Downloading the iTVP content without installing silverlight
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.settings
app
doc
logs
src
tests
web
.buildpath
.gitignore
.htaccess
README.md
composer.json

README.md

iTVPDownloader

inspiracja: (wykopalisko DaZ)[http://www.wykop.pl/ramka/1319279/haksorowanie-tvp/]

wersja live: [http://itvpdownloader.mmx3.pl/]

endorse

Instalacja:

php composer.phar update
chmod 777 logs -R

Bugi:

  1. Nie działają linki po https (work in progress) - zgłoszone przezblinxdxb

ToDo:

  1. http://46.28.242.13/token/video/vod/9248803/20121217/1840089297/1b83136b-a3e8-40cd-82fa-149738826fdb
  • support do udostępniania pobranych linków na FB
  • top10 pobranych linków (z redisa).
  • faq, polityka-prywatności.
  • build na travis.ci i testy phpunit

Sugestie:

ReV - Co ta aplikacja ma do chmury? Nie jest ani dla niej specyficzna ani nie odnosi z niej żadnych korzyści. Cała logika tej aplikacji to 4 linijki kodu, a zaprzęgłeś do tego frameworki, które mają ich pewnie w sumie dobre kilkaset tysięcy. Klasyczny przypadek zabierania się z armatą na muchę. Jeszcze ta strona facebookowa, poważnie?! Można było z tego zrobić jednolinijkowy bookmarklet.

javascript:(function()    {if(typeof(playVideo)===%22undefined%22)return;dojo.xhrGet({url:'/pub/stat/videofileinfo%3Fvideo_id='+playVideo.object_id,handleAs:'json',load:function(data){dojo.place('%3Cp%3EAdres%20pliku%20z%20filmem:%20%3Ca%20href=%22'%20+%20data.video_url%20+%20'%22%3E'+data.video_url+'%3C/a%3E%3C/p%3E','videoDebug','first');}});})();