Pequenos programas para practicar e aprender algo de Python
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
bichos
01.py
02.py.jpg
03.py
README.md
adivina.py
anima.py
boapipa.jpg
boapipa.py
bolamaxica.py
caixeiro.py
cumple.py
maior.jpg
maior.py
maquina_de_contar.dia
maquina_de_contar.png
maquina_de_contar.py
olamundo.py
sansabot.py
tm.jpg
tm.py
tm_comentada.py
tm_mellorado.py

README.md

pequepy

Para aprender e practicar un pouco.

Un pequeno repositorio con algúns programas feitos en Python.

Practicar Python

  • Podes entrar en tutorialspoint para practicar python usando o navegador web.

  • Outra alternativa para practicar un pouco é repl.it.

  • Un curso ou titorial na web: codecademy

Recursos Python

Podes atopar documentación para aprender python en: wiki.python

Libros sobre python en: openlibra

Podes dercargalo en: Descargar Python

Libro Inventa tus propios juegos de computadora con python: Descargar

Libro Doma de serpientes para niños en versión Linux y Windows

Páxina interesante: Xogos python e pygame