Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

fixes #946 - updated 'cs' translation

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@1476 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
commit 79e710b4df92b4b3384c6d0eb741d7064cee9bdc 1 parent bcc02c9
authored November 28, 2005
BIN  django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown
377  django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,14 +8,13 @@ msgstr ""
8 8
 "Project-Id-Version: Django Czech translation\n"
9 9
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 10
 "POT-Creation-Date: 2005-11-28 11:31+0100\n"
11  
-"PO-Revision-Date: 2005-11-23 19:58+0100\n"
  11
+"PO-Revision-Date: 2005-11-28 12:00+0100\n"
12 12
 "Last-Translator: Radek Svarz <translate@svarz.cz>\n"
13 13
 "Language-Team: Czech\n"
14 14
 "MIME-Version: 1.0\n"
15 15
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 16
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17  
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
18  
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
  17
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
19 18
 "X-Poedit-Language: Czech\n"
20 19
 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
21 20
 
@@ -79,7 +78,8 @@ msgstr "datum/čas byl zaslán"
79 78
 msgid "is public"
80 79
 msgstr "je veřejné"
81 80
 
82  
-#: contrib/comments/models/comments.py:26 contrib/admin/views/doc.py:254
  81
+#: contrib/comments/models/comments.py:26
  82
+#: contrib/admin/views/doc.py:254
83 83
 msgid "IP address"
84 84
 msgstr "IP adresa"
85 85
 
@@ -88,12 +88,8 @@ msgid "is removed"
88 88
 msgstr "je odstraněno"
89 89
 
90 90
 #: contrib/comments/models/comments.py:27
91  
-msgid ""
92  
-"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
93  
-"removed\" message will be displayed instead."
94  
-msgstr ""
95  
-"Zaškrtněte tento box, pokud komentář není vhodný. Místo něj bude zobrazena "
96  
-"zpráva \"Tento komentář byl smazán\"."
  91
+msgid "Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been removed\" message will be displayed instead."
  92
+msgstr "Zaškrtněte tento box, pokud komentář není vhodný. Místo něj bude zobrazena zpráva \"Tento komentář byl smazán\"."
97 93
 
98 94
 #: contrib/comments/models/comments.py:31
99 95
 msgid "Comment"
@@ -222,37 +218,29 @@ msgid "No voting for yourself"
222 218
 msgstr "Nelze hlasovat pro sebe"
223 219
 
224 220
 #: contrib/comments/views/comments.py:25
225  
-msgid ""
226  
-"This rating is required because you've entered at least one other rating."
227  
-msgstr ""
228  
-"Toto hodnocení je povinné, protože jste zadal(a) alespoň jedno jiné "
229  
-"hodnocení."
  221
+msgid "This rating is required because you've entered at least one other rating."
  222
+msgstr "Toto hodnocení je povinné, protože jste zadal(a) alespoň jedno jiné hodnocení."
230 223
 
231 224
 #: contrib/comments/views/comments.py:109
232 225
 #, python-format
233 226
 msgid ""
234  
-"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
235  
-"comment:\n"
  227
+"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comment:\n"
236 228
 "\n"
237 229
 "%(text)s"
238 230
 msgid_plural ""
239  
-"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
240  
-"comments:\n"
  231
+"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comments:\n"
241 232
 "\n"
242 233
 "%(text)s"
243 234
 msgstr[0] ""
244  
-"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %"
245  
-"(count)s komentář:\n"
  235
+"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %(count)s komentář:\n"
246 236
 "\n"
247 237
 "%(text)s"
248 238
 msgstr[1] ""
249  
-"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %"
250  
-"(count)s komentáře:\n"
  239
+"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %(count)s komentáře:\n"
251 240
 "\n"
252 241
 "%(text)s"
253 242
 msgstr[2] ""
254  
-"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %"
255  
-"(count)s komentářů:\n"
  243
+"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %(count)s komentářů:\n"
256 244
 "\n"
257 245
 "%(text)s"
258 246
 
@@ -284,11 +272,8 @@ msgstr "Někdo falšoval formulář komentáře (bezpečnostní narušení)"
284 272
 
