Skip to content
Jupyter Notebook
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
Sezen Aksu vs Yapay Zeka v2.jpg
Sezen_Aksu_Lyrics_Generator.ipynb
Verisetinin oluşturulması (Beautiful Soup & Web Scraping).ipynb

README.md

Sezen Aksu

Sezen Aksu Şarkısı Yazan Yapay Zeka Diyorum

Birkaç gün önce, LSTM RNN’yi (Long Short Term Memory Recurrent Neural Networks) öğrenmeye karar verdim, hali hazırda Andrew NG tarafından verilen kursu aldığım için teorik olarak bilgim bulunmaktaydı fakat kodlama konusunda eksiklerim olduğunun ve bunu bir proje yaparak öğrenmenin iyi bir fikir olacağını düşündüm.

LSTM RNN’nin çok sayıda uygulaması vardır. Ben her zaman metin verilerinin nasıl işleneceğini, bir metinin duygusunun analizini, şiir ve şarkı yazdırmasını öğrenmek istediğim için projeyi bu konulardan birisi üzerinde yapmaya karar verdim ve Sezen Aksunun şarkılarını öğrenip yine Sezen Aksu gibi şarkı yazan bir model oluşturmaya karar verdim.

Peki Nedir Bu LSTM Tekrarlayan Sinir Ağları?

LSTM recurrent neural network içinde döngülerin bulunduğu bir ağ türü olmakla birlikte bilgilerin kendi içinde tutulmasını ve bir sonrki düğüme aktrılmasına izin verir. Her bir düğüme LSTM(Long short term memory) denir.

LSTM ünitesindeki bir hücre, input, output ve forget kapılarından oluşmaktadır. Hücre, keyfi zaman aralıklarında değerleri hatırlar ve üç geçit, hücrenin içine ve dışına bilgi akışını düzenler. LSTM RNN hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz size şu makaleleri tavsiye ederim. Understanding LSTM Networks ve Long short-term memory Ayrıca maddi durumunuza ve ingilizce seviyenize göre Andrew NG’nin Coursera’da bulabileceğiniz Deep Learning Specialization kursunu şiddetle tavsiye ederim.

LSTM RNN Uygulamaları

LSTM Recurrent neural networks birçok uygulamada kullanılmaktadır, aşağıdakiler en popüler olanlardır:

Doğal dil işleme Doğal dil oluşturma Metin sınıflandırma Video to text Çeviri uygulaması … LSTM ve RNN hakkında biraz bilgimiz olduğuna göre artık projemize başlayabiliriz.

Devamı için tıklayın

You can’t perform that action at this time.