Knihovna pro generování QR plateb v PHP
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Tests
src
.gitignore
.php_cs
.travis.yml
LICENSE
README.md
composer.json
generate-api.sh
phpunit.xml
qrcode.png

README.md

QR Platba

Latest Stable Version Total Downloads Build Status Coverage Status

Knihovna pro generování QR plateb v PHP. QR platba zjednodušuje koncovému uživateli provedení příkazu k úhradě, protože obsahuje veškeré potřebné údaje, které stačí jen naskenovat. Nově lze použít i jiné měny než CZK a to pomocí metody setCurrenty($currency).

Tato knihovna umožňuje:

 • zobrazení obrázku v <img> tagu, který obsahuje v src rovnou data-uri s QR kódem, takže vygenerovaný obrázek tak není třeba ukládat na server ($qrPlatba->getQRCodeImage())
 • uložení obrázku s QR kódem ($qrPlatba->saveQRCodeImage())
 • získání data-uri ($qrPlatba->getQRCodeInstance()->getDataUri())
 • získání instance objektu QrCode ($qrPlatba->getQRCodeInstance())

QRPlatbu v současné době podporují tyto banky: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Equa bank, Era, Fio banka, Komerční banka, mBank, Raiffeisenbank, ZUNO.

Podporuje PHP 5.6 až 7.2.

Instalace pomocí Composeru

composer require dfridrich/qr-platba

Příklad

<?php

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Defr\QRPlatba\QRPlatba;

$qrPlatba = new QRPlatba();

$qrPlatba->setAccount('12-3456789012/0100')
  ->setVariableSymbol('2016001234')
  ->setMessage('Toto je první QR platba.')
  ->setSpecificSymbol('0308')
  ->setSpecificSymbol('1234')
  ->setCurrency('CZK') // Výchozí je CZK, lze zadat jakýkoli ISO kód měny
  ->setDueDate(new \DateTime());

echo $qrPlatba->getQRCodeImage(); // Zobrazí <img> tag s kódem, viz níže 

Ukázka

Lze použít i jednodušší zápis:

echo QRPlatba::create('12-3456789012/0100', 987.60)
  ->setMessage('QR platba je parádní!')
  ->getQRCodeImage();

Další možnosti

Uložení do souboru

// Uloží png o velikosti 100x100 px
$qrPlatba->saveQRCodeImage("qrcode.png", "png", 100);

// Uloží svg o velikosti 100x100 px
$qrPlatba->saveQRCodeImage("qrcode.svg", "svg", 100);

Aktuální možné formáty jsou:

 • Png
 • Svg
 • Eps
 • binární

Pro další je potřeba dopsat vlastní Writter

Zobrazení data-uri

// data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAUAAAAFAAQMAAAD3XjfpAAAA...
echo $qrPlatba->getQRCodeInstance()->writeDataUri();

Odkazy

Contributing

Budu rád za každý návrh na vylepšení ať už formou issue nebo pull requestu.