Skip to content

dfridrich/QRPlatba

main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Platba a QR Faktura

Latest Stable Version Total Downloads Build Status Coverage Status

QR Platba 2

Knihovna pro generování QR plateb v PHP. QR platba zjednodušuje koncovému uživateli provedení příkazu k úhradě, protože obsahuje veškeré potřebné údaje, které stačí jen naskenovat. Nově lze použít i jiné měny než CZK a to pomocí metody setCurrenty($currency).

Tato knihovna umožňuje:

 • zobrazení obrázku v <img> tagu, který obsahuje v src rovnou data-uri s QR kódem, takže vygenerovaný obrázek tak není třeba ukládat na server ($qrPlatba->getQRCodeImage())
 • uložení obrázku s QR kódem ($qrPlatba->saveQRCodeImage())
 • získání data-uri ($qrPlatba->getDataUri())
 • získání instance objektu QrCode ($qrPlatba->getQRCodeInstance())

QRPlatbu v současné době podporují tyto banky: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Equa bank, Era, Fio banka, Komerční banka, mBank, Raiffeisenbank, ZUNO.

Podporuje PHP 7.4 až 8.1.

Instalace pomocí Composeru

composer require "dfridrich/qr-platba:^2"

Příklad

<?php

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Defr\QRPlatba\QRPlatba;

$qrPlatba = new QRPlatba();

$qrPlatba->setAccount('12-3456789012/0100') // nastavení č. účtu
  ->setIBAN('CZ3112000000198742637541') // nastavení č. účtu
  ->setVariableSymbol('2016001234')
  ->setMessage('Toto je první QR platba.')
  ->setConstantSymbol('0308')
  ->setSpecificSymbol('1234')
  ->setAmount('1234.56')
  ->setCurrency('CZK') // Výchozí je CZK, lze zadat jakýkoli ISO kód měny
  ->setDueDate(new \DateTime());

echo $qrPlatba->getQRCodeImage(); // Zobrazí <img> tag s kódem, viz níže 

Ukázky (viz test/OutputTest.php), zkuste si je naskenovat v bankovnictví nebo třeba iDokladu jako QR Fakturu:

QR Platba (PNG):

QR Platba v EUR (PNG):

QR Platba (SVG):

QR Platba a popisek (PNG):

QR Platba a popisek v EUR (PNG):

QR Platba a popisek (SVG):

QR Platba+F a popisek (PNG):

QR Platba+F a popisek v EUR (PNG):

QR Platba+F a popisek (SVG):

QR Faktura bez platby (SVG):

Lze použít i jednodušší zápis:

echo QRPlatba::create('12-3456789012/0100', 987.60)
  ->setMessage('QR platba je parádní!')
  ->getQRCodeImage();

Pro IBAN pak:

echo QRPlatba::create('CZ6508000000192000145399', 987.60)
  ->setMessage('QR platba je parádní!')
  ->getQRCodeImage();

Další možnosti

Uložení do souboru

// Uloží png o velikosti 100x100 px
$qrPlatba->saveQRCodeImage("qrcode.png", "png", 100);

// Uloží svg o velikosti 100x100 px
$qrPlatba->saveQRCodeImage("qrcode.svg", "svg", 100);

// Generování jen QR Faktury
$qrPlatba->setIsOnlyInvoice(true)->setLabel('QR Faktura');

Aktuální možné formáty jsou:

 • PNG
 • SVG

Pro další je potřeba dopsat vlastní Writer

Zobrazení data-uri

// data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAUAAAAFAAQMAAAD3XjfpAAAA...
echo $qrPlatba->getDataUri();

Odkazy

Contributing

Budu rád za každý návrh na vylepšení ať už formou issue nebo pull requestu.