285 273
 #: contrib/comments/views/comments.py:204
286 274
 #: contrib/comments/views/comments.py:289
287  
-msgid ""
288  
-"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
289  
-"invalid"
290  
-msgstr ""
291  
-"Formulář komentáře měl neplatný parametr 'target' -- ID objektu nebylo platné"
  275
+msgid "The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was invalid"
  276
+msgstr "Formulář komentáře měl neplatný parametr 'target' -- ID objektu nebylo platné"
292 277
 
293 278
 #: contrib/comments/views/comments.py:254
294 279
 #: contrib/comments/views/comments.py:318
@@ -301,10 +286,11 @@ msgid ""
301 286
 "<h3>By %s:</h3>\n"
302 287
 "<ul>\n"
303 288
 msgstr ""
304  
-"<h3>Od %s:</h3>\n"
  289
+"<h3>%s:</h3>\n"
305 290
 "<ul>\n"
306 291
 
307  
-#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
  292
+#: contrib/admin/filterspecs.py:70
  293
+#: contrib/admin/filterspecs.py:88
308 294
 #: contrib/admin/filterspecs.py:143
309 295
 msgid "All"
310 296
 msgstr "Vše"
@@ -379,20 +365,12 @@ msgid "Log in"
379 365
 msgstr "Přihlášení"
380 366
 
381 367
 #: contrib/admin/views/decorators.py:56
382  
-msgid ""
383  
-"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
384  
-"submission has been saved."
385  
-msgstr ""
386  
-"Prosíme, znovu se přihlašte, Vaše sezení vypršelo. Nemusíte se obávat, Vaše "
387  
-"podání je uloženo."
  368
+msgid "Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your submission has been saved."
  369
+msgstr "Prosíme, znovu se přihlašte, Vaše sezení vypršelo. Nemusíte se obávat, Vaše podání je uloženo."
388 370
 
389 371
 #: contrib/admin/views/decorators.py:63
390  
-msgid ""
391  
-"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
392  
-"cookies, reload this page, and try again."
393  
-msgstr ""
394  
-"Vypadá to, že Váš prohlížeč není nastaven, aby akceptoval cookies. Prosíme, "
395  
-"zapněte cookies, obnovte tuto stránku a zkuste znovu."
  372
+msgid "Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable cookies, reload this page, and try again."
  373
+msgstr "Vypadá to, že Váš prohlížeč není nastaven, aby akceptoval cookies. Prosíme, zapněte cookies, obnovte tuto stránku a zkuste znovu."
396 374
 
397 375
 #: contrib/admin/views/decorators.py:77
398 376
 msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
@@ -401,8 +379,7 @@ msgstr "Uživatelská jména nemohou obsahovat znak '@'."
401 379
 #: contrib/admin/views/decorators.py:79
402 380
 #, python-format
403 381
 msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
404  
-msgstr ""
405  
-"Vaše e-mailová adresa není Vaše uživatelské jméno. Zkuste místo toho '%s'."
  382
+msgstr "Vaše e-mailová adresa není Vaše uživatelské jméno. Zkuste místo toho '%s'."
406 383
 
407 384
 #: contrib/admin/views/main.py:49
408 385
 msgid "Site administration"
@@ -423,11 +400,13 @@ msgstr "Vyberte %s pro změnu"
423 400
 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
424 401
 msgstr "Záznam %(name)s \"%(obj)s\" byl úspěšně přidán."
425 402
 
426  
-#: contrib/admin/views/main.py:416 contrib/admin/views/main.py:492
  403
+#: contrib/admin/views/main.py:416
  404
+#: contrib/admin/views/main.py:492
427 405
 msgid "You may edit it again below."
428 406
 msgstr "Můžete to opět upravit níže."
429 407
 
430  
-#: contrib/admin/views/main.py:424 contrib/admin/views/main.py:501
  408
+#: contrib/admin/views/main.py:424
  409
+#: contrib/admin/views/main.py:501
431 410
 #, python-format
432 411
 msgid "You may add another %s below."
433 412
 msgstr "Můžete přidat další %s níže."
@@ -442,7 +421,8 @@ msgstr "%s: přidat"
442 421
 msgid "Added %s."
443 422
 msgstr "Záznam %s byl přidán."
444 423
 
