Skip to content

emijrp/Repressaliats-Franquisme-Catalunya

 
 

Repository files navigation

Repressaliats pel franquisme a Catalunya

Marc Belzunces (Twitter: @marcbeldata) 9/7/2017

A list of all Catalans who suffered reprisal by Spanish Military Courts during the last Spanish dictatorship. The script takes data from a names list in pdf provided by the National Archive of Catalonia and creates a tidy data frame in csv and excel formats (also included). Also, it creates a separate data frame selecting those executed (also included).

--

Una llista de tots els catalans que patiren la repressió per part dels tribunals militars durant la darrera dictadura espanyola. El codi descarrega el pdf amb la llista de noms proporcionat per l'Arxiu Nacional de Catalunya i crea una taula estructurada en formats csv i excel (també inclosa). També crea una taula separada amb els noms de les persones executades (també inclosa).

IMPORTANT: Per a descarregar-ne els fitxers cliqueu al botó superior de color verd "Clone or download", i trieu l'opció "Download ZIP"

About

A list in a tidy format of Catalans that suffered reprisals during the last Spanish dictatorship

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages

  • R 100.0%