri();

Odkazy

Contributing

Budu rád za každý návrh na vylepšení ať už formou issue nebo pull requestu.

You can’t perform that action at this time.