445  
-#: contrib/admin/views/main.py:457 contrib/admin/views/main.py:459
  424
+#: contrib/admin/views/main.py:457
  425
+#: contrib/admin/views/main.py:459
446 426
 #: contrib/admin/views/main.py:461
447 427
 msgid "and"
448 428
 msgstr "a"
@@ -468,10 +448,8 @@ msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" byl úspěšně změněn."
468 448
 
469 449
 #: contrib/admin/views/main.py:498
470 450
 #, python-format
471  
-msgid ""
472  
-"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
473  
-msgstr ""
474  
-"The %(name)s \"%(obj)s\" byl úspěšně přidán. Můžete to opět upravit níže."
  451
+msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
  452
+msgstr "The %(name)s \"%(obj)s\" byl úspěšně přidán. Můžete to opět upravit níže."
475 453
 
476 454
 #: contrib/admin/views/main.py:536
477 455
 #, python-format
@@ -502,9 +480,12 @@ msgstr "Jste si jist(á)?"
502 480
 msgid "Change history: %s"
503 481
 msgstr "Historie změn: %s"
504 482
 
505  
-#: contrib/admin/views/doc.py:242 contrib/admin/views/doc.py:251
506  
-#: contrib/admin/views/doc.py:253 contrib/admin/views/doc.py:258
507  
-#: contrib/admin/views/doc.py:259 contrib/admin/views/doc.py:261
  483
+#: contrib/admin/views/doc.py:242
  484
+#: contrib/admin/views/doc.py:251
  485
+#: contrib/admin/views/doc.py:253
  486
+#: contrib/admin/views/doc.py:258
  487
+#: contrib/admin/views/doc.py:259
  488
+#: contrib/admin/views/doc.py:261
508 489
 msgid "Integer"
509 490
 msgstr "Celé číslo"
510 491
 
@@ -533,7 +514,8 @@ msgstr "Datum (s časem)"
533 514
 msgid "E-mail address"
534 515
 msgstr "E-mailová adresa"
535 516
 
536  
-#: contrib/admin/views/doc.py:249 contrib/admin/views/doc.py:252
  517
+#: contrib/admin/views/doc.py:249
  518
+#: contrib/admin/views/doc.py:252
537 519
 msgid "File path"
538 520
 msgstr "Cesta k souboru"
539 521
 
@@ -561,7 +543,8 @@ msgstr "Text"
561 543
 msgid "Time"
562 544
 msgstr "Čas"
563 545
 
564  
-#: contrib/admin/views/doc.py:264 contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
  546
+#: contrib/admin/views/doc.py:264
  547
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
565 548
 msgid "URL"
566 549
 msgstr "URL"
567 550
 
@@ -596,7 +579,8 @@ msgstr "Historie"
596 579
 msgid "Date/time"
597 580
 msgstr "Datum/čas"
598 581
 
599  
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
  582
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
  583
+#: models/auth.py:47
600 584
 msgid "User"
601 585
 msgstr "Uživatel"
602 586
 
@@ -609,12 +593,8 @@ msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
609 593
 msgstr "N, j.n. Y, H:i"
610 594
 
611 595
 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
612  
-msgid ""
613  
-"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
614  
-"admin site."
615  
-msgstr ""
616  
-"Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes "
617  
-"administrátorské rozhraní."
  596
+msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
  597
+msgstr "Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes administrátorské rozhraní."
618 598
 
619 599
 #: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
620 600
 msgid "Django site admin"
@@ -637,12 +617,8 @@ msgid "Server Error <em>(500)</em>"
637 617
 msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
638 618
 
639 619
 #: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
640  
-msgid ""
641  
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
642  
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
643  
-msgstr ""
644  
-"Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a "
645  
-"měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
  620
+msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
  621
+msgstr "Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
646 622
 
