Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

demografie

OpenData demografie van de politieke situatie in Nederland (en Europa)

Deze database bevat een groeiende verzameling feiten betreft de samenstelling van openbare lichamen (van gemeenten tot de Europese vertegenwoordiging en het Caribisch deel van Nederland), hun financiële plaatje en verkiezingen.

demografie (english)

OpenData demography of the political situation in the Netherlands (and Europe)

This dataset contains a growing collection of facts regarding the composition of public bodies, finances, and elections.

The db is extensively being defined. All attachments are provided to support the gathered data.


Website: eerlijkeverkiezingen.nl/demografie/ (in dutch) demographyofdemocracy.eu

Contact: contact@eerlijkeverkiezingen.nl, t: @EerlijkVerkozen, f: EerlijkeVerkiezingen.nl contact@demographyofdemocracy.eu

About

OpenData demography of the political situation in the Netherlands

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published