Skip to content
Raspberry pi 3 ile Owncloud kullanarak kişisel bulut depolama
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
ip.png
login.png
mobileDownload.png
ownloud.png
settings.png
setup.png
winclient.png

README.md

KİŞİSEL BULUT DEPOLAMA

owncloud

Projenin Amacı

Projeyi yapma amacım kişisel verilerimin google drive, yandex disk ve benzeri bulut depolama alanlarında bulundurmak yerine kendi sunucum üzerinde bulundurmak. Böylece kişisel verilerimin güvenliğini arttırmakdır.

Proje Hakkinda

Projeyi yaparken de maliyet ve tasarruf acısından daha iyi olan raspberry pi 3 ve acik kaynakli 'owncloud' yazilimini kullandim. Depolama olarak ise 1 TB harici harddisk kullanarak 1 TB depolama alanina sahip oldum. Sizde ihtiyacınıza göre depolama alanları kullanarak düşük maliyetlerle kişisel bulut depolama alanlanınıza sahip olabilirsiniz. Ayrıca owncloud ücretli ve ücretsiz eklentilerle ek ozellikler ekleyebilirsiniz. Birden fazla kullanıcı oluşturarak kullanmalarına izin verdiklerinizde kişisel bulut depolama alanınıza kullanabilirler.

Owncloud için yapılmış client uygulamaları sayesinde neredeyse bütün cihazlardan veri sekronize edebilir ve istediğiniz cihazdan erişebilirsiniz.

Ayrıca owncloud'un Türkçe dil desteği olduğunuda bildirmek isterim.

Projemde Raspberry pi 3b+ kullandım ama araştırmalarım sonucunda raspberry pi 2 ninde desteklediğini öğrendim lakin denemedim. Bu projeyi yapmak için Raspberry alacak iseniz üzerinde dahili wifi modeli bulunan raspberry pi 3b+ modelinin alınmasını öneririm.

Projeyi sanal makine üzerinde Raspbean işletim sisteminde ip ayarlamaları sebebiyle çalıştıramadım.

Gerekli Donanım Listesi

 • Raspbian Stretch yüklü raspberry pi 3/2
 • Micro SD Card(En az 8 GB)
 • Power Supply
 • Harddisk (isteğe bağlı)

KURULUM AŞAMALARI

root kullanici yetkisi almak icin

sudo su

Rasperry pi 3 güncelleştirmelerinin yapılması

apt update && apt upgrade

Güvenlik için rasperry pi 3 şifresinin değiştirilmesi

Gerekli paketlerin kurulumu

Owncloud 10 yazılımı için gerekli paketlerin kurulması

apt install apache2 -y
apt install -y apache2 mariadb-server libapache2-mod-php7.0 \
  php7.0-gd php7.0-json php7.0-mysql php7.0-curl \
  php7.0-intl php7.0-mcrypt php-imagick \
  php7.0-zip php7.0-xml php7.0-mbstring

Owncloud 10 yazılımının indirilmesi ve kurulum aşamaları

/tmp konumuna Owncloud yazılımının indirilmesi

cd /tmp

wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-10.0.10.tar.bz2

İndirilen Owncloud yazılımının arşivden cıkarılması

tar -xvf owncloud-10.0.10.tar.bz2

chown -R www-data:www-data owncloud

Oluşturulan Owncloud klasörünün taşınması

mv owncloud /var/www/html/

Ana dizin geri dönüş

cd

Apache sunucusunun baslatılması ve önyüklenebilir hale getirilmesi

systemctl start apache2

systemctl enable apache2

Apache Web Server Yapılandırma

Aşağıda ki komut ile yeni bir yapılandırma dosyası oluşturma

sudo nano /etc/apache2/sites-available/owncloud.conf

Oluşturulan yeni yapılandırma dosyasına aşağıdaki satırları yapıştırarak kaydedin

Alias /owncloud "/var/www/html/owncloud/"

<Directory /var/www/html/owncloud/>
 Options +FollowSymlinks
 AllowOverride All

<IfModule mod_dav.c>
 Dav off
 </IfModule>

SetEnv HOME /var/www/html/owncloud
SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/owncloud