647 623
 #: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
648 624
 #: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
@@ -709,22 +685,13 @@ msgstr "Odhlásit se"
709 685
 
710 686
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
711 687
 #, python-format
712  
-msgid ""
713  
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
714  
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
715  
-"types of objects:"
716  
-msgstr ""
717  
-"Mazání %(object_name)s  '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících "
718  
-"objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
  688
+msgid "Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
  689
+msgstr "Mazání %(object_name)s  '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
719 690
 
720 691
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
721 692
 #, python-format
722  
-msgid ""
723  
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
724  
-"the following related items will be deleted:"
725  
-msgstr ""
726  
-"Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny "
727  
-"následující související položky budou smazány:"
  693
+msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
  694
+msgstr "Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny následující související položky budou smazány:"
728 695
 
729 696
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
730 697
 msgid "Yes, I'm sure"
@@ -737,7 +704,7 @@ msgstr "Od %(title)s"
737 704
 
738 705
 #: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:7
739 706
 msgid "Go"
740  
-msgstr ""
  707
+msgstr "Provést"
741 708
 
742 709
 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:18
743 710
 msgid "View on site"
@@ -802,12 +769,8 @@ msgid "Password reset"
802 769
 msgstr "Obnovení hesla"
803 770
 
804 771
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
805  
-msgid ""
806  
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
807  
-"your password and e-mail the new one to you."
808  
-msgstr ""
809  
-"Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo "
810  
-"obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
  772
+msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
  773
+msgstr "Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
811 774
 
812 775
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
813 776
 msgid "E-mail address:"
@@ -831,20 +794,12 @@ msgid "Password reset successful"
831 794
 msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
832 795
 
833 796
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
834  
-msgid ""
835  
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
836  
-"should be receiving it shortly."
837  
-msgstr ""
838  
-"Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) "
839  
-"byste ji dostat během okamžiku."
  797
+msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
  798
+msgstr "Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) byste ji dostat během okamžiku."
840 799
 
841 800
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
842  
-msgid ""
843  
-"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
844  
-"password twice so we can verify you typed it in correctly."
845  
-msgstr ""
846  
-"Prosíme, pro zabezpečení vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové "
847  
-"heslo, takže můžeme ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
  801
+msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
  802
+msgstr "Vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové heslo. Tak můžeme ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
848 803
 
849 804
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
850 805
 msgid "Old password:"
@@ -860,7 +815,7 @@ msgstr "Potvrdit heslo:"
860 815
 
861 816
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
862 817
 msgid "Change my password"
863  
-msgstr "Změnit mé heslo:"
  818
+msgstr "Změnit mé heslo"
864 819
 
865 820
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
866 821
 msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
@@ -916,13 +871,10 @@ msgid ""
916 871
 "your computer is \"internal\").</p>\n"
917 872
 msgstr ""
918 873
 "\n"
919  
-"<p class=\"help\">Pro nainstalování bookmarkletů, přetáhněte odkaz na Vaše "
920  
-"záložky (oblíbené),\n"
921  
-"nebo klikněte pravým tlačítkem na odkaz a přidejte ho k Vašim záložkám "
922  
-"(oblíbeným). Nyní můžete\n"
  874
+"<p class=\"help\">Pro nainstalování bookmarkletů, přetáhněte odkaz na Vaše záložky (oblíbené),\n"
  875
+"nebo klikněte pravým tlačítkem na odkaz a přidejte ho k Vašim záložkám (oblíbeným). Nyní můžete\n"
923 876
 "zvolit bookmarklet z libovolné stránky. Poznámka: Některé tyto\n"
924  
-"bookmarklety vyžadují, abyste prohlížel(a) stránky z počítače, který je "
925  
-"nastaven jako\n"
  877
+"bookmarklety vyžadují, abyste prohlížel(a) stránky z počítače, který je nastaven jako\n"
926 878
 "\"interní\" (promluvte si s Vaším administrátorem, jestli si nejste jisti,\n"
927 879
 "zda je Váš počítač \"interní\").</p>\n"
928 880
 
