OktatasiSegedlet
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
1.feladatsor.ipynb
2.feladatsor.ipynb
3.feladatsor.ipynb
4.feladatsor.ipynb
5.feladatsor.ipynb
6.feladatsor.ipynb
README.md
TAjoy.jpg
cimer.jpg
circle.gif
csebisev.jpg
door.gif
netflix.jpg
phd-supervision.jpg
phd012216s.gif
phd022509s.jpg
toohappy.gif

README.md

Alkalmazott Analízis1 kurzus oktatási segédanyaga (ELTE)

Összeállította: Fekete Imre (Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék, ELTE)
A feladatok és a tanmenet megírása az eredeti 2016/2017 tavaszi félévben tartott kurzus megfelelő módosításai, naprakész frissítése alapján történt.

A szakmódszertani kiértékelés és a projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-4 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.

Az egyes feladatsorok előzetes telepítés nélkül az alábbi nbviewer honlapokon tekinthetőek meg: https://nbviewer.jupyter.org/github/feipaat/AlkalmazottAnalizis1-ELTE-/blob/master/1.feladatsor.ipynb https://nbviewer.jupyter.org/github/feipaat/AlkalmazottAnalizis1-ELTE-/blob/master/2.feladatsor.ipynb https://nbviewer.jupyter.org/github/feipaat/AlkalmazottAnalizis1-ELTE-/blob/master/3.feladatsor.ipynb https://nbviewer.jupyter.org/github/feipaat/AlkalmazottAnalizis1-ELTE-/blob/master/4.feladatsor.ipynb https://nbviewer.jupyter.org/github/feipaat/AlkalmazottAnalizis1-ELTE-/blob/master/5.feladatsor.ipynb https://nbviewer.jupyter.org/github/feipaat/AlkalmazottAnalizis1-ELTE-/blob/master/6.feladatsor.ipynb