BotenInschrijfSysteem / Boat Registration System
PHP JavaScript CSS
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
admin
api
css
cursussen
documenten
examens
res
schadeboek
scripts
vloot
.gitignore
README.txt
bis_info.php
bis_login.php
bis_logout.php
check_reservation.php
current_act.php
daily_mail.php
daily_migration.php
example.bis.conf
include_boardMembers.php
include_globalVars.php
include_helperMethods.php
index.php
inschrijving.php
inschrijving_methods.php
mail.php
show_availability.php
show_schedule.php
xmlnews.php

README.txt

BotenInschrijfSysteem (BIS) v1.1.0

2008-2012 Erik Roos, KGR de Hunze
Support: bis@hunze.nl

Available under the BSD license

Starting instructions (in Dutch):
 * MySQL-database inrichten m.b.v. res/BIS_datamodel.sql
 * example.bis.conf is het configuratiebestand voor BIS, met o.a. de connectie-
gegevens voor de database
 * Regels met een # zijn commentaar en worden niet bekeken
 * Vul dit bestand goed in, hernoem het naar bis.conf en zet het in de rootdir van BIS
 * LET OP: zorg dat de rest van de wereld geen leesrechten heeft op dit bestand
zodra het online staat!
 * Zet een cronjob op die elke nacht de scripts daily_migration.php en daily_mail.php draait 
(in die volgorde)

Major TODO's:
 * Translate into English and other languages, add translation support
 * Set up proper classes and MVC structure