@@ -931,24 +883,16 @@ msgid "Documentation for this page"
931 883
 msgstr "Dokumentace pro tuto stránku"
932 884
 
933 885
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
934  
-msgid ""
935  
-"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
936  
-"that page."
937  
-msgstr ""
938  
-"Z libovolné stránky otevře dokumentaci pro pohled, který vygeneroval tuto "
939  
-"stránku."
  886
+msgid "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates that page."
  887
+msgstr "Z libovolné stránky otevře dokumentaci pro pohled, který vygeneroval tuto stránku."
940 888
 
941 889
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
942 890
 msgid "Show object ID"
943 891
 msgstr "Ukázat id objektu"
944 892
 
945 893
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
946  
-msgid ""
947  
-"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
948  
-"object."
949  
-msgstr ""
950  
-"Ukáže content-type a unikátní ID pro stránky, které reprezentují jeden "
951  
-"objekt."
  894
+msgid "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single object."
  895
+msgstr "Ukáže content-type a unikátní ID pro stránky, které reprezentují jeden objekt."
952 896
 
953 897
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
954 898
 msgid "Edit this object (current window)"
@@ -971,23 +915,16 @@ msgid "redirect from"
971 915
 msgstr "přesměrovat z"
972 916
 
973 917
 #: contrib/redirects/models/redirects.py:8
974  
-msgid ""
975  
-"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
976  
-"events/search/'."
977  
-msgstr ""
978  
-"Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např.  '/udalosti/hledat/'."
  918
+msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
  919
+msgstr "Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např.  '/udalosti/hledat/'."
979 920
 
980 921
 #: contrib/redirects/models/redirects.py:9
981 922
 msgid "redirect to"
982 923
 msgstr "přesměrovat na"
983 924
 
984 925
 #: contrib/redirects/models/redirects.py:10
985  
-msgid ""
986  
-"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
987  
-"'http://'."
988  
-msgstr ""
989  
-"Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na "
990  
-"'http://'."
  926
+msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
  927
+msgstr "Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na 'http://'."
991 928
 
992 929
 #: contrib/redirects/models/redirects.py:12
993 930
 msgid "redirect"
@@ -998,10 +935,8 @@ msgid "redirects"
998 935
 msgstr "přesměrování"
999 936
 
1000 937
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
1001  
-msgid ""
1002  
-"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
1003  
-msgstr ""
1004  
-"Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
  938
+msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
  939
+msgstr "Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
1005 940
 
1006 941
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
1007 942
 msgid "title"
@@ -1020,12 +955,8 @@ msgid "template name"
1020 955
 msgstr "jméno šablony"
1021 956
 
1022 957
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
1023  
-msgid ""
1024  
-"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
1025  
-"use 'flatpages/default'."
1026  
-msgstr ""
1027  
-"Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém "
1028  
-"použije 'flatfiles/default'."
  958
+msgid "Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will use 'flatpages/default'."
  959
+msgstr "Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém použije 'flatfiles/default'."
1029 960
 
1030 961
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
1031 962
 msgid "registration required"
@@ -1033,9 +964,7 @@ msgstr "nutná registrace"
1033 964
 
1034 965
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
1035 966
 msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
1036  
-msgstr ""
1037  
-"Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto "
1038  
-"stránku."
  967
+msgstr "Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto stránku."
1039 968
 
1040 969
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
1041 970
 msgid "flat page"
@@ -1093,23 +1022,28 @@ msgstr "Leden"
1093 1022
 msgid "February"
1094 1023
 msgstr "Únor"
1095 1024
 
1096  
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
  1025
+#: utils/dates.py:14
  1026
+#: utils/dates.py:27
1097 1027
 msgid "March"
1098 1028
 msgstr "Březen"
1099 1029
 
1100  
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
  1030
+#: utils/dates.py:14
  1031
+#: utils/dates.py:27
1101 1032
 msgid "April"
1102 1033
 msgstr "Duben"
1103 1034
 
1104  
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
  1035
+#: utils/dates.py:14
  1036
+#: utils/dates.py:27
1105 1037
 msgid "May"
1106 1038
 msgstr "Květen"
1107 1039
 
