Skip to content
Avatar

Highlights

 • Arctic Code Vault Contributor

Popular repositories

 1. Bu tarjima qilingan omborda rabbitmq (navbatlar tizimi) bilan ishlash uslublari misollarda ko'rib chiqilgan.

  CSS 5

 2. Forked from progit/progit2-uz

  Pro Git (uz)

  CSS 3

 3. SCRUM metodologiyasi haqida mulohazalar va tarjima qilingan ma'lumotlar to'plami

  3

 4. Docker bilan birgalikda ishlashni boshlash

  2

 5. SSG is a static site generator that can generate html files from markdown contents.

  Python 2

22 contributions in the last year

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Mon Wed Fri

Contribution activity

January 2021

Created 1 commit in 1 repository
Opened 1 pull request in 1 repository
progit/progit2-uz
1 merged

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.