No description, website, or topics provided.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
A
B
G
V
.gitignore
LICENSE
README.md
july-retry.md

README.md

PO-2015

News

 1. Резултати от поправките може да намерите тук
 2. Консултация преди поправката ще се проведе във вторник 12 юни 2016 от 11:00 часа!. Извиняваме се, видяхме, че повечето хора бяха избрали понеделник, но не бе възможно консултацията да бъде направена в този ден и час.
 3. Следващата седмица, всички ученици трябва да се явят. Тези които са доволни от Tryout 1 трябва да минат през нас, да бъдат отбелязани. Останалите ще бъдат изпитани на подобни задачи.
 4. FAQ Оформяне втори срок
 5. Codito Manifesto
 6. Следващия вторник, 07 юни 2016, ще има консултации от 12:00 в кабинет 31!!
 7. Следващия час (2016-05-17/18) ще има малко контролно на тема динамична памет!
 8. Добавени са новите и старите домашни по-долу
 9. Срокът на домашно 04 е удължен до тази неделя ( 2016-04-10 23:59:59 )!
 10. Срокът на домашно 01 е удължен до този четвъртък ( 2016-03-17 23:59:59 )!

Important

Headquarters

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bj6Y8O1POXFm2LN03ut5ORoGL7C-1lcWnt0Ij9WPJ-s

Lectures

Lecture 10 - Term Preparation & Discussion

https://docs.google.com/presentation/d/13U6T42HcfuyVp1YkdHRfeEbGpUdxsevd9XCjGnFB5xs

Lecture 9 - Dynamic Memory II

https://docs.google.com/presentation/d/1W2Ev9Ino72fujRBdHPQntxN7V4kZigW8YtTwm6WW42I

Lecture 8 - Dynamic Memory

https://docs.google.com/presentation/d/1r-9OIEe-ILXE491j8nur2U-Hljk831VHZfUiTgUwUz4

Lecture 7 - Exam Preparation

https://docs.google.com/presentation/d/1U1J_ItIyob_k8L_KUiAChuaCvIScqRFbd8XgWmb_F8E

Lecture 6 - Pointers & Structures

https://docs.google.com/presentation/d/13LH7xLchER6djz3AYF9zgW6kwAcVV-39CS7H4bi4-Qg

Lecture 5 - Pointers II

https://docs.google.com/presentation/d/1HEfJu943UwAVMqIocsbzbdva5lSa90kY57JlHmxRad0

Lecture 4 - Pointers

https://docs.google.com/presentation/d/1vQMcsT-wW2ZgJ7JQnGmvfvV7w5HvfYacuf5CrGqXkfc

Lecture 3 - Exercise with Structures again

https://docs.google.com/presentation/d/1BKdqi6NKZqAuD1JarhkKTMQQKlE3-0Rl-npi9gg7MLA

Lecture 2 - Exercise with Structures

https://docs.google.com/presentation/d/1rGavr9nzfD1_KSrE7DSAH5l8C535OyKHLI_d4MqDWkY

Lecture 1 - Structures

https://docs.google.com/presentation/d/1fuFoBx_cfjZ3YjAhNp1DGPIEGjbtLZVFs3s7okgnKKE

New Homeworks

A classes

 1. 01 Homework
 2. 02 Homework
 3. 03 Homework
 4. 04 Homework

B classes

 1. 01 Homework
 2. 02 Homework
 3. 03 Homework
 4. 04 Homework

V classes

 1. 01 Homework
 2. 02 Homework
 3. 03 Homework
 4. 04 Homework

G classes

 1. 01 Homework
 2. 02 Homework
 3. 03 Homework
 4. 04 Homework

Old Homeworks

A B classes

 1. Homework 0
 2. Homework 1
 3. Homework 2
 4. Homework 3
 5. Homework 4
 6. Homework 5
 7. Homework 6
 8. Homework 7
 9. Homework 8
 10. Homework 9
 11. Homework 10

V G classes

 1. Homework 0
 2. Homework 1
 3. Homework 2
 4. Homework 3
 5. Homework 4
 6. Homework 5
 7. Homework 6
 8. Homework 7
 9. Homework 8
 10. Homework 9