1108  
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
  1040
+#: utils/dates.py:14
  1041
+#: utils/dates.py:27
1109 1042
 msgid "June"
1110 1043
 msgstr "Červen"
1111 1044
 
1112  
-#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
  1045
+#: utils/dates.py:15
  1046
+#: utils/dates.py:27
1113 1047
 msgid "July"
1114 1048
 msgstr "Červenec"
1115 1049
 
@@ -1216,7 +1150,10 @@ msgstr "weby"
1216 1150
 msgid "label"
1217 1151
 msgstr "nadpis"
1218 1152
 
1219  
-#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
  1153
+#: models/core.py:29
  1154
+#: models/core.py:40
  1155
+#: models/auth.py:6
  1156
+#: models/auth.py:19
1220 1157
 msgid "name"
1221 1158
 msgstr "jméno"
1222 1159
 
@@ -1268,7 +1205,8 @@ msgstr "codename"
1268 1205
 msgid "Permission"
1269 1206
 msgstr "Oprávnění"
1270 1207
 
1271  
-#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
  1208
+#: models/auth.py:11
  1209
+#: models/auth.py:58
1272 1210
 msgid "Permissions"
1273 1211
 msgstr "Oprávnění"
1274 1212
 
@@ -1276,7 +1214,8 @@ msgstr "Oprávnění"
1276 1214
 msgid "Group"
1277 1215
 msgstr "Skupina"
1278 1216
 
1279  
-#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
  1217
+#: models/auth.py:23
  1218
+#: models/auth.py:60
1280 1219
 msgid "Groups"
1281 1220
 msgstr "Skupiny"
1282 1221
 
@@ -1301,9 +1240,8 @@ msgid "password"
1301 1240
 msgstr "heslo"
1302 1241
 
1303 1242
 #: models/auth.py:37
1304  
-#, fuzzy
1305 1243
 msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
1306  
-msgstr "Použijte '[algo]$[salt]$[hexdigest]"
  1244
+msgstr "Použijte '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
1307 1245
 
1308 1246
 #: models/auth.py:38
1309 1247
 msgid "staff status"
@@ -1330,12 +1268,8 @@ msgid "date joined"
1330 1268
 msgstr "datum zaregistrování"
1331 1269
 
1332 1270
 #: models/auth.py:44
1333  
-msgid ""
1334  
-"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
1335  
-"all permissions granted to each group he/she is in."
1336  
-msgstr ""
1337  
-"Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro "
1338  
-"každou skupinu, ve které je."
  1271
+msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
  1272
+msgstr "Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro každou skupinu, ve které je."
1339 1273
 
1340 1274
 #: models/auth.py:48
1341 1275
 msgid "Users"
@@ -1429,24 +1363,28 @@ msgstr "Švédsky"
1429 1363
 msgid "Simplified Chinese"
1430 1364
 msgstr "Jednoduchá čínština"
1431 1365
 
1432  
-#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:285 core/meta/fields.py:488
  1366
+#: core/formfields.py:59
  1367
+#: core/meta/fields.py:285
  1368
+#: core/meta/fields.py:488
1433 1369
 #: core/meta/fields.py:499
1434 1370
 msgid "This field is required."
1435 1371
 msgstr "Toto pole je povinné."
1436 1372
 
1437 1373
 #: core/formfields.py:336
1438  
-#, fuzzy, python-format
  1374
+#, python-format
1439 1375
 msgid "Ensure your text is less than %s character."
1440 1376
 msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
1441 1377
 msgstr[0] "Ujistěte se, že Váš text má méně než %s znak."
1442  
-msgstr[1] "Ujistěte se, že Váš text má méně, než %s znaky."
1443  
-msgstr[2] "Ujistěte se, že Váš text má méně, než %s znaků."
  1378
+msgstr[1] "Ujistěte se, že Váš text má méně než %s znaky."
  1379
+msgstr[2] "Ujistěte se, že Váš text má méně než %s znaků."
1444 1380
 