</Directory>
ln -s /etc/apache2/sites-available/owncloud.conf /etc/apache2/sites-enabled/owncloud.conf
a2enmod headers
systemctl restart apache2
a2enmod env
a2enmod dir
a2enmod mime
mysql -u root -p
MariaDB [(none)]> create database owncloud;
 Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> create user owncloud@localhost identified by '12345';
 Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on owncloud.* to owncloud@localhost identified by '12345';
 Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;
 Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
 Bye

Harici Harddisk kullanamak istemeyenler

Depolama olarak harddisk kullanmak istemeyenler aşağıdaki 'Harici harddisk takilmasi 'kismini atlaayarak devam edebilir. Eger bunu yaparsaniz depolama alaniniz yaklasik olarak Raspberry pi 3 deki bos hafisaniz kadar olacaktir. Bunu düşünerek hafıza kartı seçilmelidir.

Harici Harddisk takılması

Harici Harddisk için gerekli ntfs paketinin kurulumu

sudo apt-get install ntfs-3g -y

Verilerin depolanacağı alanın oluşturulması

sudo mkdir /media/ownclouddrive
sudo groupadd www-data
sudo usermod -a -G www-data www-data

İzinler ile alakalı kısım

sudo chown -R www-data:www-data /media/ownclouddrive
sudo chmod -R 775 /media/ownclouddrive

Harddiskin farklı usb portlarından takılabildiğinde de tanınabilmesi için gerekli kısım

id -g www-data
id -u www-data
ls -l /dev/disk/by-uuid
sudo nano /etc/fstab

Yukarıdaki komutlardan elde edilen bilgiler aşağıdaki komut satırındaki yerlere yazılarak tamamlanır.

UUID=F6941E59941E1D25 /media/ownclouddrive auto nofail,uid=33,gid=33,umask=0027,dmask=0027,noatime 0 0

Raspberry'nin yeniden başlatılması

sudo reboot

Ip adresinin bulunması

Owncloud kurulumu icin ip adresimizin bulunmasi gerekmektedir. Terminal ekranına ifconfig komutu yazılır. Daha sonra resimde görüldüğü gibi işaretlenmiş alanda ip adresi yazmaktadır.

owncloud

Owncloud Ayarlarının Tamamlanması

Rasperry pi üzerinden veya aynı ağa bağlı bir cihazın internet tarayıcısını açarak ip_adresiniz/owncloud adresi gidilmeli, ardından açılan owncloud arayüzünde gerekli alanlar doldurulmalı

owncloud

 • Yönetici kullanıcı adı ve parola

 • Veritabanı için gerekli alanları veritabanı oluştururken girdiğimiz değerleri girin

owncloud

 • Data folder alanına /media/ownclouddrive (Harddisk kullanmayacaksaniz Data Folder alanındaki kısmı degistirmeyin.)
 • Username: owncloud
 • Password: 12345
 • Database: owncloud
 • Server: localhost

Finish setup butonuna tıklayarak ayarlamaları bitiriyoruz

Owncloud'a bağlanma

OwnCloud kurulumu tamamlandıktan sonra cıkan ekrandan farklı platformlardan nasıl bağlanabileceği ve uygulama mağazalarında bulunan uygulamalara ulaşabilirsiniz. owncloud

Ayrica aşağıda verdiğim link ile owncloud istemcilerinin indirme sayfasına gidebilirsiniz.

Owncloud Client Download

Owncloud Mobile Indirme QR Kod

owncloud

Windows Uygulaması Uzerinden baglanma

İndirme sayfasındaki uygulama kurulduktan sonra gelen ekranda Server Address bölümüne aşagıdaki resimde belirttiğm gibi owncloud adresinizi yazarak ownclouda bağlanıyoruz.

owncloud

Desteklenen diğer platformlarda da aynı şekilde giriş yaparak verilerinizi sekronize edebilir ve verilerinize herhangi bir cihazdan ulaşabilirsiniz.

You can’t perform that action at this time.