1445 1381
 #: core/formfields.py:341
1446 1382
 msgid "Line breaks are not allowed here."
1447 1383
 msgstr "Zalomení řádky zde nenjsou povolená."
1448 1384
 
1449  
-#: core/formfields.py:436 core/formfields.py:507 core/formfields.py:545
  1385
+#: core/formfields.py:436
  1386
+#: core/formfields.py:507
  1387
+#: core/formfields.py:545
1450 1388
 #, python-format
1451 1389
 msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
1452 1390
 msgstr "Vyberte platnou volbu. '%(data)s' není mezi %(choices)s."
@@ -1473,8 +1411,7 @@ msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla nebo podtržítka."
1473 1411
 
1474 1412
 #: core/validators.py:66
1475 1413
 msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
1476  
-msgstr ""
1477  
-"Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
  1414
+msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
1478 1415
 
1479 1416
 #: core/validators.py:74
1480 1417
 msgid "Uppercase letters are not allowed here."
@@ -1533,12 +1470,8 @@ msgid "Enter a valid e-mail address."
1533 1470
 msgstr "Vložte platnou e-mailovou adresu."
1534 1471
 
1535 1472
 #: core/validators.py:150
1536  
-msgid ""
1537  
-"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
1538  
-"corrupted image."
1539  
-msgstr ""
1540  
-"Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl "
1541  
-"obrázek, nebo byl porušen."
  1473
+msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
  1474
+msgstr "Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl obrázek, nebo byl porušen."
1542 1475
 
1543 1476
 #: core/validators.py:157
1544 1477
 #, python-format
@@ -1578,7 +1511,8 @@ msgstr "Špatně formované XML: %s"
1578 1511
 msgid "Invalid URL: %s"
1579 1512
 msgstr "Neplatné URL: %s"
1580 1513
 
1581  
-#: core/validators.py:208 core/validators.py:210
  1514
+#: core/validators.py:208
  1515
+#: core/validators.py:210
1582 1516
 #, python-format
1583 1517
 msgid "The URL %s is a broken link."
1584 1518
 msgstr "Odkaz na URL %s je rozbitý."
@@ -1604,7 +1538,8 @@ msgstr "Toto pole se musí shodovat s polem '%s'."
1604 1538
 msgid "Please enter something for at least one field."
1605 1539
 msgstr "Prosíme, vložte něco alespoň pro jedno pole."
1606 1540
 
1607  
-#: core/validators.py:266 core/validators.py:277
  1541
+#: core/validators.py:266
  1542
+#: core/validators.py:277
1608 1543
 msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
1609 1544
 msgstr "Prosíme, vložte obě pole, nebo je nechte obě prázdná."
1610 1545
 
@@ -1634,8 +1569,7 @@ msgstr "Prosíme, vložte platné číslo."
1634 1569
 #: core/validators.py:351
1635 1570
 #, python-format
1636 1571
 msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
1637  
-msgid_plural ""
1638  
-"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
  1572
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
1639 1573
 msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou celkem."
1640 1574
 msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
1641 1575
 msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
@@ -1643,16 +1577,10 @@ msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
1643 1577
 #: core/validators.py:354
1644 1578
 #, python-format
1645 1579
 msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
1646  
-msgid_plural ""
1647  
-"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
1648  
-msgstr[0] ""
1649  
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
1650  
-msgstr[1] ""
1651  
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
1652  
-"celkem."
1653  
-msgstr[2] ""
1654  
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
1655  
-"celkem."
  1580
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
  1581
+msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
  1582
+msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
  1583
+msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
1656 1584
 
1657 1585
 #: core/validators.py:364
1658 1586
 #, python-format
@@ -1679,63 +1607,38 @@ msgstr "Nemohl jsem získat nic z %s."
1679 1607
 
1680 1608
 #: core/validators.py:431
1681 1609
 #, python-format
1682  
-msgid ""
1683  
-"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
  1610
+msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
1684 1611
 msgstr "URL %(url)s vrátilo neplatnou hlavičku Content-Type '%(contenttype)s'."
1685 1612
 
1686 1613
 #: core/validators.py:464
1687 1614
 #, python-format
1688  
-msgid ""
1689  
-"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
1690  
-"\"%(start)s\".)"
1691  
-msgstr ""
1692  
-"Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s "
1693  
-"\"%(start)s\".)"
  1615
+msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
  1616
+msgstr "Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
1694 1617
 
1695 1618
 #: core/validators.py:468
1696 1619
 #, python-format
1697  
-msgid ""
1698  
-"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
1699  
-"starts with \"%(start)s\".)"
1700  
-msgstr ""
1701  
-"Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. "
1702  
-"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
  1620
+msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
  1621
+msgstr "Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
1703 1622
 
1704 1623
 #: core/validators.py:473
1705 1624
 #, python-format
1706  
-msgid ""
1707  
-"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
1708  
-"(start)s\".)"
1709  
-msgstr ""
1710  
-"\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%"
1711  
-"(start)s\".)"
  1625
+msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
  1626
+msgstr "\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
1712 1627
 
1713 1628
 #: core/validators.py:478
1714 1629
 #, python-format
1715  
-msgid ""
1716  
-"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
1717  
-"(start)s\".)"
1718  
-msgstr ""
1719  
-"\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%"
1720  
-"(start)s\".)"
  1630
+msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
  1631
+msgstr "\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
1721 1632
 
1722 1633
 #: core/validators.py:482
1723 1634
 #, python-format
1724  
-msgid ""
1725  
-"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
1726  
-"starts with \"%(start)s\".)"
1727  
-msgstr ""
1728  
-"Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. "
1729  
-"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
  1635
+msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
  1636
+msgstr "Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
1730 1637
 
1731 1638
 #: core/validators.py:487
1732 1639
 #, python-format
1733  
-msgid ""
1734  
-"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
1735  
-"starts with \"%(start)s\".)"
1736  
-msgstr ""
1737  
-"Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s "
1738  
-"\"%(start)s\".)"
  1640
+msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
  1641
+msgstr "Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s \"%(start)s\".)"
1739 1642
 
1740 1643
 #: core/meta/fields.py:46
1741 1644
 #, python-format
@@ -1752,11 +1655,8 @@ msgid " Separate multiple IDs with commas."
1752 1655
 msgstr "Oddělte více identifikátorů čárkami."
1753 1656
 
1754 1657
 #: core/meta/fields.py:132
1755  
-msgid ""
1756  
-" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
1757  
-msgstr ""
1758  
-"Podržte  \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné "
1759  
-"položky."
  1658
+msgid " Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
  1659
+msgstr "Podržte  \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné položky."
1760 1660
 
1761 1661
 #: core/meta/fields.py:508
1762 1662
 msgid "Enter a valid filename."
@@ -1765,21 +1665,17 @@ msgstr "Vložte platný název souboru."
1765 1665
 #: core/meta/fields.py:777
1766 1666
 #, python-format
1767 1667
 msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
1768  
-msgid_plural ""
1769  
-"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
  1668
+msgid_plural "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
1770 1669
 msgstr[0] "Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnota %(value)r není platná."
1771  
-msgstr[1] ""
1772  
-"Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platné."
1773  
-msgstr[2] ""
1774  
-"Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platné."
  1670
+msgstr[1] "Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platné."
  1671
+msgstr[2] "Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platné."
1775 1672
 
1776 1673
 #: core/template/defaultfilters.py:354
1777 1674
 msgid "yes,no,maybe"
1778  
-msgstr ""
  1675
+msgstr "ano, ne, možná"
1779 1676
 
1780 1677
 #~ msgid "Error in Template"
1781 1678
 #~ msgstr "Chyba v šabloně"
1782  
-
1783 1679
 #~ msgid ""
1784 1680
 #~ "\n"
1785 1681
 #~ "In template %(name)s, error at line %(line)s:\n"
@@ -1790,3 +1686,4 @@ msgstr ""
1790 1686
 #, fuzzy
1791 1687
 #~ msgid "count"
1792 1688
 #~ msgstr "počet"
  1689
+

0 notes on commit 79e710b

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.